Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: jetteke77 - 12 maanden geleden

kun je me helpen om van onderstaande een pitch van 2,5 minuut te maken
Dit brengt mij naar mijn innovatievoorstel.

Op dit moment speelt er een maatschappelijk debat over het effect van een complexe scheiding op de ontwikkeling van het kind, met name wanneer er sprake is van aanhoudende onderlinge conflicten tussen de ouders. Dit debat richt zich op de vraag hoe deze conflicten de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind kunnen benvloeden.
Er wordt gediscussieerd over het belang van ouderlijke betrokkenheid, het bevorderen van communicatie tussen ouders en het bieden van ondersteuning aan gezinnen tijdens en na de scheiding. Daarnaast wordt er gekeken naar de rol van professionals, zoals mediators en hulpverleners, bij het begeleiden van ouders en het beschermen van het welzijn van het kind.

Het doel van dit maatschappelijk debat is om meer bewustzijn te creren over de impact van complexe scheidingen op kinderen en hierop beleid en te ontwikkelen die de negatieve gevolgen kunnen verminderen. Het streven is naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, professionals en de samenleving als geheel om de ontwikkeling van kinderen in complexe scheidingsituaties te ondersteunen.

Als ik hiervoor de metafoor van de mountainbike inzet, zie ik het frame en de wielen als basis, de ouders.
Het zadel daar zit het kind op. Zoals jullie zien hangt er een tasje met gereedschap aan het zadel. Deze staat voor de hulpmiddelen die nodig zijn als er ergens een breuk zit of je een lekke band. Om reperaties uit te kunnen voeren moet je leren welke gereedschappen je wanneer en waarvoor in kunt zetten. Voor een band plakken heb je iets anders nodig dan het omhoog zetten van het zadel. Door te leren welke gereedschappen je kunt inzetten ontstaat een bewustzijn van terugkijken naar wat er is gebeurd, wat er aan de hand is en hoe je dit kunt herstellen.


Mijn innovatievoorstellen zijn ontwikkeld om tijdens het voortraject OBS een bewustzijn bij zowel ouders als verwijzers en professionals van impegno te vergroten. Met het voortraject bedoel ik echt aan het begin; vanaf het moment dat gescheiden ouders een hulpvraag bij de verwijzer neerlegt rondom de gedragsproblemen van hun kind.
Een moment waarop ieder stilstaat bij wat is er aan de hand? en wat hebben we al aan gereedschappen in ons tasje en hebben we hierbij nog iets nodig bijvoorbeeld een OBS-traject. Belangrijk is om de jeugdige, leeftijdsafhankelijk, hierin te betrekken.

Vanuit de beroepscode onderstaande 2 artikelen
Respect voor de autonomie en zelfbeschikking van de clint: De methodische hulpmiddelen, zoals de vragenlijst OBS en het screeningsformulier OBS en uitbreiding huidige screeningsformulier, stellen professionals in staat om op gestructureerde en methodische wijze de belangen van ouders en kinderen in kaart te brengen. Hierdoor kunnen zij ondersteuning bieden of meedenken met ouders en jeugdigen over welk hulpaanbod voor hen het meest passend is, welke gereedschappen hebben zij al en wat zouden ze nog kunnen gebruiken wat de professional kan bieden.

Deskundigheid en professionalisering: Het ontwikkelen van de methodische hulpmiddelen, zoals de vragenlijst OBS, het screeningsformulier OBS en de vragenlijst screening, vereist deskundigheid en professionalisering van de professionals. Zij dienen op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en kennis op het gebied van complexe scheidingen om de hulpmiddelen effectief te kunnen gebruiken. Dit draagt bij aan het waarborgen van deskundigheid en professionalisering in het sociaal werk.


Het tweede voorstel richt zich op psycho-educatie rondom het OBS-traject. Dit is een belangrijk onderwerp dat veel ouders aangaat. Tijdens en na een scheiding ervaren ouders en hun kind vaak veel emoties en onzekerheden. Daarom is het belangrijk om ouders en hun kinderen te voorzien van de juiste informatie en begeleiding.
Daarom wil ik de huidige folder van het OBS-traject aanpassen Het is geschikt voor verwijzers, clinten en medewerkers van Impegno J&G. Deze brochure bevat informatie over het OBS-traject en verontschuldigd ouders en het kind.

Deze innovatievoorstellen dragen bij aan een duurzame verandering op sociaal vlak door professionals te voorzien van methodische hulpmiddelen en informatie die ouders en kinderen ondersteunen tijdens en na een scheiding. Door het ontwikkelen van de vragenlijst OBS, het screeningsformulier OBS en de vragenlijst screening, worden professionals in staat gesteld om gestructureerd en methodisch te werk te gaan bij het inventariseren van de belangen van ouders en kinderen. Dit zorgt voor een beter beeld van de situatie en de benodigde ondersteuning, wat leidt tot een meer effectieve en duurzame aanpak van complexe scheidingen.

Ik ben van mening als de basis dus in dit geval het voortraject op orde is dan gaat het traject an sich zijn vruchten afwerpen en kunnen ouders de nieuwe basis goed neerzetten in het belang van hun kind zodat het systeem in de fase van hernieuwde stabiliteit komt.

Dit brengt mij naar het stuur en voorwiel van de mountainbike. Het stuur staat voor de richting waar ik ingeslagen ben en het voorwiel staat voor de toekomst. De systemische aanpak binnen het gezin vind ik geweldig en is mijn passie. Met het OBS-traject kan ik hierin mooie stappen gaan zetten. De innovatie is gestart bij het voortraject zodat de basis, zoals het frame van de mtb, eerst op orde is waarna de vervolgstappen kunnen worden gezet voor het daadwerkelijke OBS-traject en nazorg. Welke gereedschappen er nog nodig zijn om ouders en hun kind kunnen ondersteunen naar de hernieuwde stabiliteit na de scheiding zodat het kind daadwerkelijk op een goede fiets zijn toekomst tegemoet gaat.

Zo stap ik ook Ik op mijn fiets en fiets vol vertrouwen en gevulde rugzak de toekomst tegemoet waarin ik me verder mag ontwikkelen en nog vele ouders mag ondersteunen in het neerzetten van een hernieuwde stabiliteit in het belang van kind.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document