Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: rachellehagenaar - 4 maanden geleden

Kun je het grootboek sluiten per 30 juni 2023 voorbeeld De gegevens voor de beginbalans zijn als volgt:

Er is inventaris aangekocht voor 35.000,, cumulatief is er 14.000, afgeschreven.
Per 1 januari 2010 is een winkelpand aangekocht voor 300.000,; de huidige boekwaarde bedraagt 250.000,.
Per 31 maart 2023 bedragen de vorderingen op afnemers 11.500,.
Er is een voorraad kantoorartikelen aanwezig voor 24.750,.
De saldi van de Rabobank- en ING-bankrekening bedragen respectievelijk 7.500, en 20.000,.
Het aandelenkapitaal bedraagt 100.000,; de overige reserves bedragen 50.922,.
De kortlopende schulden aan leveranciers zijn 1.604,.
Er is een hypothecaire lening afgesloten voor 200.000,. De resterende hoofdsom is 175.000,. De rente bedraagt 3,0%.
De schulden aan de Belastingdienst voor verschillende belastingen zijn 4.200,. Dit bestaat uit: 1.300, af te bedragen omzetbelasting, 1.000, loonbelasting en 1.900, dividendbelasting.
Er is nog een aantal feiten dat betrekking heeft op het jaar 2022, maar dat nog betaald moet worden in 2023. Het gaat hier om vakantiegeld van werknemers ad 3.024,.
De volgende financile gegevens zijn bekend over het tweede kwartaal 2023:

NB: hierna wordt met M memoriaal bedoeld.

Totale opbrengsten 192.000, exclusief 21% omzetbelasting. Dit is boekstuknummer VF-202306. Van de totale omzet is totaal 152.320, ontvangen per Rabobank (RAB024). De inkoopwaarde van de omzet bedraagt 50%. Boekstuknummer M13. De openstaande vordering van de maand maart 2023 is in zijn geheel ontvangen in april via de Rabobank (RAB012).
Gedurende het tweede kwartaal hebben de volgende inkopen op rekening plaatsgevonden:
Schrijfwaren ter waarde van 12.700, exclusief 21% omzetbelasting bij leverancier Karelse bv; factuurnummer IF-202304, d.d. 30 april 2023.
Kantoormeubilair ter waarde van 35.400, exclusief 21% omzetbelasting bij leverancier Witgens vof.; factuurnummer IF-202305, d.d. 31 mei 2023.
Elektronica ter waarde van 32.800, exclusief 21% omzetbelasting bij leverancier Fegna bv, factuurnummer IF-202306, d.d. 30 juni 2023.
De volgende betalingen hebben plaatsgevonden in het tweede kwartaal 2023:
Diverse leveranciers ad 1.604, uit maart 2023 via de ING-bank. Factuurnummer IF-202303. Betaling vond 7 april plaats, boekstuknummer ING008.
Leverancier Karelse, IF-202304 via de Rabobank. Betaling op 23 april, boekstuknummer RABO11.
Leverancier Witgens IF-202305 via de Rabobank. Betaling op 23 juni, boekstuknummer RABO22.
De maandelijkse personeelskosten bedragen 4.200,. De sociale lasten bedragen 40% van de brutolonen (boekingsstukken M04, M06 en M09); de nettolonen worden via de Rabobank betaald (RAB011, RAB016 en RAB022). De maandelijkse loonheffing wordt n maand later afgedragen via de Rabobank (RAB016 en RAB022).
Er wordt 8% vakantietoeslag berekend over de brutolonen. Gebruik hiervoor boekstuknummers M04, M07 en M09. Deze wordt op 25 mei uitgekeerd via de Rabobank (RAB016). Dit geldt ook voor de vakantiegeldreservering op de balans per 1 april 2023.
Alle openstaande schulden aan de Belastingdienst worden op 15 april betaald via de ING-bank, boekstuknummer ING009.
Jaarlijkse afschrijving op inventaris 20% van de aanschafwaarde; de afschrijving op het winkelpand bedraagt voor het tweede kwartaal 1.250,. De afschrijving wordt per kwartaal geboekt. Gebruik hiervoor boekstuknummer M10.
De huur van de opslagruimte (vastgoedbedrijf Willigen) bedraagt 3.000, per kwartaal, factuurnummer is H-202302. Dit is exclusief 21% omzetbelasting. Dit wordt op 28 juni 2023 betaald via de ING-bank. Boekstuknummer is ING0019.
De verzekeringskosten van het winkelpand bedragen 12.000, per jaar. Op 1 april 2023 is deze vooruitbetaald via de Rabobank (RAB013). Boekingsnummers M14, M15 en M16.
Schoonmaakkosten bedragen 500, per maand. Deze worden maandelijks (einde van iedere maand) per Rabobank voldaan (RAB012, RAB017 en RAB024); de bedragen zijn exclusief 21% omzetbelasting. Factuurnummers S-202304, S-202305 en S-202306. Schoonmaakbedrijf is Van Heeteren bv.
De accountant is langs geweest en heeft werkzaamheden uitgevoerd voor het tweede kwartaal. De rekening bedraagt 1.800,. Deze wordt betaald in het derde kwartaal 2023; het bedrag is exclusief 21% omzetbelasting. Accountant is BDO Accountants bv. De factuur, A202312, moet worden ingeboekt in het tweede kwartaal op 30 juni 2023.
De algemene advieskosten, adviesbureau Sanders, bedragen 2.420, voor het tweede kwartaal. Factuurnummer is AK2023-013. Dit bedrag is inclusief omzetbelasting (21%). Deze kosten worden in eind mei betaald via de Rabobank (RAB017).
Er wordt een voorziening gevormd voor het onderhoud van het pand. Elke maand wordt 1.500, toegevoegd aan deze voorziening. Deze voorziening wordt gestart vanaf het tweede kwartaal 2023. Boekstuknummers M05, M07 en M12.
Er is genvesteerd in een nieuw kassasysteem ter waarde van 4.500, exclusief omzetbelasting (21%). De transactiedatum was 4 juni 2023. Deze factuur is betaald via de Rabobank (RAB019). Inkoopfactuur is INV-202301. Leverancier is Geelen & Zn. In het tweede kwartaal wordt niet afgeschreven op de investering.
De rente op de 3% hypothecaire lening, afgerond 1.313,, wordt in juni achteraf per kwartaal, betaald via de Rabobank (RAB017). De jaarlijkse aflossing ad 7.500, vindt op 30 juni 2023 plaats via de Rabobank (RAB025).
Het brutodividend ad 10.000, wordt via de rekening-courant directie geboekt. De dividendbelasting wordt in het derde kwartaal betaald. Transactiedatum is 10 juni 2023. Boekstuknummer M08.
Er zijn privuitgaven via de ING-bank uitgevoerd. Het gaat om een bedrag van 2.500,. Deze is op 10 mei 2023 betaald. Er is geen omzetbelasting verschuldigd. Boekstuknummer ING0011.
De verkoopkosten bedragen voor het tweede kwartaal 3.200, (factuurdatum 10 juni 2023). Dit is exclusief 21% omzetbelasting. De verkoopkosten worden betaald op 15 juni via de ING-bank (ING0016). Factuurnummer is VK-2023040506 van reclamebureau TheSellers bv.
Voor de aangifte omzetbelasting over het tweede kwartaal 2023 moeten de omzetbelastinggrootrekeningen worden gesaldeerd per 30 juni 2023. Dit wordt geboekt met boekingsstuknummer M13.
De nettowinst wordt volledig toegevoegd aan de overige reserves.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document