Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 10 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Onderwerp: Kritiek op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
Auteurs:
Hoffmann (onduidelijk welke Hoffmann bedoeld wordt)
Kritiekpunten op het EHRM:
Het EHRM bemoeit zich niet voldoende met de bescherming van fundamentele rechten van het EVRM vanwege de margin of appreciation, die een uiting zou zijn van relativisme en de bescherming van het EVRM zou ondermijnen.
Het EHRM gedraagt zich als een olifant in een porseleinkast en legt zijn oordeel op aan lidstaten zonder acht te slaan op de zienswijze van lidstaten zelf.
Weerlegging van de kritiek:
Het bestaan en de ontwikkeling van het leerstuk van de margin of appreciation sinds de jaren zestig zorgt ervoor dat het EHRM niet te indringend bemoeit met de bescherming van fundamentele rechten in lidstaten.
Protocol 15, dat in augustus 2021 in werking trad, heeft de margin of appreciation vastgelegd in de preambule van het EVRM en bevestigt dat lidstaten een beoordelingsmarge hebben bij het waarborgen van de rechten en vrijheden die in het Verdrag zijn omschreven.
De stelling ( Hofmanns) dat het EHRM zich gedraagt als een wetgever-plaatsvervanger is onjuist, aangezien uitspraken van het EHRM geen verordeningen van de EU zijn en geen regelingen bevatten die verbindend zijn in al hun onderdelen en rechtstreeks toepasselijk zijn in elke lidstaat.
Uitspraken van het EHRM zijn declaratoir en geven aan dat een wet of praktijk in een lidstaat een schending is van het EVRM, maar niet hoe de lidstaat de wet of praktijk moet hervormen conform het EVRM, laat staan dat het Hof een met het EVRM conflicterende nationale wet buiten werking kan zetten.
In de Belgian Linguistics-zaak uit 1968 stelde het EHRM al dat het niet als wetgever-plaatsvervanger optreedt.
Relevante artikelen:
EVRM (Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden)
Protocol 15 van het EVRM
Belgian Linguistics-zaak (1968)
Pg 172

Schema:
1. Het is aan de lidstaat zelf om de wetgeving of een praktijk in overeenstemming te brengen met het EVRM.
o Artikel 1, Protocol 1 EVRM
o Artikel 46 EVRM
2. Het EHRM formuleert randvoorwaarden; de lidstaat treedt wetgevend op of kiest andere maatregelen. Daarbij hebben lidstaten keuzevrijheid.
o Artikel 1, Protocol 1 EVRM
3. Lidstaten hebben keuzevrijheid bij de formulering en plaatsing van een regeling in bijvoorbeeld het strafrecht of het bestuursrecht.
o Belgische lingustische zaak
4. Het EHRM is geen wetgever-plaatsvervanger in de lidstaten.
o Belgische lingustische zaak
5. Het EHRM levert volgens de letter van het EVRM alleen verplichtingen op voor de lidstaat waartegen de klacht is gericht.
o Artikel 46 EVRM
6. Strikt genomen werken uitspraken van het EHRM niet erga omnes (tegenover alle lidstaten), maar dit geldt alleen voor de concrete beoordeling van een wet of praktijk in een uitspraak van het EHRM.
o Artikel 46 EVRM
7. Het algemene deel van een uitspraak, de uitleg die het EHRM geeft van begrippen in het EVRM, is wel degelijk bindend voor alle lidstaten.
o Belgische lingustische zaak
8. Van elke lidstaat wordt verwacht dat hij zich afvraagt welke gevolgen een uitspraak tegen een andere lidstaat heeft voor hem en welke aanpassingen in wetgeving en praktijk eventueel nodig zijn in het licht van de uitleg die het EHRM van het EVRM geeft.
o Belgische lingustische zaak
o Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
9. De case-law van het EHRM vormt onderdeel van de Convention, waardoor deze een bindende werking heeft erga omnes (tegenover alle partijen).
o Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
10. Dit betekent dat de staten niet alleen de uitspraken moeten uitvoeren die betrekking hebben op hun eigen zaak, maar ook rekening moeten houden met de mogelijke implicaties van uitspraken in andere zaken voor hun eigen rechtsstelsel en -praktijk.
o Parlementaire Assemblee van de Raad van EuropaPg 173


Het EHRM interpreteert het EVRM niet voortdurend extensief, maar maakt wel gebruik van de teleologische methode om het te interpreteren.
Er zijn twee varianten van de teleologische methode die het EHRM hanteert: uitleg in het licht van veranderde technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en van opvattingen, en uitleg in het licht van de onderliggende waarden van het EVRM: de menselijke waardigheid, persoonlijke autonomie en democratie.
Een voorbeeld van de eerste variant is de interpretatie van het EVRM in het licht van veranderde technologische ontwikkelingen, zoals het gebruik van elektronische data door overheden en de vraag of dit een inbreuk vormt op het recht op privacy.
Het EHRM maakt bij het interpreteren van het EVRM dus gebruik van verschillende methoden en interpretaties, afhankelijk van de situatie en de vraag die zich voordoet.
Relevante artikelen die in deze context genoemd kunnen worden zijn onder andere:
Artikel 8 EVRM, dat het recht op respect voor privleven en familie- en gezinsleven beschermt.
Artikel 10 EVRM, dat het recht op vrijheid van meningsuiting beschermt.
Artikel 6 EVRM, dat het recht op een eerlijk proces beschermt.
Artikel 3 EVRM, dat het verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing garandeert.
Artikel 13 EVRM, dat het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel bij schending van de rechten van het EVRM waarborgt.
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document