Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: jetteke77 - 10 maanden geleden

Maak een uitgebreide analyse over sterke en zwakke punten uit onderstaande interne analyse
Structure:
Gaat over de hirarchie, taakverdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen een bedrijf

Impegno BV Nederland is in 2003 opgericht in Den Haag. Ondertussen zijn er vestigingen in Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland. In 2022 telde impegno BV Nederland ruim 700 medewerkers. Impegno BV Nederland heeft een krachtige vorm van hulpverlening door het diverse aanbod van zorg onder n dak aan te bieden. Impegno Nederland BV is onderverdeeld in drie BVs; impegno Begeleiding BV, impegno Jeugd & Gezin BV en impegno GGZ BV (bijlage 6).
De beslissingsbevoegdheid en bewegingsvrijheid is laag in de organisatie vanwege de vaak complexe werkzaamheden. Medewerkers ervaren veel vrijheid in hoe zij hun werkzaamheden willen uitvoeren. Zowel de verantwoordelijkheid als het bespreken van de behaalde resultaten ligt op teamniveau. De managers hebben een coachende rol richting de zelforganiserende teams. Impegno is een ondernemende organisatie. Figuur 5 laat zien dat impegno een platte structuur heeft waarin de zelforganiserende teams, onder aansturing van een manager, rechtstreeks aan de directie rapporteren. Om de afgesproken resultaten te behalen worden de teams bijgestaan door hun manager. De controller is de adviseur van de directie. Daarnaast monitort deze de financile prestaties van de organisatie. Het servicekantoor is dusdanig ingericht om de zorgprofessionals te ontlasten en te faciliteren om zo een optimale zorgkwaliteit te waarborgen. Verder ondersteunen zij het directieteam en de teams bij facturering, deskundigheidsbevordering, personeelszaken, contracten en andere juridische vraagstukken, ICT, kwaliteit, veiligheid en facilitaire zaken (W. Van Dijk, persoonlijke communicatie, 29 april 2023).
Figuur 5

Organisatiestructuur

Opmerking. Overgenomen kennisbank Connect van impegno.Strategy:
Het algemeen- en kwaliteitsbeleid wordt vastgesteld door de directie. Inzicht in de eigen organisatie waarbij rekening gehouden wordt met de externe omgeving is hierin belangrijk. Na het verzamelen en analyseren van benodigde informatie en gegevens, waarbij gekeken is naar de in- en externe kansen en bedreigingen, worden de kwaliteitsdoelstellingen vastgelegd in het strategie- en actieplan voor de komende beleidsperiode. Impegno heeft dit proces, onder de noemer Basis op orde, opnieuw ingezet in verband met de groei van de organisatie en marktomstandigheden. Deze ontwikkelstap is noodzakelijk om weer een gezonde en stabiele organisatie te worden (W.
Van Dijk, persoonlijke communicatie, 29 april 2023).
De periode van januari 2021 tot december 2023 wordt gebruikt om de basis op orde te krijgen. Vanaf januari 2024 wordt de strategie One Stop Shop (OSS) gestart.
OSS heeft twee doelen; n voordeur voor clinten; veel lusten/ weinig lasten huidige gedwongen samenwerkingen. Concrete doelen die aan het einde van fase basis op orde behaald moeten zijn om door te kunnen gaan naar OSS:

Investeren in externe relaties: voorbereiding op mogelijke gedwongen samenwerkingen.
Voorkomen lokale krimp en waar mogelijk vergroten van het lokaal marktaandeel
Geen of alleen kleinere nieuwe sub-producten vr 1-1-2024, waar weinig intern voor nodig is.
Afstoten onderdelen die zowel kwalitatief als kwantitatief onvoldoende bijdragen aan de toekomstige OSS.
Toekomstbestendiger organiseren van alle bedrijfsonderdelen.

In relatieve kleine vorm is impegno al OSS. Er is altijd al n voordeur geweest. Er is nooit geloofd in schotten in de zorg en het principe 1 gezin 1 plan is zo goed mogelijk benaderd. Er is geen sprake van strategiewijziging maar het zetten van de volgende stap.

Impegno heeft als missie iets te willen toevoegen aan de levens van anderen. Kwaliteit voor de clinten en werkgeluk voor de medewerkers zijn hierin pijlers. De kernwaarden van impegno: toegankelijk, oprechte verbinding, lef en doortastend, komen terug in de gestelde doelen. Medewerkers werken samen met de clint (en zijn omgeving) aan duurzame en meetbare resultaten. Ze leveren samen betere zorg door lef en doortastendheid, toegankelijkheid en oprechte verbinding met clinten, collegas en partners. Een clint ondersteunen alsof het familie is, maar dan met een professionele jas aan.

De huidige positionering van een betrouwbare, flexibele partij met goede zorg en lage vaste lasten zal niet veranderen, maar de prestaties zullen versterkt moeten worden. Gemeenten laten de tarieven dalen. Binnen Jeugd & Gezin wordt onder andere hierdoor een onvermijdelijke daling van kwaliteit gezien, aldus directrice impegno J&G (W. Van Dijk, Persoonlijke communicatie, 1 mei 2023).

