Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Astika1975 - 4 maanden geleden

Schrijf een verslag over het onderwerp:
Zorgprofiel van de clint over het medisch incident waarover situatie 1 gaat.

De heer K.T, een 95-jarige man van Indonesische afkomst, is onlangs verhuisd naar ons verpleeghuis (sinds 3 dagen), vanwege problemen thuis waaronder valincidenten en vorm van dementie, samen met zijn partner. Hij vertoont tekenen van cognitieve achteruitgang en vergeetachtigheid. Dhr heeft recentelijk zijn ribben gekneusd door een valincident thuis. Het beleid voor de heer K.T is curatief, met de instructie om niet te reanimeren, ZZP 5. Hij heeft gevorderde dementie, nierfunctiestoornissen, hypertensie, gonartrose en latente tuberculose. Hij loopt met behulp van een wandelstok en rollator.

Situatie 1

Medisch incident:

Tijdens de overdracht op donderdag 14 september 2023, in Zusterpost rond 15.04 uur, meldde een collega dat de heer K.T was gevallen. De kamerdeur was dicht en zijn echtgenote riep om hulp. Ik stond meteen op en ging snel naar de heer zijn kamer samen met mijn collega, werkbegeleider Charlene.
De heer aangetroffen liggend in de lengte op zijn rug op de vloer, op de kamer, waar de binnendeur open stond. Zijn partner zat op een stoel aan tafel en was verder rustig aanwezig. Nagevraagd aan haar, wat er gebeurd is. Echtgenote vertelde dat de heer opstond van zijn stoel, om zijn wandelstok te pakken, verstapte zich, door evenwichtsverlies en kwam te val met hoofd tegen de muur.
De heer was kalm/ rustig aanwezig. Daarnaast heb ik geobserveerd, dat de wandelstok aan de rollator vastzat en qua afstand van de locatie waar de heer gevallen is veraf is (1,5 meter). Waarschijnlijk liep de heer een paar stappen ernaar toe om zijn wandelstok te pakken, was dus niet binnen handbereik.

Ik ging eerst alle controles uitvoeren door te observeren en vragen te stellen aan de heer, zoals, als de heer pijn had? Had de heer verwondingen opgelopen? Is de heer bij bewustzijn? Verward? Misselijk? Hoe is de stand van beide benen en armen? Hoe is de ademhaling? Gebruikt de heer bloedverdunners?

De heer heeft hoofdletsel opgelopen, een schaafwond
opgelopen (+- 2cm diameter, ronde vorm) bovenzijde iets meer
naar links, op zijn hoofd bovenkant en rood opgezwollen plek (hematoom)
op zijn linker elleboog. Huid intact. Voelt pijn aan bij aanraking. De heer kon beide armen en benen bewegen.
De heer gaf aan zich draaierig/ duizelig te voelen. De heer was verder goed aanspreekbaar, niet bewusteloos, goed alert. De heer was wel geschrokken. Voor mij was belangrijk de heer op een rustige manier te benaderen. Mijn collega bleef bij de heer, terwijl ik de meetmonitor ben gaan halen.
Vervolgens heb ik de meetmonitor door middel van promeso gebruikt, om de vitale functies van de heer te meten.

Vitale functies uitgevoerd:

Temperatuur: 36,1 C
Bloeddruk: 137/55 mmHg
Polsslag: 64 bpm
Saturatie: 99%

De heer gebruikt geen bloedverdunners.

Ik de arts meteen ingeschakeld. De dienstdoende arts (P.v.H), was afwezig, dus heb een andere arts (W.V) gesproken over het valincident. Ik heb deze informatie telefonisch, gedeeld volgens de SBARR-METHODE. Van de arts mocht ik de heer op een stoel laten zitten en zou ze binnen 45 minuten langskomen voor de beoordeling.

Ik heb de heer op een duidelijke zachte, rustige manier begeleidt naar een stoel op de haptomische wijze. Dit deed ik door contact te houden met de heer, voortdurend peilen hoe het met de heer ging, keek hoe de heer reageerde, checkt of het me lukte en op basis daarvan mijn handen, houding en stem op een subtiele manier de heer van liggend op de vloer naar zittend in de stoel. Dit kon ik alleen door vertrouwen te winnen bij de heer, gezien ik hem pas de 2 dag kende en hij het echt ook kan en aandurfde. Deze transfer was veilig en goed gelukt. De heer zat op een stoel en heb ik nog wat drinken aangeboden i.o. van de arts, zodat de heer rustig kon kalmeren van dit valincident.
De familie, 1e contactpersoon, zijn dochter, heb ik op de hoogte gebracht en een MIC-melding van gedaan. Ik heb dit valincident gerapporteerd. De heer geadviseerd zijn wandelstok binnen handbereik te plaatsen, als de heer dit wil gebruiken om mee te lopen. Dit was veilig voor de heer.
B.
Werk de twee situaties uit op basis van de volgende aandachtspunten:

