Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 6 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Kritiekpunten op democratisch gehalte Europese wetgeving:
Initiatiefrecht ligt alleen bij de Commissie
o Commissie stuurt discussienotas, rapporten en conceptwetsvoorstellen naar belanghebbenden
o Wetsvoorstellen Commissie vaak reactie op politieke stellingnames Europese Raad
o Europees Parlement kan oproepen tot wetgeving
o Raad en EP kunnen Commissie niet dwingen tot wetsinitiatief
o Democratisch tekort: partijen kunnen doelstellingen niet zelf vertalen in wetgeving
o Von der Leyen voorstander initiatiefrecht Parlement, Commissie doet wetgevingsvoorstellen bij resolutie Parlement met meerderheid van stemmen

Onderwerp: Voorstander van initiatiefrecht Europese Parlement
Belangrijkste punten:
Europees Parlement moet meer inspraak krijgen in het initiren van wetgeving
Voorstander van initiatiefrecht voor Europees Parlement
Belofte om wetgevingshandeling te implementeren als Parlement met volstrekte meerderheid van stemmen resoluties aanneemt waarbij Commissie verzocht wordt om wetgevingsvoorstellen in te dienen
Nauwe samenwerking tussen commissarissen en Europees Parlement bij elke fase van het opstellen en bespreken van resoluties
Prioriteit geven aan permanente dialoog tussen Europese Commissie en Europees Parlement
Nieuw leven inblazen van traditie van vragenuurtje (geregeld debat met het Europees Parlement)
pg 108

Een gekwalificeerde meerderheid is een specifieke vorm van een meerderheid die vereist is voor bepaalde besluiten binnen Europese instellingen, zoals de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. Het betekent dat een besluit alleen kan worden aangenomen als er een bepaalde minimumaantal stemmen voor zijn. Dit minimumaantal stemmen is vastgesteld op 55% van de lidstaten, die ten minste 65% van de totale bevolking van de EU vertegenwoordigen. Dit wordt ook wel de "dubbele meerderheid" genoemd. Met andere woorden, het besluit moet worden gesteund door een meerderheid van de lidstaten en door een meerderheid van de bevolking van de EU. Er zijn ook andere vormen van gekwalificeerde meerderheid die worden gebruikt in verschillende situaties, zoals in het Europees Parlement en bij de Europese Commissie.

Problemen met democratische vertegenwoordiging in de EU:
Het Europees Parlement heeft beperkt initiatiefrecht, maar dit lijkt de facto wel te bestaan.
Nationale parlementen hebben beperkte controle over de Raad vanwege gekwalificeerde meerderheid en het feit dat de Raad niet ter verantwoording kan worden geroepen.
Het Europees Parlement is niet de vertegenwoordiger van alle Europese burgers, maar alleen van de burgers van de lidstaten van de EU. Dit wordt bevestigd door het Duitse Bundesverfassungsgericht en intellectueel Ulrike Gurot.
Het stelsel van Europese verkiezingen is gebaseerd op nationale politieke partijen en er zijn geen transnationale verkiezingslijsten met Europese politieke partijen. De pan-Europese partij Volt is hierop een uitzondering.

Pg 109

Kritiek op Europese wetgeving en verkiezingen:
Europese verkiezingen gaan eigenlijk over nationale politiek
Europese thema's spelen nauwelijks een rol in nationale verkiezingen
Er is een kloof tussen de wil van de burger en wat volksvertegenwoordigers besluiten
Europese wetgever heeft geen echt mandaat voor nieuwe wetgeving
Mechanisme van electorale verantwoording werkt niet in de EU
Europese wetgeving is "policy without politics"
Initiatief van de Spitzenkandidaten is gestrand op onwil van de Europese Raad
Ursula von der Leyen werd voorgedragen voor benoeming, niet Spitzenkandidat Manfred Weber van de winnende Europese Volkspartij

Een spitzenkandidaat is een kandidaat die door een politieke groep in het Europees Parlement naar voren wordt geschoven als hun kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie tijdens de Europese verkiezingen. Het idee is dat door het kiezen van een spitzenkandidaat, de Europese verkiezingen meer gaan over de richting van de Europese Unie en dat het Parlement meer invloed krijgt op de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie. Het initiatief van de Spitzenkandidaten werd voor het eerst gelanceerd in 2014 en herhaald bij de Europese verkiezingen van 2019.
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document