Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: Roelmak21 - 10 maanden geleden

Ik geef je een probleem en ik wil dat je het oplost terwijl je het me stap voor stap uitlegt. Dit is het probleem: Maak een begeleidingsplan op basis van de casus de heer K!
Beschrijf waar het gedrag uit bestaat.

De client de heer K.A vertoont een rustig en teruggetrokken gedrag, dat kan wijzen op een vorm van depressie. De kenmerken die de heer vertoont met een vorm van depressie zijn o.a.:
Last van slapeloze nachten.
Stemmingswisselingen, waaronder te herkennen in sombere stemming voor het grootste gedeelte van de dag. Wanneer de heer niet op het afgesproken tijdstip geholpen wordt met ADL zorg, en of alarmeert voor toiletgang, zijn eten niet meteen krijgt, reageert hij boos en fel, waardoor de heer geagiteerd kan overkomen.
De heer heeft hij een verminderde eetlust, drinkt weinig, en heeft daardoor een lage BMI. De heer eet eenzijdig, ondanks stimulans van de voedingsassistente (grotendeels pap en karnemelk). De heer staat niet open voor meerdere keuze qua eten en drinken die dagelijks worden aangeboden. De heer weigert met regelmaat bijvoeding (verrijkte koolhydraten fresubin flesjes), die door de ditiste is voorgeschreven. Hij laat de flesjes met regelmaat staan.
De heer rookt vaker en veel sigaretten.
Hij voelt zich vaak vermoeid, ligt veel in bed.
De heer is besluiteloos, duidelijk geen interesse of plezier in activiteiten.
Daarnaast draagt hij vaak bevuild kleding en slaapt vaak hiermee.
De heer heeft weinig tot geen contact met andere medebewoners, dat kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en isolatie. Het gebrek aan sociale interactie kan ook een gevolg zijn van de depressie zelf. De heer eet alleen aan tafel en rookt alleen op balkon.
De heer weigert soms zijn medicatie inname.
Vergeetachtigheid. De heer vergeet dat de heer nog beltegoed en shag sigaretten heeft. De heer neemt contact met zijn familie (stiefzoon P.V en buurvrouw/vriendin I) en achteraf blijkt dat de heer nog een voorraad van heeft.

Levert dit gedrag problemen op? En voor wie? Beschrijf dit.

Het gedrag van de heer K.A, dat kan wijzen op een vorm van depressie, levert zeker problemen op. Allereerst ervaart de heer zelf negatieve gevolgen van zijn depressieve symptomen, zoals slapeloosheid, vermoeidheid en een gebrek aan interesse en plezier in activiteiten. Daarnaast heeft zijn lage BMI en eenzijdige voeding invloed op zijn fysieke gezondheid. Het gebrek aan sociale interactie en isolatie kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid. Ook voor het zorgteam, voedingsassistente en de ditiste is het moeilijk om de heer de juiste zorg te bieden, aangezien hij weigert zijn medicatie in te nemen en bijvoeding te accepteren.

Wat is de rol van de familie?

De familie van de heer K speelt een belangrijke rol in zijn leven, vooral omdat zijn stiefzoon P.V als zijn contactpersoon, de centrale mantelzorger fungeert en zijn boodschappen en de was doet.

De huidige vriendin van de heer K buurvrouw I, bezoekt hem regelmatig en zorgt voor zijn behoeften, zoals het kopen van rookgerei en beltegoed. Ze spelen samen spelletjes zoals klaverjassen, rummikub en dit maakt de heer K blij. Het lijkt erop dat de aanwezigheid van zijn stiefzoon en de steun van zijn vriendin een positieve invloed op hem hebben.

Het is echter belangrijk om op te merken dat de heer K ook negatieve coping mechanismen heeft ontwikkeld, zoals overmatig drinken en roken, als reactie op het verlies van zijn partner. Dit heeft geleid tot verschillende medische aandoeningen, wat suggereert dat er mogelijk een onderliggend probleem is dat moet worden aangepakt.

