€ 18.49

Masterclass Persoonlijk Leiderschap MBA NCOI Cijfer 9! Inclusief bijlagen en feedback.

Eindopdracht masterclass Persoonlijk Leiderschap. Module is een onderdeel van de masteropleiding MBA. Eindopdracht is beoordeeld met een 9! beoordeling docent toegevoegd als extra bijlage. Naam van de organisatie is weggelaten.

Exameninformatie
Stap 1: Wat levert de student in?
Deze Masterclass wordt afgesloten met een eindopdracht in de vorm van een reflectieverslag en een video-opname, die u individueel maakt. Bij het maken van uw eindopdracht staan uw persoonlijke leerdoelen op het gebied van persoonlijk leiderschap centraal.

U levert de volgende onderdelen in:
Een reflectieverslag over de ontwikkeling van uw persoonlijk leiderschap op basis van twee persoonlijke leerdoelen.
Een video-opname waarin u een pitch van maximaal 3 minuten laat zien wat uw leerdoelen zijn, waarom u deze hebt gekozen, hoe u het leerproces in de module hebt ervaren, welke inzichten het u heeft opgeleverd en welke concrete aanbevelingen u aan uzelf doet ten behoeve van het bereiken van uw leerdoelen.
Stap 2: Waar moet de opdracht aan voldoen?
Het reflectieverslag bevat de volgende hoofdstukken:
Twee persoonlijke leerdoelen op het gebied van Persoonlijk Leiderschap. De persoonlijke leerdoelen moeten binnen de algemene leerdoelen van deze module vallen. Leid uw persoonlijke leerdoelen in met een korte levensloop, inclusief uw professionele ontwikkeling en argumentatie waarom juist deze leerdoelen relevant zijn voor uw persoonlijk leiderschap ontwikkeling.
Een reflectie op de ontwikkeling van uw professioneel profiel op basis van het model van authentiek leiderschap gerelateerd aan uw persoonlijke leerdoelen. U positioneert uw leerdoelen in &eactue;&eactue;n van de schillen en u laat de doorwerking ervan zien in de andere schillen. U maakt hierbij minstens gebruik van de verplichte wetenschappelijke theorie uit deze module, zijnde de boeken en bijgevoegde artikelen en minimaal twee wetenschappelijke artikelen over uw persoonlijke leerdoelen (wetenschappelijke praktijkopdrachten les 4 en 6). U maakt minstens gebruik van de verplichte testen uit deze module. U kunt deze aanvullen met eigen testen. U maakt minstens gebruik van de inzichten uit het coachingsgesprek met uw docent, zelfreflectie, reflectie met uw supportgroep en reflectie op uw ervaringen met de humble inquiry methode.
Een uitwerking van een moreel dilemma op de werkvloer op basis van het BOB-model uit het boek Professionele Ethiek. In het morele dilemma zijn uw waarden in het geding. U bent in dit morele dilemma de primaire actor, dus niet iemand anders. Gebruik hiervoor uw persoonlijke leerdoelen en het werkboek achterin het boek. Bij de fase Beeldvorming werkt u ten minste uit: Objectieve situatieschets, primaire en secundaire stakeholders, de conflicten in de waardenruit, de vraag: 'Is het moreel aanvaardbaar dat ik, uw naam, in de rol van abc, xyz doe of nalaat?' In de fase Oordeelsvorming werkt u ten minste twee scenario's uit (Bijvoorbeeld: Ik doe het wel of ik doe het niet) met behulp van Deugden, Beginselen en Gevolgen. In de fase Besluitvorming werkt u ten minste uit: De drie verantwoordelijkheden: Toenaderingsverantwoordelijkheid, Handelingsverantwoordelijkheid en Ontwikkelingsverantwoordelijkheid, het besluit dat u neemt en de relatie tussen uw besluit en uw persoonlijke leerdoelen.
Conclusies en concrete aanbevelingen. In de conclusies maakt u een synthese van de verschillende perspectieven op uw persoonlijke leerdoelen, zijnde uw zelfbeeld en het vreemdbeeld van uw supportgroep. In de concrete aanbevelingen benoemt u wat u gaat doen om uw leerdoelen te bereiken en wat u gaat doen om regelmatig zelf en met uw supportgroep te blijven reflecteren.
De video-opname bevat de volgende onderdelen:

Uw persoonlijke pitch van maximaal 3 minuten die laat zien wat uw twee leerdoelen zijn, waarom u deze heeft gekozen, hoe u het leerproces tijdens de module hebt ervaren, welke inzichten het u heeft opgeleverd en welke concrete aanbevelingen u aan uzelf doet om uw ontwikkeling in persoonlijk leiderschap verder vorm te geven. Maak er een echte pitch van die impact heeft, doordat u het op spontane en overtuigende wijze presenteert en niet voorleest.
Let bij het schrijven van het reflectieverslag (naast de beoordelingscriteria) op de volgende punten:

Relevantie: de uitgewerkte opdracht levert een bijdrage aan uw persoonlijk leiderschapontwikkeling op basis van uw twee persoonlijke leerdoelen.
Samenhang: de verplichte onderdelen zijn tot een consistent geheel verbonden, gebaseerd op uw twee persoonlijke leerdoelen.
Diepgang: de zelfanalyse leidt tot synthese, transitie en concrete aanbevelingen ten behoeve van het bereiken van uw persoonlijke leerdoelen.
Evenwicht: er is voldoende balans tussen de verschillende onderdelen in vorm en inhoud.
Stap 3: Wat is de vereiste opbouw en structuur van de opdracht?
Het reflectieverslag bevat minimaal de volgende onderdelen:

Voorblad met de volgende onderdelen:
- Voorletters en naam
- Studentnummer
- Datum
- NCOI
- Naam van de opleiding die u volgt
- Naam van de Masterclass
Voorwoord
U stelt zich voor, u beschrijft de aanleiding voor het volgen van deze module en richt een woord van dank tot uw supportgroep.
Inhoudsopgave inclusief pagina nummering
Hoofdstuk 1: Inleiding, een korte weergave van uw levensloop en huidige werk context. Twee persoonlijke leerdoelen tbv uw persoonlijk leiderschap gevat in de huidige context, voorzien van casuïstiek waaruit blijkt dat de gekozen leerdoelen relevant zijn voor uw persoonlijk leiderschap ontwikkeling (richtlijn 2 A-viertjes).
Hoofdstuk 2: De uitwerking van het schillenmodel van Bas Blekkingh van uw persoonlijk leiderschap met een reflectie op uw leerproces met betrekking tot uw leerdoelen op basis van de testen in deze model, de literatuur, extra wetenschappelijke literatuur, reflectie met uw supportgroep, zelfreflectie en het coachingsgesprek met uw docent (richtlijn 7 A-viertjes)
Hoofdstuk 3: Een uitwerking van een dilemma op de werkvloer op basis van het BOB-model uit het boek Professionele Ethiek. Gebruik hiervoor uw leerdoelen en het werkboek achterin het boek. Na uw uitwerking reflecteert u op hetgeen u geleerd heeft van deze oefening in relatie tot uw persoonlijke leerdoelen (richtlijn 3 A-viertjes)
Hoofdstuk 4: Uitwerking van de conclusies en concrete aanbevelingen (richtlijn 2 A-viertjes)
Literatuurlijst volgens APA
Relevante bijlagen (eventueel)
Uw reflectieverslag bestaat uit bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 pagina's hoofdtekst (Hoofdstuk 1 t/m 4) en maximaal 7 pagina’s (A4-formaat) bijlagen, bij regelafstand 1 en lettertype en -grootte Arial 10/11. Voorblad, voorwoord, inhoudsopgave en literatuurlijst tellen niet mee in het maximumaantal pagina’s. Zet geen plaatjes van theoretische modellen in de tekst. Zet de resultaten van uw testen in de bijlagen en uw analyse ervan in de hoofdtekst.
Indien u het aantal pagina’s overschrijdt, dan kan dit consequenties hebben voor uw beoordeling.

Alle informatie over het inleveren van uw persoonlijk reflectieverslag vindt u op e-Connect onder ‘Examens’ en ‘Help’. We raden u aan zo snel mogelijk te beginnen met uw reflectieverslag.

Belangrijk! Inleveren opname
De video-opname dient 3 minuten te duren. Probeer bondig en helder te communiceren. U dient het bestand van de volgende naam te voorzien: [Studentnummer - voorletters en naam - MC Persoonlijk Leiderschap]. Let erop dat de video is opgeslagen in een gangbaar bestandsformaat dat ondersteund wordt door Windows Media Player (bijvoorbeeld .avi, .vmw, .mp(e)g, .mov). Er gelden geen eisen wat betreft resolutie, mits beeld en geluid helder zijn voor de beoordelaar. U kunt uw video-opdracht inleveren bij het Examenbureau via . Wij raden u aan hiervoor gebruik te maken van het gratis programma WeTransfer.

