Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 12 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Thema: Democratie voorbij de staat en de Unie?
In Nederland geldt naast Unierecht ook transnationaal en internationaal recht.
Het democratisch gehalte van deze normen wordt ter discussie gesteld.
Er zijn voorstellen gedaan om ook dit recht democratisch te organiseren, maar dit is onrealistisch.
Het Europees Parlement is het enige direct gekozen supranationale parlement ter wereld.
Het heeft lang geduurd voordat het Europees Parlement medewetgever werd en er zijn nog altijd terreinen waarop het buitenspel staat.

Pg 113

Principes van democratie:
Politieke gelijkheid: alle burgers hebben het recht om hun belangen en opvattingen kenbaar te maken en mee te laten wegen in de politieke besluitvorming.
Representatiebeginsel: voorafgaand aan besluitvorming moeten de belangen en opvattingen van alle belanghebbenden in kaart worden gebracht en meegewogen worden in het besluitvormingsproces.
Transparantiebeginsel: het besluitvormingsproces moet transparant zijn voor buitenstaanders, inclusief de deelnemers, opvattingen en belangen van belanghebbenden en de manier waarop deze verdisconteerd zijn.
Meerderheidsbeginsel: het genomen besluit moet kunnen rekenen op de instemming van de meerderheid van de belanghebbenden.
Regenerate response

Pg 114


Beginselen van democratie:
1. Politieke gelijkheid:
Belangen en opvattingen van alle burgers moeten meewegen in politieke besluitvorming.
Representatiebeginsel: belanghebbenden en hun opvattingen moeten in kaart worden gebracht en meewegen in besluitvorming.
Transparantiebeginsel: helderheid over besluitvormingsproces, deelnemers, opvattingen en belangen.
Meerderheidsbeginsel: genomen besluit moet steunen op instemming van de meerderheid van belanghebbenden.
2. Publieke verantwoording:
Verantwoordelijken voor besluitvorming moeten rekenschap afleggen voor de manier waarop zij rekening hebben gehouden met opvattingen van belanghebbenden.
Operationalisering van democratische beginselen in besluitvorming van transnationale en internationale regelgevers:
Onmogelijk om algemene uitspraken te doen over mate waarin regels van organisaties als Basel Committee on Banking Supervision, Wereldgezondheidsorganisatie en Internet Corporation for Assigned Names and Numbers voldoen aan democratische beginselen.
Verschilt per organisatie en gaat te ver om daarop in te gaan.


Introductie:
Democratie is voortdurend onderhevig aan kritiek
Nederlandse en Europese wetgeving zijn democratisch gelegitimeerd, maar functioneren ze ook democratisch?
Nederlandse democratie:
Kritiek op inhoudelijke representatie: besluitvorming in het parlement negeert belangen van lageropgeleiden
Voorstellen om dit probleem op te lossen, zoals correctief bindend referendum en burgerfora, zijn niet geloofwaardig
Vraag of voorstellen gericht op nationale democratie effectief zijn, nu politiek verplaatst is naar de EU
Europese democratie:
Democratische legitimiteit van Europese wetgeving hinkt op verschillende gedachten


A) Directe verkiezingen van het Europees Parlement
Veronderstelt het bestaan van Europese burgers met Europese identiteit
Onduidelijk of burgers deze identiteit daadwerkelijk ervaren
Politieke partijen hebben moeite om Europese thema's en keuzes bij de kiezer onder de aandacht te brengen
Transnationale kieslijsten ontbreken
Stelsel van degressief evenredige vertegenwoordiging ondermijnt het model
B) Positie van ministers in de Raad en nationale parlementen
Gebaseerd op nationale verkiezingen en thema's
Directe inmenging in het Europese wetgevingsproces
C) Vraagtekens bij het gemengde model van verkiezingen en vertegenwoordiging
Veel kanalen en organen van democratische legitimiteit
Onduidelijk of deze kanalen en organen een consistent geheel vormen
Doel: opvattingen van Europese burgers peilen en verantwoording afleggen over gevoerd Europees wetgevingsbeleid.
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document