Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 6 maanden geleden

Maak een uitgebreide analyse over Onderwerp: De grammaticale methode van interpretatie in de rechtspraak
Belang van de grammaticale methode:
Rechtszekerheid van burgers
Aansluiting bij alledaagse betekenis van de bewoordingen van de wet
Toepassing van de grammaticale methode:
Vaststellen van de betekenis van een (wettelijke) bepaling met een beroep op de letterlijke betekenis van de bewoordingen van de bepaling
Gebruik van de tekst van de wet, de bewoording van de wet, de taalkundige betekenis of woorden van gelijke strekking
Ontlening aan het algemeen spraakgebruik of aan het technische taalgebruik in een bepaalde sector van de samenleving
Belang van de grammaticale methode voor internationaal en transnationaal recht:
Het Weense Verdragenverdrag stelt dat een verdrag te goeder trouw moet worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van de termen van het Verdrag
Combinatie van interpretatiemethoden:
Toepassing van de grammaticale methode gaat vrijwel altijd gepaard met de toepassing van andere interpretatiemethoden
Een interpretatieprobleem kan ontstaan doordat de alledaagse taal meerduidig is of doordat de toepassing van de bepaling onaanvaardbaar is
Oplossing ligt in afweging tussen letterlijke betekenis van het woord en de strekking van de bepaling (teleologische interpretatie) of de wil van de wetgever (wetshistorische interpretatie)
Pg 59

Wetshistorische methode
Afgeleid uit geschiedenis van totstandkoming van bepaling
Bedoeling van wetgever achterhalen
Bronnen: Kamerstukken, Handelingen
Verdragshistorische methode in internationaal recht
Travaux prparatoires: voorbereidende werkzaamheden
Niet altijd duidelijk wie de wetgever is en wat de wil van de wetgever is geweest
Tijdsfactor kan complexiteit vergroten
Voorbeeld: geschiedenis van Burgerlijk Wetboek
45 jaar in beslag genomen
Beslaat 10.000 pagina's
Pg 61
Titel: Wetshistorische methode
Inleiding:
Definitie van de wetshistorische methode: betekenis van een bepaling afgeleid uit de geschiedenis van de totstandkoming van de bepaling
Doel: achterhalen wat de wetgever voor ogen had
Gebruikte bronnen: Kamerstukken en Handelingen
Pendant in internationaal recht: verdragshistorische methode
Complicaties:
Onduidelijkheid over wiens woord als het woord van de wetgever moet worden beschouwd
Interpretatie van de woorden van de wetgever: wat is het belangrijkst? Destijds beoogd of in het licht van huidige feiten en omstandigheden?
Beroep op de wetsgeschiedenis leidt vaak tot een verdubbeling van het rechtvindingsprobleem
Auteur: B.M. Vranken
Pg 60

Titel: Systematische methode
Inhoud:
Wetten, verdragen en regelingen zijn systemen met interne samenhang
Systematische interpretatie houdt rekening met het stelsel of systeem van de wet en de onderlinge samenhang van bepalingen
Betekenis van woorden in een bepaling kan elders in de wet of aanverwante regeling helder worden gedefinieerd
Artikel 31 lid 1 van het Weense Verdragenverdrag stelt dat bepalingen in hun context kunnen worden genterpreteerd
Context omvat tekst, prambule, bijlagen en overeenstemmingen tussen partijen
Bij interpretatie van het EVRM wordt de systematische methode ook wel intern harmoniserende interpretatie genoemd
. De analyse moet gemaakt zijn voor de Universiteit.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document