Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 12 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: I. Bezwaren tegen het EVRM bij ratificatie (jaren 50):
Vrees voor ongefundeerde klachten van querulanten, vooral communisten
Vrees voor vertroebeling van verhoudingen tussen lidstaten
Twijfel over rijpheid van Europese staten voor de rechtstoepassing van het EVRM Klerk van Poelgeest
Zorgen over rechtsonzekerheid, moeilijkheden in rechtstoepassing, doorkruising van eigen wetgeving en bron van rechtsconflicten en interpretatieve procedures.
II. Erkenning van individueel klachtrecht:
Nederland ratificeerde het EVRM in 1954 en erkende in 1960 het individuele klachtrecht.
III. Activiteit van het EHRM:
In de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig was het EHRM niet erg actief.
Vanaf het einde van de jaren zeventig nam de activiteit van het EHRM explosief toe.
Tussen 1975-1979 deed het EHRM 17 uitspraken; tussen 1980-84, 40; tussen 1985-89, 94; tussen 1990-94,, en tussen 1995-1998,
Bijna alle uitspraken waren het gevolg van individuele klachten.
Auteur : Klerk van Poelgeest
Auteur: Bates: Bates stelt dat de Conventie in 1950 niet werd beschouwd als een instrument voor standaardisatie dat waarschijnlijk een aanzienlijke invloed zou hebben op nationaal recht. Het idee leek te zijn dat de geselecteerde rechten voor bescherming reeds uitgebreid beschermd werden door de lidstaten. Echter, in de jaren na de ratificatie van het EVRM, werd het EHRM steeds actiever en nam het aantal uitspraken exponentieel toe. Dit was voornamelijk het gevolg van individuele klachten.

Pg 167


I. Toename van het beroep op het EHRM
A. Explosieve groei van klachtenbehandeling
1. Forse uitbreiding van het lidmaatschap van de Raad van Europa
a. Nieuwe leden die op het gebied van mensenrechten nog winst kunnen boeken
i. Rusland, Oekrane, Roemeni, Turkije verantwoordelijk voor 60% van klachten
b. Ook oorspronkelijke lidstaten leveren klachten
i. Itali goed voor 5,2% van klachten
2. Elfde Protocol van 1998
a. Verdragspartijen hebben individuele klachtrecht en verplichte rechtsmacht van het Hof aanvaard
II. Rol van het EHRM sinds de jaren 1970
A. Toenemende uitspraken van schendingen van het EVRM door lidstaten
B. Baanbrekende uitspraken, nieuwe leerstukken en grensverleggende interpretaties van het EVRM
1. EVRM bedoeld om praktische en effectieve rechten te beschermen
2. EVRM een 'levend instrument' dat moet worden genterpreteerd in licht van veranderende omstandigheden en opvattingen
C. Uitspraken van het Hof leiden tot nieuwe of geamendeerde wetgeving in lidstaten
1. Op uiteenlopende terreinen zoals arbeidsrecht, gefinancierde rechtsbijstand en uitingsvrijheid
D. Lidstaten doen niets om activiteiten van het EHRM een halt toe te roepen
1. Nieuwe protocollen versterken positie van het Hof en individuele klachtrecht
2. Protocol 11 bestendigt rol van EHRM als rechterlijk orgaan dat toeziet op naleving van fundamentele rechten van EVRM van individuen en organisaties in lidstaten van Raad van Europa
a. Commissie en het Hof samengevoegd in een orgaan, het nieuwe Hof, dat bovendien vanaf dat moment voltijds in zitting was
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document