System:
Er zijn verschillende systemen die gebruikt worden binnen impegno. De medewerkers zijn allemaal in bezit van een eigen laptop en mobiel. Het elektronisch patintendossier is ONS. Deze is erop gericht om op eenvoudige manier rapportages, documenten en gegevens van de clinten te verzamelen in n programma. Op deze manier blijft er meer tijd over om daadwerkelijk te begeleiden en te behandelen (Nedap N.V., 2023).
Aangezien impegno door Nederland verspreid is wordt gebruik gemaakt van Connect. Dit is een kennisbank met procesbeschrijvingen, functiebeschrijving, protocollen enzovoort. Verder wordt vanuit hogerhand hier nieuws geplaatst welke van belang is voor het personeel (P. Versantvoort, persoonlijke communicatie, 1 mei 2023).
Als er problemen zijn met bijvoorbeeld ONS, reserveren van een ruimte op een locatie en dergelijke wordt hiervan een melding gemaakt in Topdesk. Topdesk is een helpdesk waarin alle IT-, HR-processen worden gestroomlijnd en alle facilitaire diensten in worden beheerd (Topdesk, z.d.). In Microsoft Sharepoint zijn alle programmas zoals outlook, office 365, one drive impegno b,v. verzameld. Microsoft Teams is de beveiligde omgeving waar de interne online overleggen plaatsvinden. Per team worden in deze omgeving belangrijke documenten, notulen enzovoort bewaard. Declaree is het digitale reiskostensysteem. Afas is een softwareprogramma waarin de bedrijfsprocessen is opgenomen. Loonstroken, aanvragen vakantie/verlof, behaalde opleidingen enzovoort zijn hierin opgeslagen. Impegno heeft een eigen online beveiligde omgeving om te beeldbellen met clinten of andere externen.

Staf
Een team J&G bestaat doorgaans uit onderstaande functies. Afhankelijk van de grote van een team zijn er per functie meer medewerkers met dezelfde functie aanwezig.

Gezinsbehandelaar:
HBO werk- en denkniveau op zorggebied. Afgeronde IAG (Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding) opleiding en/of minimaal 3 jaar ervaring in de jeugdzorg. SKJ- registratie verplicht.

Jeugdbegeleider:
Afgeronde opleiding HBO-pedagogiek of social work, MBO4 pedagogisch medewerker jeugdzorg of sociaalpedagogisch werk. SKJ-registratie verplicht.

Gedragswetenschapper:
WO werk- en denkniveau. Registratie als psycholoog of orthopedagoog in het SKJ-register verplicht.

Psycholoog:
WO werk- en denkniveau, orthopedagoog of (basis) psycholoog met als richting Kind en Jeugd. Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP. SKJ- registratie verplicht.

Regiebehandelaar:
Is een BIG geregistreerde orthopedagoog generalist/ GZ-psycholoog en heeft een WO werk- en denkniveau.

Style:
Uit het verslag van de directiebeoordeling 2021 (Persoonlijke communicatie, 1 mei 2023) blijkt dat er door de directie te veel top-down (aristocratische stijl) sturing is geweest, met als gevolg dat het draagvlak en commitment van het middenmanagement beperkt was. Binnen J&G valt de manager hirarchisch onder de directeur J&G. De manager heeft het vermogen om complexe zaken snel te doorzien en te vereenvoudigen. Heeft een coachende stijl en weet het personeel snel te verbinden met zowel de organisatie als met collegas. Heeft het vermogen om mensen mee te krijgen met hun ideen en visie (W. Van Dijk persoonlijke communicatie, 1 mei 2023).
De manager van team NOB J&G (Marinka) wordt als affiliatief ervaren. Door de financile crisis is impegno hard bezig om terug te gaan naar de basis. Dit heeft directe gevolgen voor het personeel op de werkvloer. Er wordt meer werkdruk ervaren, gevoel van verbonden te zijn met impegno verdwijnt en er is een groot verloop van personeel. Marinka heeft het talent om de verbinding te bevorderen. Ziet dat team NOB J&G opstartend is en er genvesteerd moet worden om onderlinge harmonie en vertrouwen te krijgen. Is complimenteus naar alle medewerkers en daagt ze uit om hun talenten te benutten.

Skills:
Impegno onderscheidt zich van andere organisaties in de GGZ, Jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning omdat:
Ze geloven in hun medewerkers, wat zich uit in de zelforganiserende teams met
o.a. eigen beslissingsbevoegdheden.
Medewerkers geven minder snel op en durven out of the box te denken en handelen.
Clinten voelen zich gehoord en ervaren een daadwerkelijke samenwerking met de medewerkers, dit uit zich door een 7,4 bij het clinttevredenheidsonderzoek in 2022.
Kleinschalige teams met een hoog opleidingsniveau.

De sleutelvaardigheden, de kernwaarden van impegno, doortastendheid, persoonlijk contact en lef wordt teruggezien in de uitvoering. Doordat er minder kosten naar overhead gaan kan impegno kwaliteit leveren tegen een lagere prijs dan andere organisaties (W. Van Dijk persoonlijke communicatie, 1 mei 2023).

Shared values:
Toegankelijkheid is een van de kernwaarden van heel impegno. Dit wordt teruggezien in de informele cultuur die er heerst. De medewerkers zijn er niet alleen voor de clinten, maar ook voor elkaar. De zelforganiserende teams krijgen veel vrijheid om de te leveren zorg zo in te richten hoe zij dit willen. Natuurlijk is er de verantwoording richting de gemeenten hoe de hulpverleners aan de gestelde doelen werken met clint en netwerk. Gemeenten financieren de zorg en stellen eisen aan de zorgdoelen en -plannen. Dit kan beperkend werken op de vrijheid die de medewerkers ervaren vanuit impegno.
Bijvoorbeeld als de gemeente strikte eisen stelt waaraan impegno zich moet aanpassen.
Daarnaast ligt de focus steeds meer op de bureaucratisering. Financiering en AVG is een hot item en moet steeds meer verantwoord worden, wat veel administratie oplevert (M. Den Ouden persoonlijke communicatie, 1 mei 2023).

. De analyse moet gemaakt zijn voor de Hogeschool.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document