Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: jhlfontijne1 - 3 maanden geleden

Schrijf een samenvatting over het onderwerp: Nieuwe koninkrijken
Eeuwenlang was het Romeinse Rijk erg groot en machtig. Maar in de 4e eeuw ontstonden er grote problemen.

Het eerste probleem was het leger van de Romeinen. Dat bestond uit 300.000 man, maar was te klein om de lange grenzen van het rijk goed te bewaken.

Het tweede probleem was dat er steeds minder belastinggeld binnenkwam. De bevolking moest hoge belastingen betalen voor het bestuur en het leger. Zo hoog, dat veel boeren niet genoeg geld overhielden om zelf te kunnen leven. Ze verlieten hun boerderijen. Daardoor bleven akkers onbewerkt en was er dus minder voedsel. Daardoor kon er ook minder belasting worden. opgehaald. De keizer had dus minder inkomsten. Hij kon bijvoorbeeld minder geld uitgeven aan het leger.

Het derde probleem had te maken met de opvolging van de keizer. Als een keizer niet goed regeerde of overleed, ontstond er vaak een machtsstrijd om de opvolging. Tijdens zon ruzie werd het rijk niet goed bestuurd.

Door deze problemen werd het Romeinse Rijk in 395 in tween gesplitst. Er kwam een keizer voor het West-Romeinse Rijk en een keizer voor het Oost-Romeinse Rijk. Dit laatste rijk bleef bestaan tot 1453.

Aan het West-Romeinse Rijk kwam veel eerder een einde. Dat kwam door de drie hierboven genoemde problemen. Bovendien trokken regelmatig Germaanse volken het West-Romeinse Rijk binnen, op zoek naar een nieuwe plek om te wonen of om te plunderen. Die volken vluchtten voor de Hunnen, een volk uit Azi dat plunderend door Europa trok. Deze grote verplaatsing van Germaanse volken noemen we de volksverhuizingen. In 476 werd de laatste Romeinse keizer afgezet.

De Germanen stichtten overal in West-Europa nieuwe koninkrijken. Dat zijn gebieden die een koning bestuurt. Vanwege deze en andere grote veranderingen laten we een nieuwe periode in de geschiedenis beginnen: de middeleeuwen. Dat is de periode van 500 tot 1500 n.C.

Veilig op een domein
Tijdens de volksverhuizingen was er in West-Europa voortdurend oorlog: steden werden geplunderd en reizigers werden beroofd. Na het vertrek van de Romeinen werden wegen slecht onderhouden. Hierdoor werden er bijna geen voedsel en andere producten naar steden gebracht en konden ambachtslieden hun producten moeilijk verkopen. Er was bijna geen handel meer en muntgeld werd niet meer gebruikt. Veel mensen trokken daarom van de steden naar het platteland.

Op het platteland zochten mensen bescherming bij een machtige boer. Zon boer kon een versterkte boerderij bouwen en gewapende knechten in dienst nemen. In ruil voor bescherming moesten kleine boeren hun grond afstaan aan de machtige boer. Veel kleine boeren werden zo horigen: boeren zonder eigen grond. Een klein aantal boeren kreeg juist veel grond in bezit. Ze werden heer van een domein: een gebied met een versterkte boerderij, huizen van boeren, een kerk, landbouwgrond en bossen. Soms was er ook een werkplaats of een molen.
En deel waren woeste gronden, zoals bossen of rivieren. Die leverden hout of vis.

Een tweede deel gebruikte de heer zelf. Daar stond zijn boerderij. Alle opbrengsten van de akkers, weilanden en boomgaarden waren voor de heer.

Op een derde deel woonden en werkten de horigen.

Tussen de heer en zijn horigen bestonden afspraken. De heer beschermde zijn horigen. Ook mochten de horigen elk een stukje land bewerken. Ze leefden van de opbrengsten. In ruil daarvoor betaalden de horigen een deel van de oogst als pacht aan de heer. Dat konden bijvoorbeeld eieren, boter of graan zijn. De horigen moesten ook herendiensten doen, zoals werken op het land van de heer en zijn boerderij onderhouden. Horigen mochten het domein niet verlaten zonder toestemming van de heer. Horigen waren dus niet vrij. Dit hele stelsel van heren, horigen en herendiensten heet het hofstelsel.

In sommige streken waren niet alle boeren horigen geworden. Daar waren nog vrijeboeren. Zij hadden eigen grond. Als vrije boer moest je in oorlogstijd meevechten in het leger van de koning. De wapens moest je zelf betalen.. De tekst moet geschreven zijn op het niveau van de Middelbare school. De tekst moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. De tekst moet in onbeperkt aantal woorden geschreven zijn. De stijl van de tekst moet zijn: geen voorkeur.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document