Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 12 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Situatie:
Wederzijdse erkenning in een situatie waarin wederzijds vertrouwen een aanname is die niet meer strookt met de werkelijkheid.
Beslissing Rechtbank Amsterdam:
Afzien van overlevering van een Poolse drugsverdachte.
Redenen:
o Poolse uitvoerende en wetgevende macht hebben wettelijk vastgelegde mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de rechterlijke macht.
o Veertien rechters uit Krakow zijn vervolgd wegens de inhoud van door hen genomen beslissingen.
o Ten minste twee van de rechters die de zaak tegen de opgeiste persoon zouden behandelen, waaronder de president van de rechtbank, hebben zelf een tuchtprocedure ondergaan.
o De zaak van de opgeiste persoon had veel media-aandacht getrokken, die in regeringsvriendelijke media niet positief was.


I. Rechtsstaat en gelaagde rechtsorde
A. Nederland is in beginsel verplicht verdachten van bepaalde strafbare feiten over te leveren aan andere lidstaten in het kader van Europees recht

B. Europese regelgeving over het Europees aanhoudingsbevel (EAB) draagt het risico in zich dat Nederland meewerkt aan een berechting elders die niet voldoet aan de eisen van de Nederlandse rechtsstaat en van Europees recht

C. Nationale rechters proberen via het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) af te dwingen dat dit risico zich niet verwezenlijkt

D. Het HvJEU heeft drempels opgeworpen tegen de plicht tot vrijwel klakkeloze overlevering en blind vertrouwen in het niveau van de rechtsstaat in andere lidstaten

II. Risico's en uitdagingen voor de rechtsstaat in de gelaagde rechtsorde

A. De gelaagde rechtsorde kan risico's opleveren voor de rechtsstaat, zoals de perikelen rond het EAB en het rechtsstaatverval in Polen duidelijk maken
B. De EU heeft een breder palet aan juridische mogelijkheden om de Poolse regering te bewegen om de afbraak van de rechtsstaat te staken
C. De behandeling van dit onderwerp gaat de perken van dit hoofdstuk te buiten

III. Elementen van de rechtsstaat
A. De rechtsstaat bestaat uit de heerschappij van het recht, kwaliteitseisen aan het recht en het eerlijk proces
B. Het recht kan alleen regeren als de overheid zichzelf bindt en laat beperken door het recht
C. Twee onontbeerlijke zaken daarvoor zijn een constitutie in de ruime zin van het woord en een stelsel van checks and balances, in het bijzonder een onafhankelijke rechterlijke macht
D. De gelaagde rechtsorde versterkt het constitutionalisme en checks and balances, en daarmee dus ook de rechtsstaat

IV. Rechtsstatelijk en democratisch perspectief
A. Vanuit rechtsstatelijk oogpunt is het in beginsel een goede zaak dat de macht van de overheid wordt begrensd en beperkt door internationaal en transnationaal recht en door onafhankelijke Nederlandse en internationale rechters die controleren of de overheid zich aan het recht houdt
B. Vanuit democratisch oogpunt roept de verschansing van de rechtsstaat in de gelaagde rechtsorde de nodige vragen op, zoals of de volksvertegenwoordiging nog wel genoeg te zeggen heeft over recht en bestuur en of het uiteindelijk de rechter is die bepaalt welke wetten gelden
C. Discussie over hoe internationaal en transnationaal recht moet worden uitgelegd en rechters die rechtsvormend optreden, kunnen leiden tot harde botsingen tussen het rechts

. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document