€ 4.99

Werkgroep 1-8 Inleiding Burgerlijk Recht

Werkgroep uitwerkingen + aantekeningen van bijeenkomst 1- 8 Inleiding Burgerlijk Recht


Stel vragen over het document of bekijk de reacties (0)

Nieuw: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren, of help studenten op een andere manier. Bied studiehulp aan ›

Preview document (2 van de 24 pagina's)
Preview: Werkgroep 1-8 Inleiding Burgerlijk Recht Preview: Werkgroep 1-8 Inleiding Burgerlijk Recht

Download alle 24 pagina's voor € 4,99

Document in winkelwagen

Bijeenkomst 1 13-9-2017
Casus I-1
a) Juridisch relevante feiten:
Wamsteker is per 1 september in dienst getreden van de Stichting Carmel als rector
van het Pius X-college. Er hebben zich de nodige spanningen voorgedaan en op 14
januari gaat Wamsteker naar de bedrijfsarts i.v.m. psychologische problemen. De
bedrijfsarts heeft Wamsteker doorverwezen naar een psycholoog voor verdere
begeleiding. Op 16 januari heeft Wamsteker in een gesprek met mevrouw Boot,
aangegeven dat hij zijn functie als rector wil neerleggen. Bij brief van 24 januari heeft
Carmel het ontslag van Wamsteker bevestigd. Wamsteker ontvangt de brief op 25
januari en heeft zich inmiddels bedacht. Diezelfde dag belt Wamsteker nog naar
Carmel en eist dat Carmel hem weer toelaat tot zijn werkzaamheden als rector.
Probleem/rechtsvraag: is het mogelijk dat Carmel hem weer toelaat tot zijn
werkzaamheden als rector
Juridisch kader: welke wet + jurisprudentie
Feiten vereisten wet argumenten
Conclusie
b) Art 6:217 Bw overeenkomst.
Volgens art 6:217 Bw komt er een overeenkomst tot stand door een aanbod en de
aanvaarding daarvan. Op 16 januari heeft Wamsteker het aanbod gedaan om ontslag
te nemen als rector. Dit aanbod is aanvaard door Carmel en schriftelijk bevestigd op
24 januari.
Art 3:33 Bw een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die
zich door een verklaring heeft geopenbaard.
Hier is ook aan voldaan. Wamsteker had een op een rechtsgevolg gerichte wil
(ontslag) en heeft die door een verklaring geopenbaard. Er is geen discrepantie
tussen de wil van Wamsteker en de verklaring.
Art 3:34 Bw Wamsteker is naar de bedrijfsarts geweest die hem doorverwezen
heeft naar de psycholoog. Er is dus sprake van een tijdelijke geestelijke stoornis.
Ontslag is heel erg nadelig voor Wamsteker dus er is voldaan aan dit artikel.
Carmel kan een beroep doen op 3:35 Bw. Wamsteker was duidelijk geemotioneerd
en heeft een bezoekje gebracht aan de bedrijfsarts en de psycholoog. Carmel heeft
niet aan de onderzoek plicht voldaan. Ze heeft geen onderzoek gedaan naar of dit
wel klopt. Carmel voldoet niet aan art 3:35 Bw.
Carmel mocht onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs menen dat
Wamsteker wil wat hij verklaart. Dit artikel zorgt voor de bescherming van het
vertrouwen.
c) Uit bovenstaande artikelen volgt dat de vordering van Wamsteker niet succesvol zal
zijn. Er is aan alle eisen voldaan voor een geldige overeenkomst en rechtshandeling
voldaan.

Casus I-2

In deze casus staan tegenover elkaar de wilsleer en de verklaringsleer. Wilsleer: er kan
slechts van contractuele gebondenheid sprake zijn indien en voor zover aan de verklaring
ten grondslag ligt een daarmee corresponderende, volwaardig wilsbesluit. Verklaringsleer:
inhoudende dat men gebonden is aan hetgeen men verklaar. Volgens art 6:219 lid 2 Bw kan
een aanbod herroepen worden zolang het aanbod niet is aanvaard en evenmin een
mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bavelaar heeft de herroepingsmail op 8
november gestuurd en Meertens heeft op 9 november gereageerd op de mail met het
aanbod. Bavelaar valt binnen de termijn die in art 6:219 lid 2 Bw vermeld staat. Er is
hierdoor geen overeenkomst tot stand gekomen.
Aanbod is rechtsgeldig als de andere persoon aanbod ontvangt art 3:37 lid 3 Bw. Het
aanbod is onherroepelijk omdat hij heeft gezegd dat het aanbod geldt tot 15 november. Hij
herroept het aanbod op 8 november, maar dit heeft geen juridisch effect. Op 9 november
stuurt Meertens een mail met aanvaarding naar Bavelaar. Op 9 november is er een
rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Bavelaar ziet dat er een discrepantie is
tussen de wil en verklaring art 3:33 Bw. Er is geen geldige rechtshandeling tot stand
gekomen door dit. Tegenpartij kan beroep doen op art 3:35 Bw. Er moet dus een verklaring
van Bavelaar zijn, die Meertens op een bepaalde manier opvat. Meertens heeft hier niet veel
nadeel van, hij meldt in zijn mail dat het om een symbolisch bedrag gaat en dat hij snel van
zijn auto af wil. Aanbod komt vanuit Bavelaar + geen groot nadeel dus Meertens heeft
voldaan aan gerechtvaardigd vertrouwen uit art 3:35 Bw.
MC-vragen
1. D art 6:219 lid 2 Bw moet C zijn art 3:37 lid 5 Bw. als het een rechtshandeling is
kan je herroepen, als het geen rechtshandeling is, is het intrekken. Aanvaarding kan
niet herroepen worden. Verklaring kan zowel aanbod/aanvaarding betreffen.
2. C art 3:32 lid 2 Bw + blz 25 & 25 Nieuwenhuis
3. B moet D zijn. Als iets schriftelijk moet dan is de overeenkomst pas op dat
moment. Alles wat ervoor gebeurd, heeft geen effect.
4. A goed
WERKGROEP INLEIDING BURGERLIJK RECHT
Rechtshandelingen:
- Eenzijdig gericht of ongericht kan het zijn.
- Meerzijdig overeenkomst. Komt alleen tot stand wanneer er 2 of meer personen
bij betrokken zijn. Bij een overeenkomst geldt dat ene persoon een aanbod doet en
de andere persoon dat aanbod aanvaardt art 6:217 Bw. Aanbod en aanvaarding
zijn rechtshandelingen.
Wat te doen bij casus
1. Lees GOED te tekst door en markeer eventueel.
2. Kijk naar de juridisch relevante feiten. Vaak is bijna alles van belang. Enige wat niet
van belang is, is bijvoorbeeld de naam van een winkel/school.
3. Wat is het probleem Wat is de rechtsvraag is de wil van Wamsteker
rechtsgeldig
4. Juridisch kader welke wet hoort hierbij en is er jurisprudentie wet 3:33 Bw ev.

Toon preview als tekst ▼
Reacties (0)

Plaats als eerste een vraag of opmerking over dit document.

€ 4,99

Document in winkelwagen
  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
Specificaties
Verkoper
srahim
srahim

Aantal documenten: 4

Aanbevolen documenten
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!