Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Niiels7 - 3 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Hoofdstuk 17 Aanbod van geld
17.1
Geld is een ruilmiddel om mee te betalen en is algemeen geaccepteerd. Door geld wordt de ruil opgesplitst in twee delen: een timmerman kan zijn tafel verkopen en het geld bewaren totdat hij vlees nodig heeft van de slager. Doordat je met geld in principe alles kunt kopen, wordt er ook wel gesproken van een ongedifferentieerde koopkracht. De ruilmiddelfunctie van geld wordt aangetast door een hoge inflatie.
Geld heeft ook een functie als rekeneenheid om de waarde van goederen en diensten uit te drukken. Hierdoor is het aantal prijzen drastisch verminderd (een timmerman hoeft zijn meubels niet uit te drukken in kilos vlees). Bij een hoge inflatie wordt deze functie minder goed uitgeoefend, omdat de prijzen steeds veranderen.
De derde functie van geld is die van oppotmiddel (vermogen opbouwen). Het geld dat wordt gespaard, wordt opgepot geld genoemd. Een hoge inflatie verlaagt de koopkracht van het opgepotte geld.
17.2
Er zijn verschillende geldsoorten, namelijk: munten, bankbiljetten en giraal geld. De intrinsieke waarde van geld is de marktwaarde van het materiaal waar het geld uit bestaat. De nominale waarde is de waarde die op de munt is aangebracht.
De centrale bank heeft een monopoliepositie op het gebied van bankbiljettenuitgifte. Op giraal geld kan rente worden verdiend. Dit is een beloning voor het afstaan van liquide middelen.
Een rekening-couranttegoed is een direct opeisbaar tegoed. De bank aanvaardt een direct opeisbare schuld aan de lener en de lener aanvaardt een schuld op de korte termijn aan de bank. Dit wordt wederzijdse schuldaanvaarding genoemd.
17.3
De drie geldsoorten worden primaire liquiditeiten genoemd. Munten en bankbiljetten worden chartaal geld genoemd.
De Europese Centrale Bank analyseert de balansen van de monetaire financile instellingen om zo de hoeveelheid geld in de eurozone te bepalen.
De secundaire liquiditeitenmassa bestaat uit vorderingen van het publiek op de geldscheppende banken die in geld worden omgezet (kortlopende spaartegoeden en termijndepositos).
De primaire en secundaire liquiditeitenmassa vormen samen de binnenlandse liquiditeitenmassa en deze wordt aangeduid met M3.
17.4
Het financile systeem van een economie bestaat uit financile instellingen, zoals banken. Banken passen geldschepping toe (wederzijdse schuldaanvaarding) om winst te maken. Dit is mogelijk, omdat de rentemarge (verschil tussen debet- en creditrente) groot is. De rentemarge die wordt verdiend met kredietverlening wordt rentebedrijf genoemd. Daarnaast geven financile instellingen geld van partijen met een liquiditeitsoverschot door aan partijen met een liquiditeitstekort. Ook zorgen financile instellingen ervoor dat het betalingsverkeer efficint verloopt. Ten slotte bieden financile instellingen verschillende financile diensten aan, zoals verzekeringen. Hiervoor berekenen zij provisies die zij tot het provisiebedrijf rekenen.
De kengetallen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit zijn macro-economisch gezien belangrijk.
Liquiditeit is de verhouding tussen de liquide middelen en de schulden van een bank en geeft de mogelijkheid van de bank weer om aan de verplichtingen tegenover de rekeninghouders te voldoen. De bank hanteert liquiditeitspercentages.
Solvabiliteit is de mogelijkheid van de bank om garant te staan voor eventuele verliezen op debiteuren met het eigen vermogen. Internationaal zijn er solvabiliteitseisen vastgesteld in de vorm van de BIS (Bank for International Settlements)-ratio.
De rentabiliteit is de verhouding tussen de winst en het eigen vermogen. De opbrengsten van de banken zijn vooral afkomstig uit rentemarges en provisies. De liquide activa worden gebruikt om de verplichtingen te dekken. De toevertrouwde middelen bestaan uit girale tegoeden, termijndepositos en spaargeld.
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden. Het aantal vragen dat het oefenexamen moet bevatten is 30.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document