Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: carl - 4 maanden geleden

Make a practice exam of the following text: KOOLSTOFVERBINDINGEN
VOORSTELLING
Drie verschillende manieren om een koolstofverbinding voor te stellen
Brutoformule
Structuurformule
Skeletnotatie
Downloaded at Knoowy - Upload your own study documents and earn money
28
Brutoformule volstaat niet om koolstofverbinding correct weer te geven door isomerie
Skeletnotatie correct tekenen
C-atomen staan op alle hoekpunten en uiteinden (ends & bends)
Indien er geen heteroatomen weergegeven zijn op de tekening, staan altijd H-atomen gebonden
aan de C-atomen (H-atomen worden dus niet genoteerd)
In werkelijkheid heeft een molecule geen vlakke, maar 3D vorm binding achter het vlak wordt
een stippenlijn, voor het vlak wordt een volle zwarte lijn
Types koolwaterstoffen
Acyclisch (=ketens)
Cyclisch
Aromatisch (=cyclisch maar er treedt mesomerie op, voorgesteld als een cirkel in de koolstofring)
NAAMGEVING
HOOFDKETENS
Opstellen systematische namen
Eventuele prefix of voorvoegsel
Stam (algemeen alk-) die het aantal C-atomen weergeeft (Griekse telwoorden)
Suffix of achtervoegsel uit twee delen
Suffix 1 soort binding tussen koolstofatomen (aan, een, yn)
Suffix 2 functionele groep
Brutoformule voor ontvertakte alkanen: CnH 2n+2
Downloaded at Knoowy - Upload your own study documents and earn money
29
ZIJKETENS
Koolstofketens die niet tot de hoofdketen behoren, zijn zijketens of zijtakken
Naamgeving van de zijketens
Stam (algemeen alk-) die het aantal C-atomen weergeeft
Suffix voor aanduiding zijtak -yl
Brutoformule zijtakken: CnH 2n-1
VERTAKTE ALKENEN
Stappenplan naamgeving vertakte ketens
1. Zoek de langste keten = stam
2. Benoem de zijketens (eventueel met Griekse telwoorden)
3. Vermeld het positiecijfer van de zijketen
Tel vanaf het uiteinde zodat de nummering zo laag mogelijk is
Indien er meerdere zijketens zijn moet de som van de positiecijfers zo laag mogelijk zijn
Tussen cijfers zet je een komma, tussen cijfer en letter een streepje
Elke zijketen krijgt een systematische naam en een positiecijfer, al zijn ze identiek (e.g. 3,3-
dimethyloctaan)
4. Positiecijfer niet te vermelden indien er geen verwarring mogelijk is
Algemeen: x-R1- y-R2- alkaan
Met x en y de posities van de zijketens
Met R1 en R 2 de namen van de zijketens
ONVERZADIGDE KWS
KWS= koolwaterstoffen
Onverzadigd omdat de molecule ter hoogte van de meervoudige bindingen nog extra atomen kunnen
opnemen
Downloaded at Knoowy - Upload your own study documents and earn money
30
Types bindingen
Enkelvoudige binding -aan
Dubbele binding -een
Drievoudige binding -yn
2 dubbele bindingen in een molecule -dieen
Stappenplan naamgeving acyclische onverzadigde koolwaterstoffen
1. Zoek de langste keten (=stam), de meervoudige binding moeten opgenomen worden in de
hoofdketen
2. Geef het positiecijfer van de meervoudige bindingen
Zelfde regels gelden als bij vertakte ketens
Schrijf het positiecijfer voor de suffix
3. Indien er zijketens zijn, pas het stappenplan hierboven toe
4. Positiecijfer niet te vermelden indien er geen verwarring mogelijk is
Algemeen x-R1- y-R2- alk-z-suffix
Met x en R idem als hierboven (vertakkingen)
Met z het positiecijfer van de meervoudige binding
Met suffix 1 -een, -yn, of -dieen
CYCLISCHE KWS
Verzadigde cyclische KWS
Bij verzadigde cyclische KWS zijn enkel enkelvoudige bindingen
x-R1- y-R2- cycloalkaan
Onverzadigde cyclische KWS
Bij onverzadigde cyclische KWS is er een dubbele binding aanwezig
x-R1-y-R2-cycloalkeen
ISOMERIE