Situatie 1

Motivatie
Ik heb ervoor gekozen om deze situatie uit te werken, omdat valincidenten een
veelvoorkomend probleem zijn in ons verpleeghuis. Het is van belang adequaat op
te kunnen reageren. Met andere woorden snel handelen en het nemen van de
juiste beslissingen zijn van groot belang bij zon valincident. Het voorkomen van
valincidenten naar mijns inziens en het bieden van goede zorg en ondersteuning
aan bewoners na een val is zeker essentieel voor hun welzijn en kwaliteit van
leven.

Eerdere ervaringen;
Mijn keuze voor deze situatie is mede gebaseerd op mijn eerdere ervaringen in de zorg. Ik heb in het verleden gewerkt als leerling 1e jaar Verzorgende IG/MMZ (2021) op een pg-afdeling en het 2e jaar (2022) op een Somatische afdeling, en heb meerdere malen te maken gehad met valincidenten bij bewoners. Ik heb ook meegemaakt dat de bewoners niet konden opstaan, d.m.v. een passieve tillift naar bed gebracht moest worden. Ook heb ik meegemaakt dat de door de val deze bewoners hoofdletsel, heup- of bekkenbreuk of armfractuur hebben opgelopen. Aan de hand van het zorgbeleid van de clint, konden ze naar het ziekenhuis ingestuurd worden en ook niet, als dit besproken is met de clint en familie. Deze ervaringen hebben mij bewust gemaakt van de impact die een val kan hebben op de fysieke en psychische gezondheid van de bewoner. Daarnaast heb ik geleerd dat het belangrijk is om snel en adequaat te handelen om verdere schade te voorkomen.

Gebruik verschillende bronnen om informatie uit te halen passend bij de situatie. Denk aan protocollen en richtlijnen, visie instelling en beleid, deskundigen.

Het beleid van Amstelring is om de incidenten te melden, via een MIC-formulier
met als doel, het minimaliseren van val-incidenten door op de juiste manier te
melden, is van essentieel belang, waardoor meer inzichtelijkheid in
verbetermogelijkheden worden verkregen.

Ten eerste heb ik de protocollen en richtlijnen geraadpleegd, die gelden binnen onze zorginstelling waar ik werk, Amstelring Bornholm verpleeghuis. Deze protocollen geven richtlijnen en procedures voor het omgaan met valincidenten en het verlenen van eerste hulp. Zie bijlage toegevoegd: Valpreventie protocol Intramuraal Amstelring.

Dit protocol is gebaseerd op de landelijke: Richtlijn preventie van valincidenten bij ouderen van het CBO van 1017, de richtlijn valpreventie van Zorg en Beter 2017 en op het project Blijf staan van o.a. Consument en Veiligheid.

Daarnaast zal ik ook informatie halen uit de SBARR-methode. Deze methode wordt gebruikt om gestructureerd en effectief te communiceren met artsen en andere zorgverleners. Het helpt om belangrijke informatie duidelijk over te brengen en ervoor te zorgen dat er geen essentile informatie wordt gemist.

Aan de hand van de ernst van het valincident, is het belangrijk dat de arts /of CO VPK (cordinerend verpleegkundige) op tijd bij is. Hier zijn er duidelijke richtlijnen over, staat vermeld bij de EWS-score in onze zorginstelling. Is de score op 3 bijvoorbeeld is het essentieel, dat de arts binnen 30 minuten ter plekke is voor de beoordeling van ongewenste situatie.

Het is voor mij daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van het beleid van onze zorginstelling Bornholm Amstelring, met betrekking tot het voorkomen en omgaan met valincidenten bij deze bewoners.

Verder zal ik ook gebruik maken van de expertise van deskundigen op het gebied van valincidenten en ouderenzorg, zoals de arts en de co verpleegkundige, in beide situaties.Situatie 2
Zorgprofiel van de client over het medisch incident waarover situatie 2 gaat.

