Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 12 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Onderwerp: Crisis in de rechtsstaat in Polen
PiS-partij aan de macht sinds 2015
Schade aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
Verandering van de samenstelling van het Constitutioneel Tribunaal
Raad van de Rechtspraak onder leiding van het parlement
Wijziging van de samenstelling van het Hooggerechtshof
Aanpassing van het tuchtrecht voor het Hooggerechtshof
Wet inzake de organisatie van de gewone rechtbanken aangenomen
Reactie van Europese Commissie: politieke dialoog met de Poolse regering
Artikel 7 VEU-procedure in werking gesteld
Unanimiteit in de Raad vereist voor drastische stap
Met redenen omkleed voorstel ingediend door de Commissie
Detailbeschrijving van ondermijning van de rechtsstaat door de Poolse regering

Pg 142

Zaak: Celmer-zaak (Gebreken in het gerechtelijk apparaat)
Belangrijke punten:
In 2012 en 2013 had Polen drie EAB's uitgevaardigd voor de overlevering van Artur Celmer, een verdachte van drugssmokkel, door Ierland.
Celmer verzette zich tegen overlevering vanwege het gebrek aan onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen.
De rechter van het Ierse High Court, Aileen Donnelly, was het daarmee eens en stelde vast dat Celmer het risico liep geen eerlijk proces te krijgen.
Donnelly legde de volgende vragen voor aan het HvJ EU in het licht van de tweestappentoets van Aranyost en Caldararu:
1. Moet de uitvoerende rechterlijke autoriteit nog concreet en nauwkeurig nagaan in hoeverre de betrokken persoon het gevaar loopt geen eerlijk proces te krijgen, als er overtuigend bewijs is dat de omstandigheden in de uitvaardigende lidstaat onverenigbaar zijn met het grondrecht op een eerlijk proces?
2. Als er sprake is van een systemische schending van de rechtsstaat en de nationale rechter tot de conclusie is gekomen dat de persoon van wie om overlevering wordt verzocht een reel gevaar loopt op flagrante rechtsweigering, moet de uitvoerende rechterlijke autoriteit zich dan tot de uitvaardigende rechterlijke autoriteit wenden voor alle aanvullende gegevens die nodig zijn om het risico op een oneerlijk proces uit te sluiten, en welke waarborgen zijn dan vereist?

Pg 143


I. Wederzijds vertrouwen als hoofdregel
A. Geen uitzonderingen op de hoofdregel van wederzijds vertrouwen

B. Internationale Rechtshulpkamer van de Rechtbank Amsterdam heeft in alle Poolse vervolgingszaken aangenomen dat er algemeen reel gevaar is van schending van het grondrecht op een eerlijk proces door structurele of fundamentele gebreken in de onafhankelijkheid van de rechtspraak.

II. Tussenuitspraak van de Internationale Rechtshulpkamer van de Rechtbank Amsterdam

A. Opwerping van de vraag of een uitvoerende rechterlijke autoriteit een EAB ten uitvoer moet leggen dat is uitgevaardigd door en gerecht waarvan de onafhankelijkheid ten gevolge van ontwikkelingen na die uitvaardiging niet meer is gewaarborgd.

B. Onderbouwing van de stelling dat de onafhankelijkheid van de Tuchtkamer en de gewone rechterlijke instanties niet meer gewaarborgd is door een aantal wetten en ontwikkelingen die zijn ingevoerd sinds de uitspraak in Minister for Justice and Equality (Gebreken in het gerechtelijk apparaat).
1. Poolse rechters zijn aan tuchtrechtelijke zaken onderworpen op grond van de inhoud van hun werk of omdat zij gebruik maakten van het recht op vrije meningsuiting.

C. Positief antwoord van het HvJEU zou de facto neerkomen op het opschorten van het overleveringsverkeer met Polen, totdat de Poolse wetgeving de onafhankelijkheid van gerechten weer waarborgt.


Onderwerp: Uitspraak HvjEU over Europese aanhoudingsbevelen en samenwerking met Polen
I. HvjEU-uitspraak:
Tenuitvoerlegging Europese aanhoudingsbevel vereist onderzoek in twee fasen
Rechter kan hoedanigheid van "uitvaardigende rechterlijke autoriteit" niet ontzeggen aan elke rechterlijke instantie van lidstaat, zelfs niet bij structurele of fundamentele gebreken in onafhankelijkheid van rechterlijke macht van uitvaardigende lidstaat
II. Gevolgen:
Betreurd vanuit mensenrechtelijk en rechtsstatelijk perspectief
In termen van effectieve rechtshandhaving dreigt straffeloosheid als samenwerking met Polen wordt beindigd
Niet-uitvoeren van Poolse verzoeken tot overlevering leidt tot vrijlating van opgeiste verdachten of veroordeelden
Afzien van overlevering naar Polen leidt tot afhankelijkheid van medewerking van Polen voor vervolging of uitvoerlegging van sanctie
Structurele weigering door Polen zal uiterst zorgwekkende impasse opleveren, aangezien Europese aanhoudingsbevelen vaak ernstige strafbare feiten betreffen

. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document