€ 9.89

NCOI Eindopdracht Masterclass Toegepaste Organisatiekunde - Eindcijfer 6 incl beoordeling

NCOI Eindproduct Masterclass Toegepaste organisatiekunde (Cijfer 6) beoordeeld op 29 mei 2020. Omwille van de privacy zijn namen onzichtbaar gemaakt, evenals de naam van de organisatie.
***********************************************************************************

Exameninformatie
1. Wat levert u in?
Het product dat u inlevert ter afsluiting van deze Masterclass is een praktijkplan, dat u individueel maakt. In het praktijkplan presenteert u een herontwerp van (een onderdeel van) uw organisatie, volgens de integrale ontwerpbenadering uit hoofdstuk 2 van het boek Het nieuwe organiseren. Bij het maken van uw eindopdracht staat de praktijk, uw eigen organisatie, uw opdrachtgever of uw beroepsgroep centraal.
2. Waar moet de opdracht aan voldoen?
In uw opdracht maakt u een analyse van de huidige situatie en doet u een voorstel aan het management voor een herontwerp. Hoofdstuk 2 van het boek Het nieuwe organiseren gaat in op 10 kenmerken van de integrale ontwerpbenadering, deze zijn richtinggevend bij het voorstel voor herontwerp. Voor de opzet van het herontwerp is het stappenschema (schema 10.1, p. 243) belangrijk als kader. De organisatie/het organisatie (het organisatieonderdeel) waarvoor u een herontwerp maakt, kan in verband met de complexiteit van het onderwerp, beter niet te klein zijn (minder dan 20 fte), en niet te groot (geen verhandeling over de hoofdstructuur van een heel grote organisatie). Dit is een advies, geen regel (als u een analyse en ontwerp wilt maken voor een netwerksamenwerking van een kleine start-up met behulp van literatuur over 'open innovatie', kunt u nog steeds voldoende complexiteit tegenkomen.)
Een ander advies (geen regel) is dat, wanneer u een herontwerp maakt van een organisatieonderdeel, het verstandig kan zijn om de onderstaande punten 1 en 2 voor de organisatie als geheel te behandelen (missie en visie zullen wellicht voor de gehele organisatie gelden), en vanaf punt 3 te werken aan het herontwerp van het organisatieonderdeel. Geef goed aan voor welke afbakening u heeft gekozen.
In uw opdracht werkt u in ieder geval de volgende onderwerpen uit:
Een analyse van de waarde van het huidige ontwerp: in hoeverre voldoet het huidige organisatieontwerp aan de eisen van de omgeving?
Een onderzoek van de huidige structuur vanuit de vier regimes die in ‘Het nieuwe organiseren’ centraal staan: welke principes herkent u in het huidige organisatieontwerp en welke principes kunnen de organisatie/het organisatie-onderdeel versterken? U onderbouwt dit met inzichten vanuit minimaal twee recente artikelen uit wetenschappelijke of vaktijdschriften over het ontwerp van (flexibele) organisatiestructuren/organisatieontwerp.
Een alternatief ontwerp volgens de stappen van de integrale ontwerpketen (zie schema 10.1).
N.a.v. het alternatief ontwerp, geeft u een korte beschouwing in hoeverre digitalisering een rol speelt in het ontwerp.
U geeft op basis van het alternatieve ontwerp, een argumentatie van het effect dat het gepresenteerde herontwerp van structuur, taken, afstemming en dergelijke volgens u zal hebben op de regelcapaciteit en de motivatie van de medewerkers. Advies is om dit praktisch (niet theoretisch) in te vullen.
Een evaluatie van de waarde van het nieuwe ontwerp: hiermee geeft u aan in welke mate het nieuwe ontwerp naar verwachting beter voldoet aan de eisen die de omgeving stelt. Geef ook, indien van toepassing, beperkingen, eisen, voorwaarden enzovoort aan.
Let op: Onderdelen kunnen soms zo omvangrijk zijn dat het raadzaam is ze uit te werken in een bijlage. De kern (conclusie, aanbeveling enzovoort) hoort wel altijd in de opdracht zelf te staan. Zorg er altijd voor dat een bijlage betrekking heeft op de kern van de opdracht.

3. Wat is de opbouw van het praktijkplan?
Een praktijkplan bevat minimaal de volgende onderdelen:
Voorblad met de volgende informatie:
Voorletters en naam
Studentnummer
Datum
NCOI
Naam van de opleiding die u volgt
Naam van de Masterclass
Voorwoord
U stelt zich voor en beschrijft de persoonlijke aanleiding voor de keuze voor het onderwerp van uw eindopdracht.
Samenvatting
U maakt een samenvatting van maximaal 1 pagina van de inhoud van uw eindopdracht. Deze samenvatting moet compleet en begrijpelijk zijn voor iemand die de eindopdracht niet heeft gelezen.
Inhoudsopgave
Inleiding
In de inleiding beschrijft u de organisatie waarvoor u uw eindopdracht heeft gemaakt, evenals het belang en de opzet van uw eindopdracht.
Hoofdtekst (de hoofdtekst is de kern van het praktijkplan)
Reflectie (maximaal 1 A4’tje)
U reflecteert op de wijze waarop u de algemene leerdoelen heeft behaald en op de mogelijke toepassing van het geleerde in deze Masterclass in uw praktijk. Aanvullend reflecteert u op uw eigen positie in de organisatie en op de eigen objectiviteit ten aanzien van de organisatiestructuur en het organisatieontwerp. Tot slot geeft u ook aan wat het praktijkplan de organisatie heeft opgeleverd en hoe het ontvangen is door de leidinggevende of de directie.
Literatuurlijst
Relevante bijlagen (eventueel)
Uw praktijkplan bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 pagina’s opgemaakte hoofdtekst (inclusief inleiding) en maximaal 7 pagina’s (A4-formaat) bijlagen, bij regelafstand 1 en lettertype en -grootte Arial 10/11. Het voorblad, voorwoord, de samenvatting, inhoudsopgave, de reflectie en literatuurlijst tellen niet mee in het maximumaantal pagina’s.

Preview document (5 van de 26 pagina's)

Unlock document

Download alle 26 pagina's voor € 9,89

Document in winkelwagen

€ 9,89

Document in winkelwagen
  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
  • check € 0,50 korting bij betalen met saldo

Specificaties

Verkoper

LPrins8

4 documenten geüpload

7 documenten verkocht

Beschikbaar in bundel

Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen
  • Loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document