Sommige chemische stoffen hebben dezelfde brutoformule, maar andere structuurformules
Bevatten eenzelfde aantal atomen, manier waarop de atomen verbonden zijn, is verschillend
Twee types isomerie
Downloaded at Knoowy - Upload your own study documents and earn money
32
Structuurisomerie, waarin we een onderscheid maken tussen
Plaatsisomerie
Ketenisomerie
Functie-isomerie
Geometrische isomerie, waarin we een onderscheid maken tussen
Cis-trans-isomerie
Optische isomerie (of spiegelbeeldisomerie)
STRUCTUURISOMERIE
Wanneer specifieke atomen of een atoomgroep op een andere plaats in de hoofdketen ingeplant zijn
spreken we van structuurisomerie
PLAATSISOMERIE
We spreken van plaatsisomerie als bij twee moleculen met een gelijke brutoformule de plaats van een
meervoudige binding, een functionele groep of een vertakking verschild
E.g. C5H 10 kan zowel pent-1-een zijn als pent-2-een
KETENISOMERIE
We spreken van ketenisomerie als bij twee moleculen met dezelfde brutoformule de lengte van de stam
verschild, hierbij kunnen al dan niet vertakt zijn of een verschillend aantal vertakkingen hebben
E.g. C5H 12 kan zowel n-pentaan zijn als methylbutaan ( heeft een zijketen)
FUNCTIONELE ISOMERIE
We spreken van functie-isomerie door de aanwezigheid van een verschillende functionele groep
E.g. C4H 10O kan zowel methoxypropaan zijn als butaan-1-ol
Overzicht
Alkoxyalkanen en alkanolen zijn functie-isomeren als ze hetzelfde aantal C-atomen
bezitten
Alkanonen en alkanaken zijn functie-isomeren als ze hetzelfde aantal C-atomen bezitten
Alkaanzuren en alkylalkanoaten zijn functie-isomeren als ze hetzelfde aantal C-atomen
bezitten
GEOMETRISCHE ISOMERIE
Downloaded at Knoowy - Upload your own study documents and earn money
33
Wanneer bepaalde atomen of atoomgroepen andere ruimtelijke posities innemen tegenover elkaar spreken we
van geometrische isomerie
CIS-TRANS-ISOMERIE
We spreken van cis-trans-isomerie als er aan twee voorwaarden wordt voldaan:
De molecule bevat een dubbele binding tussen twee C-atomen
De C-atomen van de dubbele binding hebben elk twee verschillende bindingspartners
Cis-trans-isomerie is het gevolg van het feit dat door de dubbele binding er geen rotatiemogelijkheid rond
de bindingsas is voor de bindingspartners
Isomeren dragen dus dezelfde naam, maar hebben twee vormen
Cis-vorm de gelijke atomen/atoomgroepen liggen aan dezelfde kant van de dubbele binding
Trans-vorm de gelijke atomen/atoomgroepen liggen aan de andere zijde van de dubbele binding
OPTISCHE ISOMERIE OF SPIEGELBEELDISOMERIE
In een koolstofverbinding waar minstens een asymmetrisch koolstofatoom komt optische isomerie voor
Asymmetrisch of chiraal koolstofatoom
Wordt aangeduid met C* in de formule
Chiraal koolstofatoom moet gebonden zijn aan vier verschillende atomen of atoomgroepen
De isomeren zijn elkaars spiegelbeeld, hun ruimtelijke opbouw verschilt
Optische isomerie is een gevolg van een eigenschap van bepaalde stoffen: optisch actieve stoffen
Optische isomeren kunnen het polarisiatievlak van gepolariseerd licht doen draaien
Ongepolariseerd licht gaat alle kanten uit, totdat men het door een
polarisator (lens) zendt het licht verplaatst zich nu in 1 richting en is gepolariseerd
Downloaded at Knoowy - Upload your own study documents and earn money
34
Optische isomeren (in een oplossing) roteren gepolariseerd licht oftewel naar links of naar
rechts. The practice exam must be written in theDutch language. Below are the answers. The number of questions that the practice exam must contain is 30.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document