Mevrouw v.d.M 85 jaar oud, is opgenomen anno november 2022, is bekend met ziektebeeld, CCL=> chronische lymfatische leukemie. Rugklachten door inzakking rugwervels, Coraxtrose (artrose in de help). Diabetes mellitus type 2. Hartfalen, veel oedeem in de benen, moet elke 3 dagen gezwachteld worden. Mevrouw is rolstoelafhankelijk. Mevrouw kan zelfstandig staan/draaien. Mevrouw woont samen met echtgenoot de heer W (Alzheimer), op een tweepersoonskamer.

Medisch incident
Op woensdag 16 november 2022, tijdens de avonddienst na 17.00 uur 21.30 uur waren collega S en ik aanwezig op de afdeling Somatiek, Hoogbouw 4, Bornholm. Samen zorgden wij voor 19 bewoners.
Tijdens het delen van de medicatie ronde rond 17.00 uur viel me op, dat mevrouw zich anders gedroeg dan anders. Het avondeten start om 17.00 uur in de huiskamer. Mevrouw ging meestal met haar partner samen eten in de huiskamer. Vanavond wilde mevrouw alleen in bed liggen. Ik was bij mevrouw op haar kamer. Mevrouw zat op de bedrand van haar bed. Mevrouw was heel kortademig, hoesterig, gedroeg zich passief, was angstig. Mevrouw maakte handgebaren tijdens het aanknopen van het gesprek, was niet goed aanspreekbaar. Mevrouw kon geen hele zinnen uitspreken, iets wat ongebruikelijk was bij haar. Ook plaatste ik mijn hand op haar voorhoofd en mevrouw haar lichaam voelde heel warm aan. Haar partner was ook heel overstuur en vroeg constant dat een arts bij mevrouw kwam kijken. De heer geprobeerd te kalmeren en aangegeven dat ik hiermee bezig was. De heer was intussen weer rustig en volgde ons op de voet wat we deden. Ik heb mijn collega gevraagd om bij mevrouw te blijven en ben de meetmonitor gaan halen om de vitale functies bij haar te meten. Bij mevrouw heb ik de volgende controles uitgevoerd.
Vitale functies uitgevoerd:
Lichaamstemperatuur: 38 C
Ademhaling: 13 per minuut
Bloeddruk: 157/70 mmHg
Polsslag: +-96/minuut
Saturatie: 93%
Bloedsuikerwaarden: 10,4 mmol.
De MEWS-score: 2(+niet-pluis gevoel van mij tellen).
Gezien de controles afwijkend waren zoals saturatie, polsslag, lichaamstemperatuur 38 graden en haar bloedsuikerwaarden, mevrouw ook kortademig was, heb ik meteen de cordinerend verpleegkundige ingeschakeld door middel van de SBAR-methode. (***In de avond is de arts afwezig, dus wordt er met cordinerend verpleegkundigen gewerkt bij medische incidenten). In overleg met de CO VPK mocht ik een zuurstof-concentraat 02 1/Liter aansluiten, vanwege lage saturatie. Intussen met 10 minuten was de cordinerend verpleegkundige aanwezig. In overleg mocht ik mevrouw alvast voor zo nodig 2 paracetamols geven van 500 mg tegen de koorts. Voor alle zekerheid mocht ik bij mevrouw een COVID test afnemen. Mevrouw moest tijdelijk in isolatie op haar kamer blijven, tot de uitslag binnen was. De volgende dag moest vanwege een onregelmatige polsslag +- 100 minuut een ECG maken, vanwege atriumfibrilleren(boezemfibrilleren). Ik merkte op dat mevrouw inmiddels was gekalmeerd. Mevrouw had ik verder omgekleed voor de nacht en haar elk uur in de gaten gehouden Mevrouw haar dochter had ik telefonisch op de hoogte gebracht, vanwege deze verandering bij mevrouw.
Dit heb duidelijk goed gerapporteerd wat gebeurd is, en gezet als hoge prioriteit in mevrouw haar digitale dossier.
De volgende dag bleek dat mevrouw COVID positief was en moest in quarantaine op haar kamer blijven volgens de richtlijnen COVID.

Motivatie waarom je deze situaties uitgekozen hebt
De reden waarom ik deze situatie heb gekozen, is omdat het een complex medisch incident betreft waarbij snel handelen en communicatie met andere zorgverleners van groot belang was. Het zorgprofiel van mevrouw v.d.M laat zien dat zij al meerdere gezondheidsproblemen heeft, waardoor het extra belangrijk is om alert te zijn op veranderingen in haar toestand. Dit maakt de situatie uitdagend en interessant om te bespreken

Eerdere ervaringen
Mijn eerdere ervaringen in de zorg hebben me geleerd hoe belangrijk het is om snel te handelen bij afwijkende symptomen bij een clint. In dit geval was het essentieel om de vitale functies van mevrouw v.d.M te meten en vervolgens de cordinerend verpleegkundige in te schakelen. Ook het feit dat mevrouw uiteindelijk positief testte op COVID-19 en in quarantaine moest, maakt deze situatie relevant en leerzaam.

