Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: jetteke77 - 12 maanden geleden

maak van onderstaande een pitch van maximaal 6 minuten
Ik heb het gewoon geflikt! Ondanks de moeite die ik heb om alles wat ik in mijn hoofd heb goed te verwoorden op papier, sta ik hier trots op hoe ik mezelf ontwikkeld heb en op wie ik nu ben!
Ik ben jet knippels en ben werkzaam als gezinscoach en procesbegeleider ouderschap bij scheiden bij impegno Jeugd en Gezin in Oss.
Ik heb mijn mountainbike meegenomen omdat het sinds december 2022 een nieuwe passie is. De mountainbike is een metafoor voor mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling van de afgelopen 4 jaar en de weg die voor me ligt.
De rugzak bij het achterwiel is redelijk gevuld. Gevuld met levenslessen en de werkervaring die ik opgedaan heb in de jaren voordat ik aan de opleiding begon.
Bij start opleiding was ik werkzaam bij RIBW Brabant waar de passie voor het werken met gezinnen is ontstaan. Ik wilde dit verder ontwikkelen, maar daar is een SKJ-registratie voor nodig.
Het achterwiel staat voor de start van de opleiding.
De eerste 2 jaar ben ik op zoek gegaan naar de rest van de mtb. Wat past bij mij, wie ben ik en wat wil ik echt.
Ik vond alles leuk en was altijd bezig en was meer gericht op de ander en vergat mezelf. Door mijn enthousiasme en het altijd klaar staan voor de ander en geen grenzen aan te geven belande ik aan het einde van het 2e jaar in en burn-out.
Het stuur en frame staat voor het 3e en 4e jaar.
Gedurende de burn out zijn de eerste stappen gezet In het leren van hulpvragen, loslaten en wie ben IK. Ik zag door los te laten en grenzen te stellen clinten, mijn gezin en mezelf groeien. Ze kregen letterlijk de ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun eigen fouten te mogen maken.
Vanuit mijn passie om met het hele gezin te willen werken heb ik in maart 2022 de stap gezet om als gezinscoach bij impegno te gaan werken. Door een ongeluk kwam ik thuis te zitten tijdens mijn overgang van Ribw naar impegno. Dit was voor mij achteraf gezien HET omslagpunt in mijn ontwikkeling, omdat ik binnen impegno een nieuwe start heb kunnen maken in een nieuwe functie en direct gezien en gehoord werd als professional. De zomer van 2022 was een roalercoaster. Voor mijn gevoel was ik mijn basis kwijt. Start nieuwe werkgever en functie, nieuwe uitlaatklep als sport zoeken en afronding leerjaar 3. Ik ging afstuderen.
Het frame en stuur zijn de basis van een mtb en staan voor de basis die ik ontwikkeld heb de afgelopen twee jaar. Zowel op professioneel vlak als op persoonlijk vlak.
Voor het mountainbiken ben ik op zoek gegaan naar een goede fiets en een professional die mij kon helpen om de basis van het mountainbiken te leren. Mijn doorzettingsvermogen en door steeds weer op te stappen na elke val maakt dat ik de techniek beheers. Ik heb geleerd dat ik moet blijven trappen om niet te vallen. Soms wat sneller en soms wat langzamer. Maar soms is het nodig om op de rem te trappen en af te stappen en vanaf een afstand bekijken wat er gebeurt en overdenken wat verstandig is om als volgende stap te doen. Deze metafoor kan ik koppelen aan artikel 3.2 van de beroepscode sociaal werk. Het is essentieel om regelmatig stil te staan bij je eigen handelen en de effecten daarvan. Net zoals bij het mountainbiken, waar je af en toe moet afstappen en vanaf een afstand moet bekijken wat er gebeurt, is het ook in het sociaal werk belangrijk om af en toe een stap terug te nemen en te reflecteren op je eigen handelen.
Door regelmatig te reflecteren en zelfreflectie toe te passen, kun je evalueren wat goed gaat en wat beter kan. Je kunt nadenken over de keuzes die je hebt gemaakt en de effecten daarvan op de clinten en de situatie. Op basis van deze reflectie kun je vervolgens bepalen wat de volgende stap is in je werk.
Dit brengt mij naar mijn innovatievoorstel.
Momenteel speelt er een maatschappelijk debat over de impact van complexe scheidingen op kinderen. Vooral wanneer er sprake is van aanhoudende conflicten tussen de ouders, kunnen deze scheidingen een negatieve invloed hebben op de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind.
Het debat richt zich op verschillende aspecten, zoals ouderlijke betrokkenheid, het bevorderen van communicatie tussen ouders en het bieden van ondersteuning aan gezinnen tijdens en na de scheiding. Daarnaast wordt er gekeken naar de rol van professionals, zoals verwijzers en hulpverleners, bij het begeleiden van ouders en het beschermen van het welzijn van het kind.
Het doel van dit maatschappelijk debat is om meer bewustzijn te creren over de impact van complexe scheidingen op kinderen en hierop beleid en te ontwikkelen die de negatieve gevolgen kunnen verminderen. Het streven is naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, professionals en de samenleving als geheel om de ontwikkeling van kinderen in complexe scheidingsituaties te ondersteunen.
