Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 12 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Directe betrokkenheid van burgers bij wetgevingsbeleid:
o Internetconsultatie:
Raadpleging van burgers over voorgenomen wet- en regelgeving via internet.
Weinig succesvol.
Bekendheid onder burgers is laag.
Respons is laag (gemiddeld vijf per wet).
Deelnemers zijn doorgaans hoogopgeleide mannen van 55 jaar en ouder.
o Burgerforum:
Panels van door loting geselecteerde burgers.
Ondersteund door experts.
Komen kortere of langere tijd bijeen en debatteren.
Doen aanbevelingen of voorstellen over een bepaalde beleidsagenda of over de keuze voor verschillende beleidsopties.
Het orgaan dat een panel heeft ingesteld, is verplicht te reageren op deze aanbevelingen en voorstellen.Een burgerpanel is een groep burgers die willekeurig geselecteerd zijn om deel te nemen aan een gesprek of debat over een specifiek onderwerp. Het doel van een burgerpanel is om de stem van de gewone burger te laten horen in het politieke besluitvormingsproces.
Burgerpanels worden vaak gebruikt om te helpen bij het ontwikkelen van beleid of om politieke kwesties te bespreken. Het idee is dat als een representatieve groep burgers de kans krijgt om zich uit te spreken over een bepaald onderwerp, dit kan helpen bij het informeren van politici en beleidsmakers over wat er echt speelt onder de bevolking.
Het gebruik van burgerpanels is een manier om de burgerparticipatie te vergroten en te bevorderen dat politieke beslissingen beter aansluiten bij de behoeften en wensen van de bevolking.


pg90

Titel: Europese vertegenwoordigende democratie
Artikel 10 VEU:
Werking van de Unie gegrond op representatieve democratie
Burgers rechtstreeks vertegenwoordigd in Europees Parlement
Lidstaten vertegenwoordigd in Europese Raad en Raad
Iedere burger heeft recht aan democratisch bestel van de Unie deel te nemen
Besluitvorming zo open en dicht bij burgers als mogelijk
Politieke partijen op Europees niveau dragen bij aan vorming Europees politiek bewustzijn en uiting wil burgers van de Unie
Democratisch gehalte van Europese wetgeving veelbesproken onderwerp in politieke en academische debat in Nederland en andere lidstaten:
Deel van in Nederland geldend recht is Unierecht
Burgers verwachten dat in Nederland geldend recht democratisch gelegitimeerd is
Unie wekt die verwachting zelf ook
Artikel 2 VEU: democratie is waarde die lidstaten gemeen hebben en waarop Unie zelf berust
Artikel 21 VEU: democratie behoort tot beginselen aan oprichting, ontwikkeling en uitbreiding van Unie ten grondslag
Artikel 10 lid 1 VEU: werking van Unie gegrond op representatieve democratie

Niveau van de Unie:
Burgers worden rechtstreeks vertegenwoordigd in het Europees Parlement
Nationale niveau:
Lidstaten worden in de Europese Raad vertegenwoordigd door hun staatshoofd of hun regeringsleider
Lidstaten worden in de Raad vertegenwoordigd door hun regering
De nationale regeringen zijn democratische verantwoording verschuldigd aan hun nationale parlement of aan hun burgers
Rol van nationale parlementen:
Nationale parlementen dragen actief bij tot de goede werking van de Unie
Nationale parlementen spelen een indirecte en directe rol in het Europese wetgevingsproces
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document