Gebruik verschillende bronnen om informatie uit te halen passend bij de situatie. Denk aan protocollen en richtlijnen, visie instelling en beleid, deskundigen.
Om informatie te verkrijgen die past bij deze situatie, heb ik gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Ik heb de protocollen en richtlijnen van de zorginstelling geraadpleegd omtrent het handelen bij vermoedelijke COVID-19 gevallen en het meten van vitale functies. Daarnaast heb ik gesproken met deskundigen binnen de instelling om hun visie en beleid te begrijpen. Deze bronnen hebben mij geholpen om de juiste stappen te nemen in deze situatie en om de zorg voor mevrouw v.d.M op een professionele manier uit te voeren.

Al met al ben ik van mening dat deze situatie een goede casus is om te bespreken vanwege de complexiteit en de noodzaak van snel handelen. Het heeft mijn kennis en ervaring in de zorg verder verrijkt en mij bewust gemaakt van het belang van goede communicatie en samenwerking in dergelijke situaties.
(Criteria= alle genoemde aandachtspunten benoemd 3 punten, de student gebruikt minimaal 3 verschillende bronnen zoals protocollen, richtlijnen, toetsing bij deskundigen etc. + bronnen getoetst aan de situatie = 3 punten)

C.
Maak een checklist met aandachtspunten in het gedrag bij deze situaties
Mijn checklist met aandachtspunten bij deze situatie omvat onder andere het uitvoeren van controles, het inschakelen van de arts, het informeren van de familie en het rapporteren van het incident. Ik heb mijn gedrag aan de hand van deze checklist geoefend en feedback ontvangen om mijn handelen te verbeteren.

Checklijst met aandachtspunten in het gedrag bij deze situatie 2:
- Snel handelen bij afwijkende symptomen
- Meten van vitale functies
- Communicatie met cordinerend verpleegkundige en andere zorgverleners
- Isolatie en quarantaine volgens de richtlijnen bij vermoedelijke COVID-19 gevallen.

Oefen je gedrag aan de hand van de checklijst.
Ik heb mijn gedrag aan de hand van deze checklist geoefend en feedback ontvangen om mijn handelen te verbeteren.

Vraag feedback op basis van je checklijst.
Dit heb ik gedaan bij mijn werkbegeleider. Mijn werkbegeleider gaf aan dat ik.goed gehandeld heb. Voor haar was vooral belangrijk ben ik in staat geweest om op een professionele en effectieve manier te reageren op deze situatie.

Al met al ben ik van mening dat deze situatie een goede casus is om te bespreken vanwege de complexiteit en de noodzaak van snel handelen. Het heeft mijn kennis en ervaring in de zorg verder verrijkt en mij bewust gemaakt van het belang van goede communicatie en samenwerking in dergelijke situaties.

Stel een advies op voor het omgaan met deze complexe situaties.
Mijn advies voor het omgaan met deze complexe situaties is om altijd snel en adequaat te handelen, de protocollen en richtlijnen van de zorginstelling te volgen en de expertise van deskundigen te raadplegen. Daarnaast is het van belang om de familie op de hoogte te brengen en het incident te rapporteren volgens de geldende procedures.

Advies voor het omgaan met deze complexe situatie 2:
- Zorg voor regelmatige training en oefening in het meten van vitale functies en het handelen bij medische incidenten
- Zorg voor goede communicatie en samenwerking met cordinerend verpleegkundige en andere zorgverleners
- Blijf op de hoogte van de protocollen en richtlijnen omtrent COVID-19 en andere medische incidenten.


(Criteria => de student heeft een checklijst met aandachtspunten bij de complexe situaties gemaakt, die relevant en compleet is + en gekoppeld aan het advies wat te geven is, 3 punten)
Reflecteer op de uitkomst van de integrale opdracht op basis van feedback van collegas, client.
(Criteria de student heeft SMART leerdoelen geformuleerd 3 punten)
De tekst moet medisch en overtuigend zijn.


. De tekst moet geschreven zijn op het niveau van de Universiteit. De tekst moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. De tekst moet in onbeperkt aantal woorden geschreven zijn. De stijl van de tekst moet zijn: medisch.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document