€ 3.99

HC inleiding Strafrecht

Aantekeningen hoorcollege inleiding Strafrecht 2017/2018. Kort, bondig en compleet


Stel vragen over het document of bekijk de reacties (0)

Nieuw: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren, of help studenten op een andere manier. Bied studiehulp aan ›

Preview document (2 van de 9 pagina's)
Preview: HC inleiding Strafrecht Preview: HC inleiding Strafrecht

Download alle 9 pagina's voor € 3,99

Document in winkelwagen

HC 1 7 november 2017
Wat strafbaar gesteld wordt is afhankelijk van tijd, plaats en cultuur.
Strafrecht is ultimum remedium: gebruik het alleen als het nodig is.
Strafrecht als publiekrecht: geeft recht tot straffen en is afdwingbaar. Overheid is normgever
en kunnen daar ver in gaan. Voorkomt dat burgers het zelf proberen op te lossen
ondergrens.
Vertrouwen: als het mogelijk is voor bestuursrecht kiezen i.p.v. strafrecht.

HC 2 14 november 2017
Materieel strafrecht: geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welke gedragingen
strafbaar zijn, onder welke omstandigheden die gedragingen strafbaar zijn en welke sancties
erop staan. Geeft uitdrukking aan waarden en normen die in een land belangrijk gevonden
worden, als die waarden/normen geschonden worden, dan is daar een consequentie aan
verbonden ultimum remedium wordt bewaard voor uiterste gevallen. Sommige dingen
keuren wij allemaal af, maar het is niet strafbaar (denk aan vreemdgaan). Meeste staat in
wetboek van Strafrecht, maar er zijn ook bijzondere bepalingen (Opiumwet etc.).
Misdrijven: ernstige vorm
Overtreding: minder ernstige vorm. Wetgever bepaalt wat een misdrijf is en wat een
overtreding is. Op landelijk niveau kunnen misdrijven en overtredingen gecreeerd worden.
Algemeen deel: boek 1 wetboek van strafrecht. Dit is van toepassing op alle wetten.
Bijzonder deel: boek 2, 3 en andere wetten.
Legaliteitsbeginsel belangrijk: feit pas strafbaar als het bij wet is vastgelegd.
Lagere wetgever kan enkel overtredingen creeren. Materieel strafrecht wordt ook
vormgegeven door internationaal en Europees recht Legaliteitsbeginsel zorgt ervoor dat er
altijd gemplementeerd moet worden vanuit internationaal en Europees recht.
Uitgangspunten materieel strafrecht:
- Eenieder is verantwoordelijk voor eigen handelen er kan een verwijt gemaakt
worden, geen verwijt is geen bestraffing. Er volgt pas een straf als het toerekenbaar
is.
- Er moet sprake zijn van een gedraging gedachten zijn niet strafbaar, het moet een
gedraging zijn. Dit kan gaan om handelen, maar ook om nalaten. Onvoltooide
gedragingen kunnen ook onder strafrecht vallen. Voorbereiding kan ook strafbaar
zijn moet 8 jaar of meer op staan. Bij medeplegen ligt het op samen plan maken
en niet wie de feitelijke handeling pleegt.

Indeling strafbaar feit
Misdrijven en overtredingen
- Misdrijf of overtreding zegt iets over hoe erg de wetgever het vindt.
- Poging, voorbereiding en medeplichtigheid alleen bij misdrijven.
- In bijzondere wetten moet je goed kijken naar wat er staat en zoeken. Staat altijd in
wet vermeld.
Doleuze en culpoze delicten
- Bij overtredingen bevat delictsomschrijving bijna nooit opzet of schuldvereiste. Dit
moet je uit delict halen.
- Doleus delict: opzet wordt genoemd of moet je zelf afleiden vb. art 287 Sr
- Culpoos delict: schuld wordt genoemd of zelf afleiden. Vb: art 417 Sr. Redelijkerwijs
had moeten vermoeden wijst op culpoos.
Commissie en ommissie delicten
- Commissie: strafbare gedraging omvat een doen.
- Ommissie: strafbare gedraging omvat een nalaten art 444 Sr
Materieel en formeel omschreven delicten
- Materieel omschreven delict: delict waarbij strafbare gedraging is omschreven naar
gevolg. Gevolg is belangrijk.
- Formeel omschreven delict: delictsomschrijving is geformuleerd naar gedraging zelf.
Gevolg niet zo belangrijk.
Gronddelict, gekwalificeerd delict en geprivilegieerd delict
- Gronddelict: basisdelict
- Gekwalificeerd delict: strafbepaling omvat extra onderdelen t.o.v. reeds elders
strafbaar gesteld feit. Extra onderdelen zorgen voor strafverzwaring.
- Geprivilegieerd delict: strafbepaling bevat extra onderdelen die strafverminderend
effect hebben. Kinderdoodslag
- Belangrijk om te weten omdat bijzondere regel boven algemene regel gaat.
Opbouw strafbaarstelling
- Delictsomschrijving: geeft aan wat het strafbare gedrag is.
- Kwalificatie: niet heel belangrijk, wetgever geeft richting aan hoe je delict kan
noemen.
- Sanctienorm: geeft aan wat de straf is.
Voorwaarden strafbaarheid cumulatief
- Er moet sprake zijn van een menselijke gedraging ook rechtspersonen kunnen
strafbaar zijn, dieren niet.
- Die past binnen een delictsomschrijving
- Die wederrechtelijk is in strijd met het recht
- Die verwijtbaar is aan schuld te wijten.
Wederrechtelijkheid kan weggenomen worden door succesvol beroep op
rechtvaardigingsgrond. Verwijtbaarheid kan worden weggenomen door
schulduitsluitingsgronden.

Toon preview als tekst ▼
Reacties (0)

Plaats als eerste een vraag of opmerking over dit document.

€ 3,99

Document in winkelwagen
  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
Specificaties
Verkoper
srahim
srahim

Aantal documenten: 4

Aanbevolen documenten
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!