Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Astika1975 - 2 maanden geleden

Schrijf een verslag over het onderwerp: Uitvoering van de opdracht.

In deze leereenheid richt ik me op vakinhoudelijke ontwikkelingen, verbeterpunten en lever ik een bijdrage door middel van het overdragen van kennis en expertise.
Ik moet beschrijven welke meerwaarde de combinatie opleiding heeft voor de begeleiding en de zorg in de praktijk.
Ik moet aanbevelingen doen aan de praktijk om de vaardigheden van beide opleidingen tot uiting te laten komen.

Beschrijf 3 aanbevelingen aan de praktijk waarvan 1 met een praktijkvoorbeeld.
Verwerkt in het verslag de feedback.

3 aanbevelingen.

Op clientniveau:
Aan het begin van de opleiding zijn we begonnen met de basis, de ADL zorg. Daarnaast werd er veel aandacht besteed aan de individuele client.
We leerde kijken naar wat de client nodig had en leerde de client te begrijpen. We keken verder naar de geestelijke gezondheid, sociale contacten en bijvoorbeeld de achterliggende oorzaak waarom iemand is zoals hij is.
Tijdens de opleiding leerde we meer over verschillende ziektebeelden. Als een client dan afwijkend gedrag vertoonde was het makkelijk om dit te herkennen. Doordat we goed geleerd hebben om te monitoren hoe het met een client gaat, kunnen we eerder inspelen op veranderingen. De begeleidende/ondersteunende rol die je in het MZ-gedeelte leert komt goed van pas om te kijken naar wat een client nou echt nodig heeft. Mede door goed te monitoren en het snel kunnen inspelen op de behoeftes van een client, zal het vertrouwen van de client groter zijn.
Mijn aanbeveling
Om de communicatie met de clint te verbeteren is het goed dat er regelmatige check-ins gaan plaatsvinden en daarnaast zal er duidelijke informatie over de behandeling geven moeten worden.
Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het gebruik van eenvoudig taalgebruik en het aanbieden van geschreven informatie.

Praktijkvoorbeeld:
Een praktijksituatie waarin deze aanbevelingen kunnen worden toegepast, is bijvoorbeeld in onze zorginstelling waarin verschillende afdelingen samenwerken om de zorg voor de clint te verbeteren.
Door middel van regelmatige vergaderingen tussen de verschillende afdelingen en het aanbieden van continue educatie en training voor het personeel, kan de kwaliteit van de zorg worden verbeterd en kan de communicatie met de clint worden verbeterd.
Ik werk in een verzorgingscentrum waarbij we bij clinten in hun woonomgeving komen. Tijdens zorgmomenten en de dagelijkse maaltijden zien we deze clinten op de werkvloer.

Tijdens deze momenten is het belangrijk dat we de clinten goed observeren, zodat je hierop kan inspelen. We hebben een client die zich heel goed kon verschuilen achter haar dementie. Door goed te monitoren en door haar regelmatige bezoekjes zijn we hierachter gekomen en konden we haar goed begeleiden.
Ook door regelmatig met de familie te evalueren is het duidelijk geworden dat mw. niet meer in staat was om voor zichzelf te zorgen. We hebben contact opgenomen met haar behandelend arts en zijn we verder onderzoek gaan doen. Het heeft geresulteerd om eerst te kijken wat er nog mogelijk was en hebben een proefplaatsing aangevraagd op de dagbesteding van ons zorgcentrum. Helaas is mw. hier niet op de juiste plek omdat zij hier te onrustig van wordt. Hierna hebben we haar casemanager ingeschakeld en is er een artikel 21 aangevraagd. Mw. staat nu op de wachtlijst om op kleinschalig wonen een plekje te krijgen. Zodra er een plekje voor haar vrij komt zal zij daar geplaatst gaan worden. Mw. vindt het fijn als er regelmatig iemand bij haar komt en een praatje of een kopje theedrinkt met haar. Hierdoor hebben we de afdeling welzijn ingeschakeld die aan haar een bezoekje gaat brengen en die haar ook eens naar buiten meeneemt. Mw. vindt dit heel fijn en kijkt uit naar deze bezoekjes.
Doordat mw. haar gedrag veranderde kon ik hierop inspelen. Hierbij kon ik mijn vaardigheden toepassen door een begeleidende/ondersteunende rol aan te nemen wat ik in de opleiding heb geleerd.

Op afdelingsniveau:
Ik werk bij Pennemes (zorggroep Zaanstreek), en heb veel contact met mijn collega`s. De communicatie over de clinten gaat in de overdracht en via het zorg dossier waarin gerapporteerd wordt. Tijdens de opleiding hebben we geleerd waar je op moet letten, hoe je moet rapporteren en hebben we hiermee geoefend. Door dit in de praktijk toe te passen wordt het steeds makkelijker en wordt het je eigen gemaakt. Hierdoor worden de rapportages makkelijker voor de collegas, waar zij dan weer de vervolgacties op kunnen uitvoeren. Door goed te rapporteren is er een kleine kans op miscommunicatie. Hoe verder de opleiding was, hoe meer je ging leren over verschillende aspecten van de zorg. Je leerde bijvoorbeeld meer verpleegtechnische handelingen. Hierdoor kan je weer meer ingezet worden bij verschillende clinten. Je bent dus ook meer verantwoordelijk binnen het team en je kan meerdere routes draaien. Naast de verpleegtechnische handelingen wordt er binnen de opleiding veel geleerd over specifieke doelgroepen. Omdat we binnen de opleiding veel kennis hierover hebben opgedaan kan dit weer gedeeld worden met het team, waardoor deze kennis vergroot wordt.
Mijn aanbevelingen
Het is belangrijk om de samenwerking tussen de verschillende afdelingen te verbeteren om de kwaliteit van de zorg hoog te houden.
Dit kan worden bereikt door regelmatige vergaderingen te organiseren waarin de verschillende afdelingen kunnen samenwerken om de zorg voor de clint te verbeteren.Op instellingsniveau:
Ik werk bij Pennemes (zorggroep Zaanstreek). Dit is een kleine organisatie met verschillende afdelingen, van intramuraal tot extramuraal. Door de vele vakken die tijdens de opleiding aan bod zijn gekomen is niet alleen de zorg voor de clinten aan bod gekomen, maar is ook geleerd om verder te kijken. Zo zijn de lichamelijke en geestelijke zorg erg belangrijk. Er wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld het sociale netwerk van de clinten en waar mogelijk kijken we of het mogelijk is om deze in te zetten. Binnen de opleiding is er naast de verschillende ziektebeelden ook aandacht besteed aan meerdere doelgroepen. Denk hierbij aan gehandicaptenzorg. Door deze kennis van verschillende doelgroepen is het mogelijk om breder ingezet te worden binnen de organisatie. Dit is zowel intramuraal als extramuraal mogelijk. Naast het bieden van dagelijkse zorg is het ook mogelijk om ingezet te worden op een andere afdeling zoals kleinschalig wonen of bij de afdeling extra en intramuraal.
Mijn aanbeveling
Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren is het goed dat we continue educatie en training voor het personeel gaan aanbieden.
Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het plaatsen van E-learning trainingen over nieuwe ontwikkelingen in de zorg en het aanbieden van mogelijkheden voor bijscholing.
. De tekst moet geschreven zijn op het niveau van de Middelbare school. De tekst moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. De tekst moet in 1000 woorden geschreven zijn. De stijl van de tekst moet zijn: creatief.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document