Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Tess2020 - 5 maanden geleden

Om te beginnen zal ik mij eerst voorsteln; Ik ben Teslime Altintas, 45 jaar woon in Gronau en een toegeweide moeder van drie kinderen. Als moeder van drie kinderen is mijn dagelijkse leven behoorlijk druk en gevarieerd. Mijn kinderen zijn mijn prioriteit en ik zorg ervoor dat ze de aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben. Naast mijn rol als moeder, ben ik ook vastbesloten om mezelf te verder te ontwikkelen en een opleiding te volgen. Het volgen van deze opleiding is bewust gekozen. Ik ben altijd hulpverlenend geweest, zorg in het hart, en geinteresserd in het helpen van anderen, vooral kwetsbare mensen zoals ouderen en kinderen. Deze opleiding biedt mij de mogelijkheid om mijn kennis en vaardigheden op dit gebeid verder te ontwikkelen.
Beeld van de functie
Om mijn kennis over de functie van een jeugdconsulent te vergroten, heb ik online bronnen, zoals websites van gemeenten en jeugdzorgorganisaties geraagpleegd om meer te weten te komen over de specifieke taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van mijn netwerk, die werkzaam zijn als Jeugdconsulent en gezinsvoogd om inzicht te krijgen in hun dagelijkse taken en verantwoordelijkeheden en ervaringen.
Ik heb een hele positieve beeld gekregen van deze functie. Het lijkt mij een uitdagende en waardevolle baan waarin je
een verschil kunt maken in het leven van jongeren en hun gezinnen en bijdrage kunt leveren aan het welzijn.
In de gemeente Enschede is de jeugdconsulent een belangrijke schakel in het bieden van ondersteuning aan jongeren en hun gezinnen.De gemeente zet zich in om op alle mogelijke manieren hulp te bieden aan jongeren, varierend van de uitvoering van de wet tot het versterken van de sociale basis in de wijken. Dit brede scala aan taken maakt de functie van jeugdconsulent in Enschede zeer boeiend en biedt veel kansen.
SJK Competenties
Een jeugdconsulent speelt een cruciale rol in het ondersteunen van jongeren en gezinnen bij problemen en uitdagingen die zij kunnen tegenkomen. Om effectied te kunnen werken zijn er verschillende competenties die essentieel zijn. Korte uitleg over hoeverre ik deze beschik;
Ondersteunen bij regie voeren: ik stimuleer anderen in hun doen en laten, ik kan advies geven en begeleiden om hun eigen doelen te stellen
Samenwerken met de jeugdige en zijn gezin: Ik heb een openhouding, kan goed luisteren en inleven in de ander en respecteer
Het versterken van het netwerk: Ik ben bekwaam genoeg om het netwerk in kaart te brengen en sociale contacten te versterken.
Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn gezin/netwerk: om dit te beoordelen heb ik meer kennis

en ervaring op het gebied van jeugdwerk, hulpverlening beschikken
Regie (gedeeltelijk en tijdelijk) overnemen van jeugdige en zijn gezin: ik kan prima aangeven in mijn doen en laten wat wel of niet effectief is, indien nodig neem ik het initiatief en verantwoordelijkheid
Ontwikkelling en Leerdoelen
Momenteel heb ik geen ervaring, maar ik ben vastberaden om mijzelf verder te ontwikkelen en benodigde kennis en vaardigheden op te doen om een jeugdconsulent te worden. Mijn ontwikkeling is in volle gang. Door middel van mijn opleiding ben ik bezig met het vergaren van kennis. Ik ben gemotiveerd om te leren en sta open voor feedback en nieuwe inzichten. .
Leerdoel 1: het ontwikkelen van effectieve communicatieve vaardigheden
Specifiek;Verbeteren van mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
Meetbaar: Het vermogen om duidelijk en begrijpelijk te communiceren met zowel jongeren als ouders Acceptabel:Dit leerdoel is belangrijk omdat effectieve communicatie cruciaal is voor het opbouwen van vertrouwen en het bieden van de juiste ondersteuning aan jongeren en hun families.
Realistisch:Door middel van veel oefenen met gesprekstechnieken kan ik de vaardigheid verbeteren Tijdsgebonden: Binnen zes maanden na aanvang van de ontwikkeling als jeugdconsulent

