Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: berrakyav - 6 maanden geleden

Maak een oefenexamen van de volgende tekst: Ongeschreven staatsrecht:
Internationaal recht maakt deel uit van de Nederlandse rechtsorde en legt rechten en plichten op aan burgers.
Het Grenstractaat Aken-arrest van de Hoge Raad (1919) bevestigt dit.
Nadere regels:
Artikel 93 en 94 van de Grondwet regelen de verhouding tussen internationaal en nationaal recht.
Artikel 93 luidt: bepalingen van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij in Nederland gepubliceerd zijn.
Artikel 95 van de Grondwet vereist publicatie conform de eisen van het nationale recht in Nederland.
Er zijn twee voorwaarden waaronder internationaal recht rechten en plichten verleent:
o Conformiteit met de eisen van het nationale recht in Nederland.
o Inhoud die een ieder kan verbinden.
Pg 43

Onderwerp Inhoud
Wetgeving Artikel 94 Grondwet
Voorrang Internationaal recht gaat boven nationaal recht
Eenieder verbindend Verdragen/besluiten van internationale organisaties
Jurisprudentie Rechters bepalen of een bepaling eenieder verbindend is
Opvatting wetgever Rechters houden rekening met de opvatting van de wetgever
Actuele omstandigheden Rechters houden rekening met de actuele omstandigheden
Rookverbod zaak Staat vs. Nederlandse Nietrokersvereniging CAN
Rookverbod wetgeving Artikel 11a lid 1 Tabakswet en Besluit van 14 juni 2011
Uitzondering Staat maakte uitzondering op het rookverbod voor kleine cafs
Artikel WHO Kaderverdrag Artikel 8 lid 2 Framework Convention on Tobacco Control
Maatregelen Bescherming tegen blootstelling aan tabaksrook op werkplekken, openbaar vervoer, openbare gebouwen, en andere openbare plaatsen
Pg 44

Toetsingskader voor de vraag of een verdragsbepaling rechtstreekse werking heeft:
Stap 1:
Wordt door de tekst of de totstandkomingsgeschiedenis van het verdrag duidelijk dat een verdragsbepaling geen rechtstreekse werking heeft?
Ja: De verdragsbepaling heeft geen directe werking en geen voorrang boven nationaal recht.
Nee: Ga naar stap 2.
Stap 2:
Is de verdragsbepaling onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig om toegepast te kunnen worden in de nationale rechtsorde?
Ja: De verdragsbepaling heeft rechtstreekse werking en kan als objectief recht worden toegepast in de nationale rechtsorde, ook als de wetgever of de overheid keuze- of beleidsvrijheid heeft bij het nemen van maatregelen om het resultaat van de verdragsbepaling te verwezenlijken.
Nee: De verdragsbepaling heeft geen rechtstreekse werking en geen voorrang boven nationaal recht.

Verder werden de volgende artikelen genoemd in de tekst:
Artikel 3 lid 2 Besluit 2011
Artikel 8 lid 2 WHO Kaderverdrag
Artikelen 93 en 94 Gw
Artikelen 31-33 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969 (Irb. 1972, 51, en 1985, 79)
HR 1 april 2011, ECLI:NL:HR:2011.:BP3044, NJ 2011/354
HR 9 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4549, NJ 2010/388 (SGP)

Pg 45

WHO Kaderverdrag
Artikel 8 lid 2 verplicht tot effectieve bescherming tegen blootstelling aan tabaksrook op door artikel aangeduide plaatsen, waaronder indoor public places
Bescherming geldt voor eenieder die deze ruimtes betreedt of wil betreden
Doelstelling van verdrag: voorkomen van dood en gezondheidsschade door blootstelling aan tabaksrook
Besluit 2011
Artikel 3 lid 2 bevat uitzondering voor kleine cafs
Hoge Raad
Verplichting van artikel 8 lid 2 WHO Kaderverdrag is onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig omschreven
Uitzondering voor kleine cafs is in strijd met artikel 8 lid 2 WHO Kaderverdrag
Artikel 8 lid 2 WHO Kaderverdrag heeft voorrang op artikel 3 lid 2 Besluit 2011
Uitzondering voor kleine cafs is onverbindend
. De oefenexamen moet geschreven zijn in de Nederlandse taal. Onderin staan de antwoorden.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document