Het is aan te bevelen dat de familie van de heer K, inclusief P.V en de buurvrouw, samenwerkt om hem te ondersteunen bij het omgaan met zijn depressief gedrag. Dit kan onder andere inhouden dat ze hem aanmoedigen om professionele hulp te zoeken en hem helpen bij het ontwikkelen van gezondere coping mechanismen. Dit had ik tijdens een gesprek met de stiefzoon P.V kenbaar gemaakt.

Wanneer en hoe betrek je de familie bij het werken aan gedrag?

Om de familie te betrekken bij het werken aan het gedrag van de heer K kan er in overleg met hem + de activiteitenbegeleider om geld mee te nemen zodat de heer K plantjes kan kopen bij het tuincentrum om te verzorgen. Dit kan zijn stemming positief benvloeden en helpen bij het omgaan met zijn depressief gedrag. De buurvrouw zou de heer ook hiermee kunnen stimuleren. Dit heb ik minstens 4 weken van tevoren besproken in overleg met de heer en activiteitenbegeleider.

Al met al speelt de familie van de heer K een belangrijke rol in zijn leven en lijkt hun aanwezigheid en steun een positieve invloed op hem te hebben.

Wat is het belang van de MDO voor jouw clint?

Het Multidisciplinair Overleg (MDO) is van groot belang voor het bieden van gepersonaliseerde zorg aan de heer K. Door verschillende professionals en de familie samen te brengen, kan er een holistische benadering worden gehanteerd bij het begrijpen en aanpakken van zijn problemen. Het MDO biedt een platform voor het delen van kennis en ervaringen, wat resulteert in een beter begrip van zijn behoeften en het ontwikkelen van effectieve behandelplannen. Het betrekken van de familie is essentieel, omdat zij waardevolle informatie en inzichten kunnen verschaffen. Het aanpakken van negatieve coping mechanismen is ook belangrijk, waarbij professionele hulp kan helpen bij het ontwikkelen van gezondere strategien. Het MDO draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de heer K.

Welke observatieformulieren op de afdeling /binnen de instelling worden er/heb je gebruikt en op welk manier? Voeg deze eraan toe.

De Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) wordt binnen onze zorginstelling gebruikt en is een beoordelingsschaal voor depressie bij een matige tot ernstige dementie. De schalen worden gescoord door een psycholoog met informatie die verkregen is door een interview met de patint en een observant (verpleegkundige of partner/familielid).

Welke punten van het formulier vind jij noodzakelijk om een helder beeld te krijgen van de clint?
Om een helder beeld van de clint te krijgen, vinden ik het noodzakelijk om punten als angst, pessimisme, sucidale gedachten en slaapproblemen in kaart te brengen. Deze informatie helpt mij om de juiste zorg en ondersteuning te bieden


Beschrijf de observatie die je hebt gedaan?

Tijdens mijn observatie bij de heer K.A heb ik een rustig en teruggetrokken gedrag waargenomen, wat kan wijzen op een vorm van depressie. De heer vertoont verschillende kenmerken die passen bij depressie, zoals slapeloze nachten en stemmingswisselingen, waarbij hij vaak somber is gedurende de dag. Wanneer de heer niet op tijd geholpen wordt met ADL zorg of zijn eten niet direct krijgt, reageert hij boos en fel, wat kan wijzen op geagiteerdheid. Daarnaast heeft de heer een verminderde eetlust, drinkt weinig en heeft een lage BMI. Hij eet eenzijdig en weigert regelmatig bijvoeding. Ook rookt hij veel sigaretten en voelt hij zich vaak vermoeid. De heer toont weinig interesse of plezier in activiteiten, draagt vaak bevuild kleding en heeft weinig contact met medebewoners. Hij weigert soms zijn medicatie in te nemen en vertoont vergeetachtigheid. Deze observaties wijzen op een mogelijke depressie bij de heer K.A.
De uitleg moet geschreven zijn op het niveau van het MBO.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document