Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: jetteke77 - 12 maanden geleden

Op welke deelvraag geeft onderstaande uitleg macroniveau antwoord
Deelvragen:

1. Wat weten gescheiden ouders van de effecten van een scheiding(sproces) op de ontwikkeling van een kind?

2. In hoeverre hebben gescheiden ouders inzicht in hun eigen gedrag tijdens het scheidingsproces en wat het effect hiervan is op de ontwikkeling van hun kind?

3. Wat weten gescheiden ouders van het OBS-traject?

4. Wat kunnen professionals betekenen voor gescheiden ouders om een OBS-traject aan te gaan?


Macroniveau

In 2019 gingen de ouders van 48,7 duizend kinderen onder de 18 jaar uit elkaar. De meeste ouders waren gehuwd. Zevenendertig procent van het totale aantal minderjarige kinderen had niet gehuwde ouders. Er wordt een toename gezien waarvan de ouders van de jeugdige niet formeel getrouwd waren en uit elkaar gaan. In deze wordt met scheiding bedoeld: de beindiging van een relatie tussen twee samenwonende partners.
Dit kan een huwelijk, geregistreerd partnerschap of andere manier van samenwonen zijn. Volgens het CBS zijn er in 2016 bijna 50.000 stellen met minderjarige kinderen en jongeren uit elkaar gegaan (NJi, 2023a).

Er is veel onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van een scheiding voor jeugdigen. Hieruit komt consistent naar voren dat een scheiding zowel op korte als langere termijn leidt tot verhoogd risico op problemen in het dagelijks functioneren en in de ontwikkeling van het kind. Het blijkt dat jeugdigen na een scheiding van hun ouders meer emotionele en gedragsproblemen hebben dan leeftijdsgenoten uit intacte gezinnen. Er wordt een lager zelfbeeld, relatieproblemen en slechtere schoolprestaties gesignaleerd. Het lijkt erop dat er een toename is van conflicten tussen ouders na de scheiding. Deze conflicten zijn schadelijker voor het kind dan de scheiding op zichzelf (Van der Valk et al., 2020).

In 2009 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden welke ouders verplicht tot het opstellen van een ouderschapsplan. Hierin moeten afspraken vastgelegd worden over de verdeling van de taken rondom de verzorging en opvoeding van het kind als ouders gaan scheiden. Het voorstel is erop gericht dat er vroegtijdig nagedacht wordt over de invulling van het ouderschap na scheiding en hierover afspraken te maken om onnodige conflicten te voorkomen. Het wetsvoorstel gaat ervan uit dat ouders na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor het kind (Eerste kamer, z.d.).

Na deze wetswijziging is er een toename in co-ouderschap te zien. Co-ouders zijn ouders bij wie een jeugdige beurtelings, minstens 40 procent, woont. Echter het beoogde resultaat om onnodige conflicten te voorkomen blijft uit. Er is een toename van aanhoudende conflicten tussen ouders. Deze hebben onder andere te maken met de problematieken van ouders en het kind, en hoe deze aan te pakken (Richtlijnen jeugdhulp, 2022b).

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document