Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Roelmak21 - 9 maanden geleden

Schrijf een verslag over het onderwerp: Aan de hand van onderstaande 5 stappen wordt methodisch aan het gedrag gewerkt. Volg deze stappen voor jouw clint.

Op basis van de observaties tijdens de zorgmomenten bij de heer K.A, de verkregen informatie via de arts, psycholoog, en aan de hand van de recente screening observatieformulieren via de psycholoog, heb ik de volgende stappen genomen om het gedrag van de heer K.A aan te pakken.

Stap 1 Signaleren van gedrag

Hoe ziet het gedrag eruit?
Het gedrag van de heer K.A. dat gesignaleerd moet worden, is zijn teruggetrokken en rustig gedrag, dat kan wijzen op een vorm van depressie.

Wanneer moet het gedrag worden gesignaleerd?
Het gedrag moet regelmatig worden gesignaleerd, bijvoorbeeld tijdens dagelijkse interacties en observaties van de heer K.A. Ook is het belangrijk om deze observaties te rapporteren en in gesprek te gaan met de arts en psycholoog hierover. Dit heb ik ook gedaan tijdens deze opdracht met informatie hierover.

Wie moeten het gedrag signaleren?
Het gedrag kan worden gesignaleerd door het zorgteam, voedingsassistente, de psycholoog en andere betrokkenen zoals familie die regelmatig contact hebben met de heer K.A.

Stap 2 Beschrijving en verheldering

Beschrijf nauwkeurig het gedrag op basis van een concrete beschrijving (van het gedrag).

Op basis van de beschrijving van het gedrag van de heer K, kunnen we concluderen dat hij verschillende symptomen vertoont die wijzen op een vorm van depressie. Deze symptomen omvatten onder andere slapeloze nachten, stemmingswisselingen, verminderde eetlust, lage BMI, roken, vermoeidheid, verlies van interesse en plezier in activiteiten, sociaal isolement, medicatie-weigering, vergeetachtigheid en chronische pijnklachten. Het is belangrijk om deze symptomen te herkennen en de heer K de juiste ondersteuning en behandeling te bieden om zijn depressie te verlichten.

Welk gedrag wordt als probleem ervaren.

- Het gedrag van de heer K.A levert verschillende problemen op. Ten eerste ervaart hij zelf negatieve gevolgen van zijn depressieve symptomen, zoals slapeloosheid, vermoeidheid en een gebrek aan interesse en plezier in activiteiten. Daarnaast heeft zijn lage BMI en eenzijdige voeding negatieve invloed op zijn fysieke gezondheid. Het gebrek aan sociale interactie en isolatie kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid. Aangezien de heer zijn medicatie en voeding soms weigert te accepteren, is dit zorgelijk voor het zorgteam en voedingsassistente om hiermee om te gaan.

Hoe vaak komt het voor, op welke tijdstippen, bij wie en hoelang duurt het gedrag.
Er is dagelijks een moment dat de heer depressief gedrag vertoont. Het zorgteam stemt de zorgverlening af aan de hand van de volgende symptomen hierboven beschreven. De slapeloze nachten gebeuren in de nacht.

Wanneer komt het gedrag niet voor?
Als de heer samen is met zijn vriendin I en spelletjes speelt, televisiekijkt, aan het roken is.
Zijn er factoren aan te wijzen waardoor het gedrag afnam en zelfs verdween?
Bij activiteiten dat de heer leuk vindt zoals rummikub, klaverjassen, sportprogramma op de televisie kijkt, familiebezoek krijgt en rookt, lijkt het gedrag op dat moment af te nemen.

Stap 3 Aanvullend onderzoek multidisciplinaire aanpak
Aanvullend omgevingsfactoren die invloed kunnen hebben op het gedrag van jouw clint. Denk hierbij aan: zinvolle dagbesteding, veiligheid van de omgeving, huisregels, dagritme, voldoende ruimte enz.
De heer krijgt graag bezoek van zijn vriendin en stiefzoon. Luistert het liefst naar zijn radio of kijk naar zijn favoriete sportprogrammas op zijn eigen kamer. De heer vindt het daarnaast ook leuk om over zijn werk van vroeger te vertellen en zijn tijd in Amsterdam wonen. De heer trippelt door zich voort te duwen met de nieuwe rolstoel die de heer heeft gekregen, via de ergotherapeut. De heer gaat zijn eigen gangetje door naar het rookhok of balkon te gaan om te roken, vooral na etenstijd. De heeft een ruime eigen eenpersoonskamer in de zorginstelling en vindt het fijn dat de kamerdeur openstaat. De heer maakt zelf gebruik van het fitness-apparaat op de gang van onze afdeling. De heer had er 2 keer gebruik van gemaakt tijdens deze opdracht, vanwege vermoeidheids- en pijnklachten aan zijn benen.

Onderzoek welke sociale factoren een rol spelen bij het gedrag. Denk hierbij aan reactie van medewerkers op de clint, gedrag van medebewoners.
Deze vraag goed uitwerken
. De tekst moet geschreven zijn op het niveau van de Universiteit. De tekst moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. De tekst moet in onbeperkt aantal woorden geschreven zijn. De stijl van de tekst moet zijn: overtuigend.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document