Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 10 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: wie zit in de Europese raad
De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden of regeringsleiders van de EU-lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie. De voorzitter van de Raad van de Europese Unie neemt ook deel aan de vergaderingen van de Europese Raad, maar heeft geen stemrecht.


Praktijk wetgevingsproces:
Trilogen (informele bijeenkomsten tussen afgevaardigden van de drie instellingen) zorgen voor snellere wetgeving
Besluitvorming vindt plaats buiten het zicht van burgers, nationale parlementen en media
Kenmerken wetgevingsprocedure:
Recht van initiatief ligt exclusief bij de Commissie
Rol van Europees Parlement is gelijkwaardig aan die van de Raad
Hoofdrolspelers in Europese wetgeving:
Europees Parlement, Raad en Commissie
Democratische legitimatie en controle: niet duidelijk beschreven in de tekst.

Pg 94


EUROPEES PARLEMENT
Bestaat uit maximaal 750 leden + voorzitter
Verkiezingen eens in de vijf jaar in directe verkiezingen
Vergelijkbaar met Tweede Kamer qua democratische legitimatie
Leden worden direct door burgers gekozen en leggen verantwoording af aan kiezers bij volgende verkiezingen
Geen uniform systeem voor verkiezingen, elke lidstaat heeft eigen kieswetten
Dit zorgt voor aanzienlijke verschillen binnen de EU
Pg 94

Bijzonderheden Europees Parlement
- Geen uniform systeem voor verkiezingen
- Verkiezingen volgens kieswetten lidstaten
- Aanzienlijke verschillen binnen de EU
- Sommige landen stemmenlijsten, andere individuen
- Verschil in stemplicht tussen lidstaten
- Verschil in passief kiesrecht leeftijd
- 27 nationale verkiezingen, niet trans-nationaal
- Geen zuiver evenredige vertegenwoordiging
- Burgers worden degressief evenredig vertegenwoordigd

Europese Parlement:
Maximaal 750 leden plus een voorzitter
Leden worden eens in de vijf jaar verkozen in directe verkiezingen
Geen uniform systeem voor verkiezingen
Verschillende kieswetten per lidstaat
Burgers worden 'degressief evenredig vertegenwoordigd'
Elke lidstaat heeft minimaal 6 en maximaal 96 zetels in het Europees Parlement
Lidstaten met een kleine bevolking zijn onevenredig sterk vertegenwoordigd
Europees Parlement vertegenwoordigt de volkeren van de in de Europese Unie verenigde landen

Europarlement:
Vertegenwoordigt de volkeren van de lidstaten
Burgers kunnen in andere lidstaten stemmen en verkozen worden
Leden stemmen op basis van fractie-opvattingen, niet en bloc naar nationale afkomst
Geen empirisch bewijs voor benvloeding stemgedrag door nationale afkomst


Geen transnationale Europese politieke partijen en verkiezingslijsten
Burgers stemmen op nationale politieke partijen
Clusters van nationale politieke partijen ontstaan in het Europees Parlement op basis van politieke gezindheid:
o Europese Volkspartij (centrumrechts)
o Groenen/Vrije Europese Alliantie
o Niet-fractiegebonden leden
o Progressive Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europese Parlement
o Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
Politieke groepen lijken steeds meer op nationale politieke partijen, met herkenbare linkse, rechtse of centrum-signatuur
Europarlementarirs binnen deze clusters vertonen hetzelfde stemgedrag Kritiek op degressief evenredige stelsel van vertegenwoordiging moet met een korrel zout worden genomen, omdat het Europees Parlement nationale bevolkingen vertegenwoordigt en niet de Europese burgerbevolking.

. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document