Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: sidra2003 - 3 maanden geleden

Schrijf een verslag over het onderwerp: Opdracht T1: Bijdrage leveren aan een verbeterplan
Werk mee aan de uitvoering van een verbeterplan dat een effectieve bijdrage levert aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg.

Dit kun je doen door deel te nemen aan een verbetertraject dat al loopt in de huisartspraktijk waar je stage loopt. Indien er geen verbetertraject loopt, voer zelf een kwaliteitsonderzoek uit en kom met een verbetervoorstel.

Analyseer en onderzoek knelpunten van beroepstaken en werkzaamheden op je BPV-plek. Kijk kritisch naar protocollen en procedures. Je kunt hiervoor verschillende methodes gebruiken. Denk aan de PDCA-cyclus of een andere kwaliteitscirkel.
Tip: Gebruik voor de analyse en oplossingen van knelpunten of het verbeteren van tekortkomingen:
informatie uit wetenschappelijk onderzoek;
informatie uit deelname in ontwikkel- of intervisiegroepen.

In het verslag moet komen te staan:
een beschrijving van de kwaliteitscyclus inclusief knelpunten, mogelijke oplossingen en wijze waarop je dit bespreekbaar hebt gemaakt;
de interne procedure voor het signaleren en melden van knelpunten en (bijna-)incidenten.
Signaleer en meld knelpunten aan leidinggevende en/of begeleider.
Draag voor n knelpunt meerdere oplossingen aan. Bespreek deze tijdens met je collegas of met je begeleider.
Spreek anderen aan op het correct gebruik van voorschriften en/of motiveer anderen om zich aan de procedures en protocollen te houden.


Opdracht T2: Kritisch kijken naar kwaliteit van eigen werkwijze
Binnen kwaliteitszorg kijk je niet alleen naar protocollen en procedures. Het is ook belangrijk te kijken naar je eigen kwaliteit van handelen.

In deze opdracht leer je kritisch te kijken naar de knelpunten van de kwaliteit van je eigen werkwijze en leer je hiervoor verbetervoorstellen te formuleren.

Verwerk onderstaande items in een verslag.

Signaleer tekortkomingen in je werkwijze en bespreek deze met je begeleider.
Doe een voorstel om de gesignaleerde knelpunten tijdens je eigen werkzaamheden te verbeteren.
Doe een voorstel om de kwaliteit van zorg, als je kijkt naar een tekortkoming in je eigen werkwijze, te verbeteren.
Bespreek dit voorstel met je begeleider. Evalueer je werkzaamheden met je begeleider in een gesprek.

Resultaat
De beginnend beroepsbeoefenaar heeft vanuit haar eigen deskundigheid geholpen om de kwaliteit van de werkzaamheden in de organisatie te verbeteren. Zij heeft een bijdrage geleverd aan het systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Feedbackonderwerpen
Opdracht T1: Bijdrage leveren aan verbeterplan

De student kan een effectieve bijdrage leveren aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg binnen je BPV-instelling door een bijdrage te leveren aan een verbeterplan in de BPV.

Indicatoren

De student:

heeft in het verslag de kwaliteitscyclus beschreven. De knelpunten, oplossingen en de wijze waarop dit bespreekbaar is gemaakt komen hier in terug;
heeft in het verslag de interne procedure voor het signaleren en melden van knelpunten en (bijna-)incidenten vermeld;
is zorgvuldig in het volgen van voorgeschreven protocollen, procedures en wettelijke richtlijnen;
zet functioneel de eigen expertise in voor het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de werkzaamheden;
geeft proactief verbetervoorstellen in werkwijze door aan de juiste persoon;
brengt (tijdig) knelpunten naar voren;
geeft proactief verbetervoorstellen in werkwijze door aan de juiste persoon;
motiveert anderen om zich aan de voorgeschreven protocollen rondom kwaliteitsverbetering en patintveiligheid te houden.
Opdracht T2: Kritisch kijken naar kwaliteit van eigen werkwijze

De student kan een effectieve bijdrage leveren aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg binnen de BPV-instelling, door kritisch te kijken naar de eigen werkwijze.

Indicatoren

De student:

beschrijft in het verslag de bevindingen van kritisch kijken naar het eigen handelen. Dit zijn de knelpunten en mogelijke oplossingen.. De tekst moet geschreven zijn op het niveau van het MBO. De tekst moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. De tekst moet in onbeperkt aantal woorden geschreven zijn. De stijl van de tekst moet zijn: geen voorkeur.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document