Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 12 maanden geleden

Doe een uitgebreid onderzoek naar Leereenheid 5

Welke uitspraak over verschillende benaderingen van rechtsvinding in de gelaagde rechtsorde (Mark Loth) is onjuist?
a. De formele benadering construeert eenheid met behulp van conflictregels en regels over het al dan niet juridische, afdwingbare karakter van rechtsnormen.
b. Volgens de materile benadering zijn voorrangsregels van doorslaggevend belang om rechtsvindingsproblemen op te lossen.
c. De materile benadering smeedt het geheel van toepasselijke rechtsnormen tot een coherent kader op normatief-inhoudelijke gronden.
d. Volgens de materile benadering ontstaat rechtseenheid door in het voorliggende geval te streven naar de constructie van een norm die materile (inhoudelijk normatieve) coherentie tussen de toepasselijke rechtsbronnen constitueert, van welke herkomst of bron zij ook afkomstig zijn.
Terugkoppeling
Juiste antwoord: b) Volgens de materile benadering zijn voorrangsregels van doorslaggevend belang om rechtsvindingsproblemen op te lossen.


Onderwerp: Rechterlijke rechtsvorming
I. Inleiding
Jurisprudentie als bron van Nederlands recht
Moeilijke gevallen vereisen rechterlijke rechtsvorming
II. Interpretatiemethoden
Rechter hanteert interpretatiemethoden bij moeilijke gevallen
Open normen en onduidelijke woorden kunnen interpretatie vereisen
III. Belangenafweging
Sommige moeilijke gevallen vereisen belangenafweging
Deelnemers aan het proces van rechtsvorming wegen belangen af, waaronder de rechter, advocaat, officier van justitie en advocaat-generaal


Interpretatiemethoden:
1. Grammaticale methode
2. Wetshistorische methode
3. Systematische methode
4. Teleologische methode
5. Verdragsconforme methode
6. Richtlijnconforme methode
Andere methoden zijn ook mogelijk (zoals anticiperende, rechtsvergelijkende en rechtshistorische methoden), maar worden niet in detail behandeld.
Verdragsconforme en richtlijnconforme interpretatie zijn typerend voor de gelaagdheid van het in Nederland geldende recht en worden wel behandeld.
Pg 57

Titel: Rechtsvorming en rechtvaardiging in de Nederlandse rechtsorde
I. Inleiding
A. Belang van rechtsvorming en rechtvaardiging in de rechtsorde
B. Verschil tussen heuristiek en rechtvaardiging
C. Verplichting tot motiveren van beslissingen
II. Rechtsvormingstechnieken
A. Interpretatiemethoden
B. Belangenafweging
C. Verschil tussen rechtvindingstechnieken en interpretatiemethoden
III. Rechtvaardiging van beslissingen
A. Verplichting tot motiveren van beslissingen
B. Begrijpelijkheid van beslissingen voor procespartijen en lezers van rechterlijke uitspraken
C. Beoordelingsmogelijkheid voor hogere rechter en andere burgers
D. Gebruik van interpretatiemethoden en belangenafweging bij rechtvaardiging
IV. Factoren bij het vinden van de oplossing
A. Rol van interpretatiemethoden en belangenafweging
B. Andere factoren die bijdragen aan het vinden van de oplossing
C. Beperkingen in het waarnemen van het vinden van de oplossing door buitenstaanders
V. Gevolgen van de gelaagdheid van de Nederlandse rechtsorde voor rechtsvorming A. Inzicht in de verschillende lagen van de Nederlandse rechtsorde
B. Mogelijke gevolgen voor rechtsvorming
VI. Conclusie
A. Samenvatting van de belangrijkste punten
B. Bevestiging van het belang van rechtsvorming en rechtvaardiging in de rechtsorde
Pg 58
. Het onderzoek moet gemaakt zijn voor de Universiteit.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document