Gebruik literatuurverwijzingen
U vindt in de download bij de exameninformatie een document met richtlijnen voor het gebruik van literatuurverwijzingen. U dient deze richtlijnen aan te houden.

Beoordeling
De beoordeling van het persoonlijk reflectieverslag en de video-opname wordt gedaan door een beoordelaar. Bij NCOI is de beoordelaar altijd iemand anders dan uw eigen docent.
Als het persoonlijk reflectieverslag en de video-opname met een voldoende of hoger (≥ 5,5) wordt beoordeeld, heeft u aangetoond dat u de algemene leerdoelen van deze Masterclass beheerst.
De beoordelaar beoordeelt uw persoonlijk reflectieverslag en de video-opname en gebruikt daarbij een beoordelingsformulier waarop ook het cijfer wordt genoteerd. De beoordelingscriteria zijn uitgewerkt in de download ‘Beoordelingscriteria en handreiking beoordeling’, zodat u weet waarop de beoordelaar uw praktijkplan beoordeelt.
Het persoonlijk reflectieverslag en de video-opname worden beoordeeld met &eactue;&eactue;n totaalcijfer en een onderbouwing hiervan. De beoordeling van uw praktijkonderzoek vindt u op e-Connect onder het tabblad ‘Examens’.
Indien de video-opname niet voldoet aan de criteria wordt hiervoor een punt afgetrokken van het totaalcijfer.
Indien u een onvoldoende heeft behaald, kunt u op e-Connect nadere informatie vinden over een herkansing.
Indien u het niet eens bent met uw beoordeling, verwijzen wij u naar de bezwaarprocedure, zoals beschreven in de Onderwijs- en examenregeling (OER) en het Uitvoeringsreglement Toetsing & Examinering. U vindt het formulier ‘Bezwaar Examencommissie’ onder ‘Mijn downloads’ op e-Connect. Houd er rekening mee dat u een bezwaar inhoudelijk en gedegen dient te motiveren.
Beoordelingscriteria
De beoordelingscriteria van deze opdracht zijn onder de exameninformatie opgenomen in de download ‘Beoordelingscriteria en handreiking beoordeling’.

Preview document (3 van de 28 pagina's)

Unlock document

Download alle 28 pagina's voor € 18,49

Document in winkelwagen
Document rapporteren Document rapporteren

€ 18,49

Document in winkelwagen
 • check Niet tevreden? Geld terug
 • check Document direct te downloaden
 • check € 0,50 korting bij betalen met saldo

Specificaties

Verkoper

jha13

1 documenten geüpload

Verdienen aan je samenvattingen?

icon 2

Maak je zelf samenvattingen of heb je nog uitgewerkte opdrachten liggen? Upload je documenten dan op Knoowy en verdien geld.

Document uploaden

Al meer dan 126.000 tevreden studenten

 • BarbaraVanessaMarro
  BarbaraVanessaMarro

  Handig als je niet veel tijd hebt en je toch basisprincipes wilt meepikken van een boek!

 • aholterman
  aholterman

  Het is heel handig als je te laat bent begonnen met leren 😁👌.

 • Rondal F.
  Rondal F.

  Ik verkoop documenten zodat ik anderen kan helpen bij hun studie. En ik verdien er zelf ook nog iets aan!

 • KrystleS
  KrystleS

  Super handig deze documenten om je te helpen op gang te komen.

 • WillemijnBurgers
  WillemijnBurgers

  Makkelijke site, groot aanbod, ideale tool voor vinden van kwalitatieve samenvattingen.

 • joke45
  joke45

  De website Knoowy zal ik zeker aanbevelen aan medestudenten . De documenten helpen je om een start te maken met je verslag als je even niet weet hoe je moet beginnen .

 • anne770104
  anne770104

  Veel mooie documenten voor mooie prijs verhouding, kan je een stuk verder helpen.

 • Ernst Wemmers
  Ernst Wemmers

  Ik bied al lange tijd mijn documenten aan op Knoowy. Nu ik afgestudeerd ben, verdien ik nog steeds af en toe wat bij met mijn samenvattingen en verslagen.

Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen
 • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document