Om deze situatie te verduidelijken, wil ik graag de metafoor van de mountainbike gebruiken. Het frame en de wielen van de mountainbike staan symbool voor de ouders, de basis van het geheel. Het zadel is waar het kind op zit, en aan het zadel hangt een tasje met gereedschap. Dit gereedschap staat voor de hulpmiddelen die nodig zijn om eventuele problemen op te lossen, zoals een lekke band of een gebroken onderdeel. Het is belangrijk om te leren welk gereedschap wanneer en waarvoor gebruikt moet worden. Door dit bewustzijn te ontwikkelen, kunnen we terugkijken naar wat er is gebeurd, begrijpen wat er aan de hand is en leren hoe we dit kunnen herstellen.
Mijn innovatievoorstellen zijn gericht op het vergroten van het bewustzijn bij ouders, verwijzers en professionals van Impegno tijdens het voortraject van het OBS-traject. Dit voortraject begint zodra gescheiden ouders hulp zoeken voor gedragsproblemen van hun kind. Op dat moment moeten we stilstaan bij de vraag "wat is er aan de hand?" en welke gereedschappen hebben we al in ons tasje en welke hebben we nog nodig, zoals het OBS-traject. Het is ook belangrijk om de jeugdige, op basis van hun leeftijd, hierbij te betrekken.
Vanuit de beroepscode zijn onderstaande artikelen van toepassing. Het eerste artikel gaat over respect voor de autonomie en zelfbeschikking van de clint: De methodische hulpmiddelen, zoals de vragenlijst OBS en het screeningsformulier OBS en uitbreiding huidige screeningsformulier, stellen professionals in staat om op gestructureerde en methodische wijze de belangen van ouders en kinderen in kaart te brengen. Dit stelt hen in staat om ondersteuning te bieden en samen met ouders en jeugdigen te bespreken welk hulpaanbod/gereedschappen het meest passend is.
Het tweede artikel gaat over deskundigheid en professionalisering: Het ontwikkelen van de methodische hulpmiddelen, zoals de vragenlijst OBS, het screeningsformulier OBS en de vragenlijst screening, vereist deskundigheid en professionalisering van de professionals. Zij dienen op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en kennis op het gebied van complexe scheidingen om de hulpmiddelen effectief te kunnen gebruiken. Dit draagt bij aan het waarborgen van deskundigheid en professionalisering in het sociaal werk.
Het tweede voorstel richt zich op psycho-educatie rondom het OBS-traject. Dit is een belangrijk onderwerp dat veel ouders aangaat. Tijdens en na een scheiding ervaren ouders en hun kind vaak veel emoties en onzekerheden. Daarom is het belangrijk om ouders en hun kinderen te voorzien van de juiste informatie en begeleiding.
Daarom wil ik de huidige folder van het OBS-traject aanpassen zodat deze geschikt is voor verwijzers, clinten en medewerkers van Impegno J&G. Deze brochure bevat informatie over het OBS-traject en verontschuldigd ouders en het kind.
Deze innovatievoorstellen dragen bij aan een duurzame verandering op sociaal vlak door professionals te voorzien van methodische hulpmiddelen en informatie die ouders en kinderen ondersteunen tijdens en na een scheiding. Door het ontwikkelen van de vragenlijst OBS, het screeningsformulier OBS en de vragenlijst screening, worden professionals in staat gesteld om gestructureerd en methodisch te werk te gaan bij het inventariseren van de belangen van ouders en kinderen. Dit zorgt voor een beter beeld van de situatie en de benodigde ondersteuning, wat leidt tot een meer effectieve en duurzame aanpak van complexe scheidingen.
Ik ben ervan overtuigd dat als we de basis, het voortraject, op orde hebben, het OBS-traject zijn vruchten zal afwerpen. Ouders kunnen dan een nieuwe basis leggen in het belang van hun kind, waardoor het systeem in een fase van hernieuwde stabiliteit komt.
Dit brengt me bij het stuur en het voorwiel van de mountainbike. Het stuur staat voor de richting die ik heb gekozen en het voorwiel staat voor de toekomst. De systemische aanpak binnen het gezin is mijn passie en met het OBS-traject kan ik hierin mooie stappen zetten. De innovatie begint bij het voortraject, zodat de basis, zoals het frame van de mountainbike, eerst op orde is voordat we verder gaan met het daadwerkelijke OBS-traject en nazorg. We moeten bepalen welke gereedschappen nog nodig zijn om ouders en kinderen te ondersteunen bij het bereiken van hernieuwde stabiliteit na de scheiding, zodat het kind vol vertrouwen de toekomst tegemoet kan gaan.
Ik stap op mijn fiets en fiets vol vertrouwen en met een gevulde rugzak de toekomst tegemoet. Ik kijk ernaar uit om me verder te ontwikkelen en nog vele ouders te ondersteunen bij het creren van hernieuwde stabiliteit in het belang van hun kind.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document