Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 12 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Interpretatiemethoden:

Teleologische methode: interpreteren van een bepaling in het licht van het doel van de wet, gelet op actuele maatschappelijke opvattingen en ontwikkelingen.
Het doel kan afgeleid worden van technologische ontwikkelingen of veranderende maatschappelijke opvattingen.
Meest vrije methode, niet gebonden aan specifieke bewijslast.
Soms omstreden, vooral als er afstand wordt genomen van wetshistorische, systematische of grammaticale uitleg.
Ook gebruikt in het internationaal recht: artikel 31 lid 1 van het Weens Verdragenverdrag en interpretatie van het EVRM als dynamische of evolutieve interpretatie of als de interpretatie van het verdrag als een levend instrument.

Schematische weergave van de verdragsconforme interpretatie:
Onderwerp Belangrijkste punten
Samenloop van rechtsnormen Nationaal recht en internationaal verdrag kunnen van toepassing zijn op eenzelfde geval
Voorrang van verdragsrecht Bij samenloop heeft verdragsrecht voorrang boven daarmee strijdig nationaal recht
Verdragsconforme interpretatie Rechter kan nationale rechtsnormen in overeenstemming brengen met verdragsrecht om conflict te vermijden
Toepassing van verdragsrecht Rechter moet nationaal recht zoveel mogelijk zo uit leggen dat de Staat aan zijn verdragsverplichtingen voldoet
Grenzen aan verdragsconforme interpretatie Verdragsconforme interpretatie is geen vrijbrief om al het verdragsrecht toe te passen en heeft grenzen in de tekst en bedoeling van de wetgever

Pg 63


I. Toepassing van Europees recht met directe werking
A. Onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig Europees recht moet worden toegepast
B. Eventueel daarmee strijdig nationaal recht mag niet worden toegepast
II. Europees recht zonder directe werking of onduidelijkheid
A. Rechter is niet verplicht om nationaal recht in overeenstemming met richtlijn te interpreteren tijdens omzettingstermijn
B. Autoriteiten moeten zich gedurende deze termijn onthouden van maatregelen die de verwezenlijking van de richtlijn ernstig in gevaar brengen (Inter-Environment-doctrine)
C. Na omzettingstermijn moet nationaal recht in overeenstemming met richtlijn worden genterpreteerd (richtlijnconforme interpretatie)
III. Richtlijnconforme interpretatie
A. Doel: spanningen tussen nationaal recht en richtlijnen opheffen
B. Wordt ook indirecte werking genoemd
C. Uitzondering: richtlijnconforme interpretatie mag niet in strijd zijn met algemene rechtsbeginselen of rechtszekerheid van particulieren
D. Mag niet leiden tot uitlegging contra legem van nationaal recht.

Pg 64
Belangrijkste punten:
1. Bij de toepassing van nationaal recht moet de nationale rechter deze zo veel mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen van een op het betrokken gebied geldende richtlijn.
2. De nationale rechter moet ervan uitgaan dat de staat de bedoeling heeft gehad ten volle uitvoering te geven aan de uit de betrokken richtlijn voortvloeiende verplichtingen.
3. De verplichting kan niet afstuiten op het resultaat van een wetshistorische uitlegging van de betrokken nationale bepaling, indien de bewoordingen van die bepaling een uitlegging toelaten die deze bepaling in overeenstemming doet zijn met de richtlijn.
4. Er geldt een uitzondering op de plicht tot conforme interpretatie voor wetgeving en niet voor vaste jurisprudentielijnen. De nationale rechter is verplicht om vaste rechtspraak aan te passen aan Unierecht.
Schematische weergave:
1. Toepassing nationaal recht -> Uitleggen in het licht van geldende richtlijn
2. Staat heeft bedoeling ten volle uitvoering te geven aan verplichtingen uit richtlijn
3. Wetshistorische uitlegging geen obstakel als bewoordingen toelaten in overeenstemming met richtlijn te zijn
4. Uitzondering: plicht tot conforme interpretatie geldt niet voor vaste jurisprudentielijnen -> nationale rechter verplicht om vaste rechtspraak aan te passen aan Unierecht.
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document