Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 6 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Ja, dit is mogelijk. Hieronder vind je een schema dat de drie typen plichten weergeeft die in meerdere of mindere mate van toepassing zijn op alle fundamentele rechten, waaronder het recht op een goed leefmilieu, het verbod op foltering en het recht op lichamelijke en geestelijke gezondheid:
Type plichten Omschrijving Voorbeelden van toepasselijke artikelen
De plicht om een recht te respecteren (the duty to respect) Staten moeten zich onthouden van directe of indirecte inmenging in de uitoefening van het recht Artikel 3 EVRM (verbod op foltering)
De plicht om een recht te beschermen (the duty to protect) Staten moeten maatregelen nemen om derde partijen te weerhouden het recht te schenden Artikel 12 IV ESC (recht op lichamelijke en geestelijke gezondheid)
De plicht om een recht te realiseren (the duty to fulfil) Staten moeten actief maatregelen nemen om het recht te verwezenlijken Artikel 12 IV ESC (recht op lichamelijke en geestelijke gezondheid) en algemeen recht op een goed leefmilieu
Daarnaast valt het verbod op foltering (artikel 3 EVRM) onder de plicht om een recht te respecteren en wordt het recht op lichamelijke en geestelijke gezondheid (artikel 12 IV ESC) specifiek genoemd in General Comment no. 14, waarin de drie typen plichten worden benoemd.

Pg 157

I. Plichten van de overheid ten opzichte van fundamentele rechten
A. Plicht om een recht te respecteren
Negatief karakter
Schending van het recht vermijden

B. Plicht om een recht te beschermen
Positief karakter
Maatregelen nemen om burgers te beschermen tegen inbreukmakende handelingen van andere burgers

C. Plicht om een recht te realiseren
Maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat dragers van rechten daadwerkelijk gebruik kunnen maken van hun rechten

II. Verticale en horizontale werking van fundamentele rechten

A. Verticale verhouding tussen burgers en de overheid
1. Fundamentele rechten leggen de overheid de plicht op zich te onthouden van inmenging in het leven van burgers of zich in te spannen om bepaalde doelen voor burgers te realiseren.

B. Horizontale werking tussen burgers onderling

2. Beroep op fundamentele rechten tegenover andere burgers leidt tot juridisch gecompliceerde situaties.
3. Ongemakkelijke en ingewikkelde situaties ontstaan wanneer fundamentele rechten worden ingeroepen tegen organisaties op levensbeschouwelijke grondslag.

C. Beperking van fundamentele rechten door medeburgers en organisaties

4. Gevaar voor schendingen van fundamentele rechten door particulieren en organisaties is toegenomen sinds de overheid veel taken privatiseerde.

5. Horizontale werking van fundamentele rechten is een feit.


D. Taak van de rechter en wetgever om burgers te beschermen tegen inbreuken op fundamentele rechten door andere burgers.

. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document