Studiebot antwoord

Stel een vraag ›
 
Vraag gesteld door: jetteke77 - 6 maanden geleden

Herschrijf de volgende tekst: Huiselijk geweld, ernstige en langdurige ruzies tussen ouders, een slechte band met zowel de inwonende als de uitwonende ouder en/of stiefouder worden gezien als de belangrijkste risicofactoren voor problemen bij kinderen voor, tijdens en na een scheiding. Daarnaast is financile achteruitgang een risicofactor. Als een van de ouders verder weg gaat wonen kan dit belemmerend voor het kind zijn en voor conflicten tussen ouders zorgen. Als belangrijkste beschermende factoren wordt humor van ouders, onderlinge genegenheid en communicatie tussen ouders en interesse voor hun kind gezien. Als het kind na de scheiding een positieve, ondersteunende relatie met beide ouders kan hebben, is dit bevorderlijk voor de ontwikkeling. Een steunend netwerk voor zowel ouders als kind is een beschermende factor. Met het netwerk worden familie, vrienden, buren en bijvoorbeeld klasgenoten bedoeld. De kans op problemen van het kind na de scheiding wordt verkleind als deze een bepaalde mate van zelfstandigheid en een probleemoplossend vermogen bezit (NJi, z.d.-a).

Er is een vragenlijst verspreid onder ouders die een OBS-traject gaan starten, gestart zijn of in de afrondingsfase zitten (bijlage 5). De conclusie die daaruit getrokken kan worden is dat ouders wel weten dat een kind hinder ondervindt van een echtscheiding, maar meer op praktisch gebied. Dat de psychische schade en stress die het voor het kind oplevert traumatische gevolgen kan hebben en van invloed kan zijn op de ontwikkeling wordt niet gerealiseerd door ouders. Uit de vragenlijst kwam ook naar voren dat ouders onvoldoende of verkeerde informatie vanuit de verwijzers hebben ontvangen over het OBS-traject bij J&G. De informatie die ze behoren te krijgen vanuit J&G over het OBS-traject hebben ze niet ontvangen of is onduidelijk. Ouders geven aan dat ze graag bij het eerste telefonische contact genformeerd willen worden over de mogelijkheid van een OBS-traject, of dat er ook gekeken gaat worden naar de effecten van de echtscheiding op het kind. Om vervolgens tijdens de intake, duidelijke uitleg te krijgen waarom eerst een OBS-traject moet plaatsvinden en kort wat dit traject inhoudt.

. De tekst moet geschreven zijn in de Nederlandse taal.

Antwoord gegenereerd door AI Antwoord rapporteren

Stel een studievraag en wij proberen hem zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stel een vraag
 
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document