Acties: regelmatig gesprekken voeren met jongeren en ouders om de communicatieve vaardigheden in de praktijk toe te passen. Gebruik maken van actieve luistervaardigheden en oefenen met het stellen van open vragen.
Leerdoel 2: Het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden
Specifiek:Verbeteren van het vermoegen om problemen te analyseren en effectieve oplossingen te vinden
Meetbaar: Het vermoegen om complexe situaties te berijpen en passende interventies te ontwikkelen.
Acceptabel:Dit is belangrijk omdat jeugdconsulenten vaak met complexe problemen te maken krijgen en het vermoegen om effectieve oplossingen te vinden cruciaal is voor het bieden van de juiste ondersteuning
Realistisch:Door middel van training en ervaring kan ik deze vaardigheid ontwikkelen
Tijdsgebonden: Binnen een jaar als aanvang van de ontwikkeling als jeugdconsulent
Acties: Benaderen/interviewen/samenwerken met ervaren jeugdconsulenten om casussen te bespreken en van hen te leren hoe zij problemen aanpakken en regelmatig op eigen handelen te refelecteren en te evalueren van de gekozen oplossing
Leerdoel 3: Het vergroten van mijn kennis en begrip van de sociale kaart en hulpverleningsinstanties in de regio

Specifiek: vergroten van kennis over de beschikbare hulpverleningsorganisaties zodat ik de jongeren beter kan doorverwijzen naar passende hulp en ondersteuning Meetbaar:het opstellen van een overzicht van de blenagrijkste hulpverleningsinstanties en hun specialisaties in de regio binnen komende zes maanden
Acceptabel:Ik ben bereid om de benodigde tijd en middelen ter beschikking te stellen om onderzoek te doen naar de sociale kaart in de regio
Realistisch: er zijn verschillende bronnen beschikbaar, zoals gemeentelijke websites, sociale wijkteams en andere jeugdprofessionals, die informatie kunnen verstrekken over de sociale kaart
Tijdsgebonden; Binnen zes maanden wil ik een overzicht hebben opgesteld van de belangrijkste hulpverleningsorganisaties en hun specialisaties in de regio.

Je hebt voor jezelf drie doelen geformuleerd, inclusief acties hoe je daaraan wilde gaan werken.
Reflectie
De eindopdracht staat in het teken van reflectie op de ontwikkeling die je afgelopen periode hebt doorgemaakt. Pak je verslag van de startopdracht erbij en lees deze goed door. Hoe sta je er nu voor? Wat heb je de afgelopen tijd geleerd? Waar liggen voor jou nog ontwikkelpunten en hoe ga je dat aanpakken? Reflecteer zowel op je persoonlijk functioneren als op je beroepsmatig handelen. Bekijk voor toelichting hierop de website van carriretijger over reflectie.
Opdracht
Schrijf een verslag waarin je terugblikt op de volgende onderwerpen:
- Hoe kijk je terug op de reden waarom je deze opleiding bent gestart; zijn je verwachtingen
uitgekomen, wat is er ten opzichte van de start van de opleiding veranderd in jezelf en in het
beeld van de functie?
- Beschrijf de ontwikkeling die je hebt gemaakt ten aanzien van de SKJ competenties, die
onderaan dit document staan uitgewerkt.
- Beschrijf je ontwikkeling per doel. Wat heb je opgedaan aan inzichten, kennis en
vaardigheden? Wat wil je nog verder gaan ontwikkelen en leren? Wat zou de WWZ- Academie daarin kunnen betekenen?

Maak een uitgebreide reflectie verslag met terugblik aan het start van de opleiding, rekening houden met de gestelde doelen bij het begin van de opleiding. welke ontwikkelingen zijn er, wat is nu het beeld van de functie van een jeugdconsulent. Wat heb je ontwikkeld. wat wil je verder gaan ontwikkelen. Beschrijf de veranderingen per gestelde leerdoel, heb je deze bereikt.

ik heb geen ervaring als jeugdconsulent, ik volg nu een opleiding, mijn doel is om in de toekomst een baan te vinden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document