Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Astika1975 - 5 maanden geleden

Schrijf een verslag over het onderwerp:
Zorgprofiel van de clint over het medisch incident waarover situatie 1 gaat.

De heer K.T, een 95-jarige man van Indonesische afkomst, is onlangs verhuisd naar ons verpleeghuis (sinds 3 dagen), vanwege problemen thuis waaronder valincidenten en vorm van dementie, samen met zijn partner. Hij vertoont tekenen van cognitieve achteruitgang en vergeetachtigheid. Dhr heeft recentelijk zijn ribben gekneusd door een valincident thuis. Het beleid voor de heer K.T is curatief, met de instructie om niet te reanimeren, ZZP 5. Hij heeft gevorderde dementie, nierfunctiestoornissen, hypertensie, gonartrose en latente tuberculose. Hij loopt met behulp van een wandelstok en rollator.

Situatie 1

Medisch incident:

Tijdens de overdracht op donderdag 14 september 2023, in Zusterpost rond 15.04 uur, meldde een collega dat de heer K.T was gevallen. De kamerdeur was dicht en zijn echtgenote riep om hulp. Ik stond meteen op en ging snel naar de heer zijn kamer samen met mijn collega, werkbegeleider Charlene.
De heer aangetroffen liggend in de lengte op zijn rug op de vloer, op de kamer, waar de binnendeur open stond. Zijn partner zat op een stoel aan tafel en was verder rustig aanwezig. Nagevraagd aan haar, wat er gebeurd is. Echtgenote vertelde dat de heer opstond van zijn stoel, om zijn wandelstok te pakken, verstapte zich, door evenwichtsverlies en kwam te val met hoofd tegen de muur.
De heer was kalm/ rustig aanwezig. Daarnaast heb ik geobserveerd, dat de wandelstok aan de rollator vastzat en qua afstand van de locatie waar de heer gevallen is veraf is (1,5 meter). Waarschijnlijk liep de heer een paar stappen ernaar toe om zijn wandelstok te pakken, was dus niet binnen handbereik.

Ik ging eerst alle controles uitvoeren door te observeren en vragen te stellen aan de heer, zoals, als de heer pijn had? Had de heer verwondingen opgelopen? Is de heer bij bewustzijn? Verward? Misselijk? Hoe is de stand van beide benen en armen? Hoe is de ademhaling? Gebruikt de heer bloedverdunners?

De heer heeft hoofdletsel opgelopen, een schaafwond
opgelopen (+- 2cm diameter, ronde vorm) bovenzijde iets meer
naar links, op zijn hoofd bovenkant en rood opgezwollen plek (hematoom)
op zijn linker elleboog. Huid intact. Voelt pijn aan bij aanraking. De heer kon beide armen en benen bewegen.
De heer gaf aan zich draaierig/ duizelig te voelen. De heer was verder goed aanspreekbaar, niet bewusteloos, goed alert. De heer was wel geschrokken. Voor mij was belangrijk de heer op een rustige manier te benaderen. Mijn collega bleef bij de heer, terwijl ik de meetmonitor ben gaan halen.
Vervolgens heb ik de meetmonitor door middel van promeso gebruikt, om de vitale functies van de heer te meten.

Vitale functies uitgevoerd:

Temperatuur: 36,1 C
Bloeddruk: 137/55 mmHg
Polsslag: 64 bpm
Saturatie: 99%

De heer gebruikt geen bloedverdunners.

Ik de arts meteen ingeschakeld. De dienstdoende arts (P.v.H), was afwezig, dus heb een andere arts (W.V) gesproken over het valincident. Ik heb deze informatie telefonisch, gedeeld volgens de SBARR-METHODE. Van de arts mocht ik de heer op een stoel laten zitten en zou ze binnen 45 minuten langskomen voor de beoordeling.

Ik heb de heer op een duidelijke zachte, rustige manier begeleidt naar een stoel op de haptomische wijze. Dit deed ik door contact te houden met de heer, voortdurend peilen hoe het met de heer ging, keek hoe de heer reageerde, checkt of het me lukte en op basis daarvan mijn handen, houding en stem op een subtiele manier de heer van liggend op de vloer naar zittend in de stoel. Dit kon ik alleen door vertrouwen te winnen bij de heer, gezien ik hem pas de 2 dag kende en hij het echt ook kan en aandurfde. Deze transfer was veilig en goed gelukt. De heer zat op een stoel en heb ik nog wat drinken aangeboden i.o. van de arts, zodat de heer rustig kon kalmeren van dit valincident.
De familie, 1e contactpersoon, zijn dochter, heb ik op de hoogte gebracht en een MIC-melding van gedaan. Ik heb dit valincident gerapporteerd. De heer geadviseerd zijn wandelstok binnen handbereik te plaatsen, als de heer dit wil gebruiken om mee te lopen. Dit was veilig voor de heer.
B.
Werk deuit op basis van de volgende aandachtspunten:

