Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Niiels7 - 4 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Hoofdstuk 20 Renterisico en rentebeleid
20.1
Het renterisico is afhankelijk van de rentegevoeligheid van een onderneming (tot welk bedrag een onderneming blootstaat aan de invloed van renteschommelingen) en de beweeglijkheid van de rente.
20.2
Om de ongunstige invloed van de rente op de winst tegen te gaan, kan rentemanagement (actief rentebeleid) worden toegepast. Er zijn ook ondernemingen die een passief rentebeleid voeren. Het is namelijk niet eenvoudig om de rentegevoeligheid van een onderneming precies te bepalen en dat geldt ook voor de rente.
20.3
De rentegevoeligheid is afhankelijk van de huidige financile structuur van de onderneming en van de toekomstige geldstromen. Zie: hfst. 20; blz. 384; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een afbeelding van de financile structuur en de relatie tot de rentegevoeligheid.
20.4
Het monetair beleid van de centrale banken benvloedt de geldmarktrente, aangezien hun herfinancieringsrente de basis is voor Euribor. De grootte van het verschil tussen de herfinancieringsrente en de Euribor wordt benvloed door de internationale geldstromen. Daarnaast wordt de geldmarktrente benvloed door de marktstemming.
De binnenlandse spaar- en investeringsgeneigdheid benvloeden de rele kapitaalmarktrente op de lange termijn in een grote economie. De hoogte van de rele rente kan op de korte termijn afwijken van het niveau dat afkomstig is van de spaar- en investeringsgeneigdheid, vooral bij internationale geldstromen.
Beleggers op de kapitaalmarkt willen een vergoeding voor de verwachte inflatie bovenop de rele rente.
20.5
Voor een effectief rentebeleid kunnen verschillende instrumenten worden gebruikt. Het renterisico hangt af van het type lening van de onderneming (varirend in looptijd en rentetype (vaste of variabele rente)). Een roll-overlening heeft een lange looptijd en een variabele rente. Ook floating rate notes hebben een looptijd van meer dan 2 jaar en de rente is ook variabel, maar deze leningen zijn wl verhandelbaar.
Met de vervroegde aflossingsclausule kunnen ondernemers beter inspelen op de renteontwikkelingen, omdat schulden kunnen worden afgelost als de marktrente laag is. Dit levert extra flexibiliteit op. De rentegevoeligheid kan ook worden verminderd met een gespreide looptijdstructuur van de kredietportefeuille. Daarnaast kan een onderneming de rente op een toekomstige lening of ontvangst op een toekomstig deposito van te voren vastleggen in een termijncontract (forward rate agreement). Verder kan voor een renteoptie worden gekozen, waarbij de verkoper de koper het recht geeft op een bepaalde rente. De renteoptie bestaat in twee hoofdvormen: de interest rate cap (een vergoeding voor de koper als de rente boven het afgesproken plafond stijgt) en de interest rate floor (een vergoeding voor de koper als de rente onder de afgesproken bodem daalt). Ten slotte kunnen ondernemingen renteswap toepassen als onderdeel van hun rentebeleid. Dit is een overeenkomst om een variabele renteverplichting te ruilen tegen een vaste renteverplichting. Zie: hfst. 20; blz. 392-393; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een voorbeeld.
20.6
Er dient een evaluatie plaats te vinden van het rentemanagement. Tijdens de evaluatie kan blijken dat de rente-exposure verkeerd is ingeschat. De evaluatie van de renteverwachtingen moet zijn gericht op de kwaliteit van de renteprognoses. Daarnaast moeten de ingezette instrumenten worden gevalueerd. Als uit deze drie evaluaties niet blijkt waarom de doelstellingen niet zijn behaald, dan kan de oorzaak te ambitieuze doelstellingen zijn.
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden. Het aantal vragen dat het oefenexamen moet bevatten is 30.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document