Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 12 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: . Conclusie
Beperkingen van soevereiniteit en grenzen aan democratie zijn niet per definitie onwenselijk.
EHRM zorgt voor bescherming van fundamentele rechten en vrijheden.

Pg 176

Doel EVRM: het bereiken van een grotere eenheid tussen de lidstaten door middel van de handhaving en de verdere verwezenlijking van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (preambule).
Collectieve handhaving: artikel 19 EVRM voorziet in de instelling van het EHRM om de nakoming van verplichtingen door de lidstaten te verzekeren.
Ondersteuning door lidstaten: de instelling van een supranationaal hof om toezicht te houden op de naleving van de rechten van het EVRM is uitdrukkelijk gewild door de lidstaten en is herbevestigd in aanvullende protocollen.
Extra waarborgen: het EVRM en het EHRM fungeren als extra waarborgen voor de effectieve bescherming van fundamentele rechten wanneer de nationale staat tekortschiet.
Onmogelijkheid tot wijziging: het EVRM is een internationaal verdrag dat alleen kan worden gewijzigd wanneer de 47 lidstaten daartoe gezamenlijk besluiten.
Onttrekken aan het EVRM: de enige manier waarop lidstaten zich aan het EVRM kunnen onttrekken, is door uit de Raad van Europa te stappen.
Belangrijke artikelen: preambule, artikel 19 EVRM.

Pg 177

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) verankert fundamentele rechten en vrijheden in de rechtsorde van lidstaten van de Raad van Europa, inclusief Nederland. Artikel 10 van het EVRM beschermt bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting.
Het EVRM versterkt de bescherming van fundamentele rechten in de nationale rechtsorde door een extra verankering van deze rechten en door ruimere bescherming dan de nationale grondwet biedt.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geeft onafhankelijk uitleg van het EVRM en toetst nationale wetgeving aan deze maatstaf. Het EHRM kan indien nodig corrigeren en een betere bescherming van fundamentele rechten waarborgen.
Effectieve mensenrechtenbescherming vereist soms dat het EVRM als kritische maatstaf fungeert voor nationale wetgeving en rechtspraak. Het EHRM kan de grenzen van de nationale beoordelingsvrijheid (margin of appreciation) bewaken en hierbij een Europese supervisie toepassen.
Het EvRM en het EHRM waarborgen een minimumniveau van bescherming van fundamentele rechten in de lidstaten van de Raad van Europa. Dit is zowel een ideel als een juridisch belang, omdat het vrij verkeer van juridische beslissingen tussen lidstaten van de Raad van Europa bevordert.
Uitspraak: In de zaak Handyside over de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM) stelde het EHRM dat het EVRM geen uniforme Europese opvatting over moraal biedt en dat de nationale autoriteiten in principe beter in staat zijn om een oordeel te vormen over de naleving van fundamentele rechten in hun land. Het EHRM heeft echter wel de bevoegdheid om te bepalen of een beperking of straf in strijd is met de vrijheid van meningsuiting zoals beschermd door artikel 10 EVRM.

Pg 178

Verdragen:
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
Belangrijke punten:
Dublin-procedure bepaalt dat lidstaat van de Europese Unie (EU) waar de asielzoeker de sterkste band mee heeft, verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag
Wederzijds vertrouwen tussen lidstaten van de EU is gebaseerd op de aanname dat fundamentele rechten worden gerespecteerd
EVRM en Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dragen bij aan het kritisch volgen van het wederzijds vertrouwen en het maken van uitzonderingen op basis van de bescherming van fundamentele rechten
Nederlandse burgers genieten dankzij het EVRM en EHRM eenzelfde minimumniveau van bescherming van fundamentele rechten in de EU als in Nederland.
Schematische weergave:
Dublin-procedure -> Wederzijds vertrouwen -> EVRM en EHRM -> Kritisch volgen -> Uitzonderingen maken -> Bescherming fundamentele rechten -> Nederlandse burgers

Pg 179
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document