Situatie 1

Motivatie
Ik heb ervoor gekozen om deze situatie uit te werken, omdat valincidenten een
veelvoorkomend probleem zijn in ons verpleeghuis. Het is van belang adequaat op
te kunnen reageren. Met andere woorden snel handelen en het nemen van de
juiste beslissingen zijn van groot belang bij zon valincident. Het voorkomen van
valincidenten naar mijns inziens en het bieden van goede zorg en ondersteuning
aan bewoners na een val is zeker essentieel voor hun welzijn en kwaliteit van
leven.

Eerdere ervaringen;
Mijn keuze voor deze situatie is mede gebaseerd op mijn eerdere ervaringen in de zorg. Ik heb in het verleden gewerkt als leerling 1e jaar Verzorgende IG/MMZ (2021) op een pg-afdeling en het 2e jaar (2022) op een Somatische afdeling, en heb meerdere malen te maken gehad met valincidenten bij bewoners. Ik heb ook meegemaakt dat de bewoners niet konden opstaan, d.m.v. een passieve tillift naar bed gebracht moest worden. Ook heb ik meegemaakt dat de door de val deze bewoners hoofdletsel, heup- of bekkenbreuk of armfractuur hebben opgelopen. Aan de hand van het zorgbeleid van de clint, konden ze naar het ziekenhuis ingestuurd worden en ook niet, als dit besproken is met de clint en familie. Deze ervaringen hebben mij bewust gemaakt van de impact die een val kan hebben op de fysieke en psychische gezondheid van de bewoner. Daarnaast heb ik geleerd dat het belangrijk is om snel en adequaat te handelen om verdere schade te voorkomen.

Gebruik verschillende bronnen om informatie uit te halen passend bij de situatie. Denk aan protocollen en richtlijnen, visie instelling en beleid, deskundigen.

Het beleid van Amstelring is om de incidenten te melden, via een MIC-formulier
met als doel, het minimaliseren van val-incidenten door op de juiste manier te
melden, is van essentieel belang, waardoor meer inzichtelijkheid in
verbetermogelijkheden worden verkregen.

Ten eerste heb ik de protocollen en richtlijnen geraadpleegd, die gelden binnen onze zorginstelling waar ik werk, Amstelring Bornholm verpleeghuis. Deze protocollen geven richtlijnen en procedures voor het omgaan met valincidenten en het verlenen van eerste hulp. Zie bijlage toegevoegd: Valpreventie protocol Intramuraal Amstelring.

Dit protocol is gebaseerd op de landelijke: Richtlijn preventie van valincidenten bij ouderen van het CBO van 1017, de richtlijn valpreventie van Zorg en Beter 2017 en op het project Blijf staan van o.a. Consument en Veiligheid.

Daarnaast zal ik ook informatie halen uit de SBARR-methode. Deze methode wordt gebruikt om gestructureerd en effectief te communiceren met artsen en andere zorgverleners. Het helpt om belangrijke informatie duidelijk over te brengen en ervoor te zorgen dat er geen essentile informatie wordt gemist.

Aan de hand van de ernst van het valincident, is het belangrijk dat de arts /of CO VPK (cordinerend verpleegkundige) op tijd bij is. Hier zijn er duidelijke richtlijnen over, staat vermeld bij de EWS-score in onze zorginstelling. Is de score op 3 bijvoorbeeld is het essentieel, dat de arts binnen 30 minuten ter plekke is voor de beoordeling van ongewenste situatie.

Het is voor mij daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van het beleid van onze zorginstelling Bornholm Amstelring, met betrekking tot het voorkomen en omgaan met valincidenten bij deze bewoners.

Verder zal ik ook gebruik maken van de expertise van deskundigen op het gebied van valincidenten en ouderenzorg, zoals de arts en de co verpleegkundige, in beide situaties.

Maak een checklist met aandachtspunten in het gedrag bij deze situatieOefen je gedrag aan de hand van de checklijst.

Vraag feedback op basis van je checklijst.


Stel een advies op voor het omgaan met deze complexe situaties.

(Criteria => de student heeft een checklijst met aandachtspunten bij de complexe situaties gemaakt, die relevant en compleet is + en gekoppeld aan het advies wat te geven is, 3 punten). De tekst moet geschreven zijn op het niveau van de Universiteit. De tekst moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. De tekst moet in onbeperkt aantal woorden geschreven zijn. De stijl van de tekst moet zijn: overtuigend.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document