€ 1.99

Natuurkunde samenvatting elektromagnetisme en elektrische velden (hoofdstuk 10 en 11)

Dit is een natuurkunde samenvatting (inclusief plaatjes) over hoofdstuk 10 (elektromagnetisme) en over hoofdstuk 11 (elektrische velden)


Stel vragen over het document of bekijk de reacties (0)

Nieuw: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren, of help studenten op een andere manier. Bied studiehulp aan ›

Preview document (1 van de 3 pagina's)
Preview: Natuurkunde samenvatting elektromagnetisme en elektrische velden (hoofdstuk 10 en 11)

Download alle 3 pagina's voor € 1,99

Document in winkelwagen

NATUURKUNDE SAMENVATTING T2
HOOFDSTUK 10 ELEKTROMAGENTISME
10.1

IJzer en nikkel worden aangetrokken door magneten. Bij de polen is de
magnetische kracht het sterkst. Elementaire magneetjes zijn kleine
magneetjes in een magneet. Houd je een magneet bij een stuk ijzer, dan
richten de meeste elementaire deeltjes zich. Het ijzer wordt dan magnetisch,
magnetische influentie. Het gebied waar de magnetische kracht werkt heet
magneetveld.
10.2

Rondom een stroomdraad en rondom en binnen een stroomspoel is een
magneetveld. De richting van die magneetveld kun je vinden d.m.v. de
rechterhand-regel. Een elektromagneet is een spoel met een ijzeren kern
erin waardoor het magneetveld versterkt. Je kunt hem sterker maken
door meer stroomsterkte of meer windingen. De sterkte van het
magneetveld heet de magnetische inductie (B), eenheid is tesla (T).
10.3

Op een stroomdraad in een magneetveld werkt een kracht, lorentzkracht.
Deze kracht staat altijd loodrecht op zowel de stroom als het magneetveld.
De richting van de lorentzkracht vind je met de linkerhand-regel, FBI. Als de
stroomrichting evenwijdig is aan de veldlijnen dan is de lorentzkracht 0. Als
de stroomrichting loodrecht op het magneetveld staat geldt voor de
lorentzkracht:
FL = B . I . L
1 tesla = 1 newton per ampre per meter
In een beeldbuis worden de elektronen horizontaal en verticaal afgebogen
door magneetvelden. Bewegende lading ondervindt in een magneetveld een
lorentzkracht:
FL= B . q . v
Een luidspreker bevat een spoeltje in een sterk magneetveld. Dat spoeltje gaat
trillen als er wisselstroom doorheen gaat. Een spoel in een magneetveld gaat
draaien als er stroom doorheen loopt (gebruikt in
stroommeters/elektromotor). Die draaiing kun je verklaren met de krachten
op noord en zuid en ook met de lorentzkracht. In een elektromotor zorgt de
collector ervoor dat de stroom in de spoel op het juiste moment omdraait
zodat hij blijft staan.

10.4

In een spoel ontstaat inductiespanning als het magneetveld in de spoel verandert. De
grootte van de inductiespanning hangt af van:
- Hoeveel het magneetveld verandert
- Hoe snel het magneetveld verandert
- Het aantal windingen van de spoel
In een dynamo en een microfoon ontstaat wisselspanning doordat een spoel draait of trilt in
een magneetveld of doordat een magneet draait in of bij een spoel. Inductiespanning
ontstaat als de magnetische flux verandert. Magnetische flux is de hoeveelheid
magneetveld veranderd. De magnetische flux reken je uit met:
= B . A
De eenheid van flux is weber: 1 Wb = 1 Tm2. De inductiespanning in een spoel reken je uit
met:
Uind = N . (:t)

Uind = N . (d:dt) Wet van Faraday
Als een magneet en een stuk metaal ten opzichte van elkaar bewegen ontstaan er
inductiespanningen en inductiestromen in het metaal. Daarbij ontstaan altijd krachten die
de beweging tegenwerken: er wordt bewegingsenergie omgezet in elektrische energie.

HOOFDSTUK 11 ELEKTRISCHE VELDEN
11.1

De eenheid van lading is coulomb (C). De lading van het elektron is de
elementaire lading. Influentie is het verschuiven van lading in een
voorwerp. Door influentie kunnen neutrale voorwerpen aangetrokken
worden door geladen voorwerpen. De grootte van de elektrische kracht
kun je uitrekenen, de wet van Coulomb:
Fel = f ((q . Q) : r2)
f is de constante in de wet van
coulomb = 8,99 . 109 Nm2C-2
11.2

Rondom een geladen voorwerp is een elektrisch veld waarin geladen voorwerpen een
kracht ondervinden. Een homogeen elektrisch veld is overal even sterk en heeft overal
dezelfde richting. Rond een bolvormig voorwerp heerst een radiaal veld. De elektrische
kracht op een lading in een elektrisch veld is recht evenredig met de lading. De elektrische
veldsterkte:

E = Fel : q
E in N/C
In een radiaal veld geldt:
E = f . (Q : r2)
Zit er lading op een geleider en is die lading in rust dan is de elektrische veldsterkte binnenin
de geleider 0. Is er in een geleider een elektrisch veld aanwezig dan gaat lading in de geleider
stromen, kooi van Faraday.
11.3

Spanning is de verandering van elektrische energie per coulomb lading:
U = Eel : q

Toon preview als tekst ▼
Reacties (0)

Plaats als eerste een vraag of opmerking over dit document.

€ 1,99

Document in winkelwagen
  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
Specificaties
Verkoper
charlotte
charlotte

Aantal documenten: 14

Aanbevolen documenten
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!