Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Roelmak21 - 8 maanden geleden

Schrijf een samenvatting over het onderwerp: Het melden van incidenten en calamiteiten is bedoeld om te leren van de situatie en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
Om te leren van incidenten, met zo min mogelijk administratieve last, is het belangrijk dat de zorgverleners weten welke incidenten ze moeten melden.
Wat er met de melding wordt gedaan en dat er een terugkoppeling komt op de melding.

Wanneer moet ik een melding doen?

Wat is verplicht? Een incident meld je altijd intern. Wanneer je kunt leren van een incident, omdat in de zorgverlening iets niet goed is gegaan, meld je het incident in het Veilig Incidenten Melden (VIM) of het Melding Incidenten Clinten (MIC)-systeem. Bij een incident dat nadelige gevolgen heeft voor de clint, of in de toekomst kan hebben, maak je een melding in het zorgdossier zoals 1. Calamiteit, 2. Geweld in de zorgrelatie, 3. Ontslag bij disfunctioneren.

Bij onze zorginstelling wordt er ook gebruikt gemaakt van het PRISMA Light formulier (incidentanalyse) bij calamiteiten en incidenten, waarbij clinten gezondheidsschade kunnen oplopen, kunnen zowel ingrijpend zijn voor de clint en of betrokken behandelend en verplegend personeel.

Het melden van calamiteiten bij de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) is een verplichte externe toetsing. Dat staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wat zijn de vervolgstappen?

Wie er verantwoordelijk is voor het verwerken van de melding kan per organisatie verschillen. Bij ons in Amstelring is dat een kwaliteitsmedewerker, maar kan ook een andere functionaris zijn. Dit staat beschreven in de interne procedure. De verantwoordelijke functionaris beoordeelt de melding en adviseert de teamleider en zorgprofessionals.

Deze medewerker heeft een rol in het analyseren van alle meldingen, op individueel niveau en op team-en organisatieniveau. Dit kan per maand, kwartaal of jaar gerapporteerd worden. Uit rapportages kunnen trends gehaald worden. Zo kan onze zorg-organisatie hierop bijsturen of een beleid maken. De verantwoordelijke functionaris deelt de rapporten ook met de teamleiders. Ze kunnen dit bespreken in hun teamoverleggen.


Als de verantwoordelijke functionaris een interne melding heeft geanalyseerd en verwerkt, geeft hij/zij hierover een terugkoppeling aan de melder. Tijdens de terugkoppeling wordt besproken wat er met de melding is gedaan, wat er is geleerd van het incident. Deze terugkoppeling kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden of via het digitale meldsysteem zelf. Hoe binnen onze organisatie de terugkoppeling wordt georganiseerd, staat beschreven in de interne procedure voor (veilig) incidenten melden.

Welke procedures en protocollen zijn hierin belangrijk?
Protocollen Valpreventie; veel organisaties hebben een protocol ontwikkeld omtrent valpreventie, zie bijlage als voorbeeld Valpreventie protocol intramuraal Amstelring en Nieuw Amstelkade. Dit document biedt een handreiking aan medewerkers om het aantal valincidenten in wooncentra en op groepswonen te verminderen bij ons binnen de zorginstelling. Dit protocol is gebaseerd op de landelijke Richtlijn preventie van Valincidenten bij ouderen van het CBO 2017, de richtlijn voor Zorg voor Beter 2017 en op het project Blijf Staan van onder andere Consument en Veiligheid.
Procedure aansluitend op geaccepteerd valrisico bij een clint, is het melden van elk volgend valincident via een MIC-formulier verplicht.
Het is belangrijk de handelingsinstructies conform Handelingsinstructie Valpreventie protocol in acht te nemen binnen onze zorginstelling zie bijlage meer hierover. Duidelijkheid omtrent het vaststellen van eventueel letsel en het nemen van de juiste maatregelen bij letsel. Het tijdig signaleren van een valincident en het verzamelen van informatie om herhaling te voorkomen.
Bij een valincident bij een clint wordt er ook een formulier Persoonlijk Val formulier ingevuld door de betrokken medewerker.
Procedure bij de psychogeriatrische clinten op onze afdeling, altijd de contactpersoon op de hoogte stellen van het incident.
Procedure bij medicatie dat niet is gegeven aan de clint, wordt ook een MIC-melding gemaakt.
Agressie verbaal- en of seksueel ongewenst gedrag door de clint, wordt ook door middel van een MIC-formulier ingevuld.
Voor de procedure Brandveiligheid protocol staat er duidelijk de regels en afspraken voor het realiseren en in stand houden van alle locaties van Amstelring.

Waarom is het zo belangrijk om een incident te melden?
De veiligheid is een zeer belangrijk thema binnen de zorg. Daarnaast is het melden van incidenten en calamiteiten bedoeld om te leren van de situatie en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

. De tekst moet geschreven zijn op het niveau van het MBO. De tekst moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. De tekst moet in 100 woorden geschreven zijn. De stijl van de tekst moet zijn: overtuigend.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document