Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 12 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Een arbitrium is een persoonlijke beslissing of keuze die is gebaseerd op individuele overtuigingen of voorkeuren, in plaats van op basis van objectieve feiten of regels. Het is een beslissing die niet noodzakelijkerwijs wordt benvloed door externe factoren, zoals ethische, morele of juridische voorschriften. In een rechtsstaat wordt willekeur, of arbitraire besluitvorming, uitgebannen door beslissingen te nemen op basis van objectieve rechtsregels, en door degenen die de beslissingen nemen ter verantwoording te roepen als er twijfel is over de vraag of zij zich aan het recht hebben gehouden.


Auteur: Philip Pettit
Belangrijkste doel van de rechtsstaat: uitbanning van willekeurige machtsuitoefening (vlg. velen)
Definitie van willekeur: beslissing afhankelijk van het arbitrium van de persoon in kwestie
Persoon kan beslissing nemen of niet nemen
Persoon kan advies van anderen inwinnen of niet
Persoon kan zich laten leiden door morele, godsdienstige of juridische voorschriften, of deze in de wind slaan
Persoon kan beslissing nemen die de belangen van anderen dient, of zich daar niets van aantrekken
Willekeur gaat over de manier waarop beslissingen tot stand komen, niet over de inhoud van de beslissing zelf.
In een rechtsstaat wordt willekeur uitgebannen door:
Beslissingen te nemen op basis van rechtsregels
Degenen die beslissingen nemen ter verantwoording te roepen wanneer er twijfel is over de vraag of zij zich aan het recht hebben gehouden.
Bron: Pettit, P. (2012). On the peoples terms: A republican theory and model of democracy. Cambridge University Press.




I. De rechtsstaat zorgt voor non-interference door willekeurige macht
Burgers hoeven geen gunsten te vragen van machthebbers
De rechtsstaat bant de willekeur uit individuele beslissingen
De rechtsstaat biedt een structuur die de willekeur van beslissingen voortdurend beteugelt
II. De rechtsstaat creert zekerheid en voorspelbaarheid
De overheid kan alleen macht uitoefenen als zij wettelijk bevoegd is
De overheid moet zich aan het recht houden wanneer zij die bevoegdheid uitoefent
Burgers kunnen voorzien en voorspellen of, wanneer en hoe de overheid zal optreden
Burgers weten wat ze moeten doen of nalaten om in aanmerking te komen voor overheidsmacht
Burgers hebben een eigen terrein en sfeer waar de overheid niets te zoeken heeft
Burgers en bedrijven houden zich in een rechtsstaat aan het recht
Burgers weten wat hun eigen rechten en plichten zijn, en die van anderen
Auteur: Michiel Scheltema
Het idee van de tekst is dat de rechtsstaat belangrijke voordelen biedt voor burgers, zoals bescherming tegen willekeurige macht en zekerheid en voorspelbaarheid in het dagelijks leven. De auteur van de tekst is Michiel Scheltema.

Zekerheid en voorspelbaarheid als voorwaarde voor vrijheid en economische ontwikkeling in een rechtsstaat:
Auteur: Friedrich Hayek
1. Zekerheid en voorspelbaarheid zijn belangrijk voor vrijheid
2. Rechtsstaat biedt duidelijkheid over wat verboden is en welke rechten burgers hebben
3. Burgers kunnen hierdoor effectief kiezen tussen verschillende handelwijzen
4. Formele en minimalistische opvatting over vrijheid zonder grenzen aan handelingen die het recht mag verbieden of toestaan
5. Economische ontwikkeling is een voordeel van de rechtsstaat
6. Burgers en bedrijven durven transacties aan te gaan met vreemden
7. Met behulp van het recht kunnen heldere afspraken worden gemaakt en eventueel bij de rechter worden afgedwongen
8. Recht beschermt eigendom, zodat burgers zich kunnen richten op productieve activiteiten
9. Zekerheid van het recht is waarschijnlijk de belangrijkste factor die heeft bijgedragen aan de welvaart van het Westen
Conclusie: De rechtsstaat biedt zekerheid en voorspelbaarheid, wat essentieel is voor vrijheid en economische ontwikkeling.
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document