€ 12.99

Portfolio fase 2 HBO Bachelor Executive Officemanagement

Rating 1 Rating 2 Rating 3 Rating 4 Rating 5 1 reviews | 17 keer verkocht

Beoordeling: Behaald (screenshots van de beoordeling zitten in het document)
Inhoudsopgave: Behaald
ZIET ER NETJES UIT.
Inleiding: Behaald
GEEFT KORT MAAR NET DUIDELIJK GENOEG AAN WAT DE CONTEXT IS WAARBINNEN DIT PORTFOLIO IS GESCHREVEN
Reflectie op kritische beroepssituatie adhv Korthagen: Behaald
• ER IS PRIMA GEREFLECTEERD A.D.H.V. DE METHODE VAN KORTHAGEN.
• DE HANDELINGSALTERNATIEVEN ZIJN CONCREET GEFORMULEERD WAARDOOR ER EEN HELDER HANDVAT IS OM DE VOLGENDE KEER ZAKEN ANDERS AAN TE PAKKEN IN SPECIFIEKE MOMENTEN/BIJ SPECIFIEKE AANVRAGEN.
Minimaal twee nieuwe handelsperspectieven op basis van reflectie: Behaald
IN ORDE, ZIE HIERBOVEN.
Twee bewijsstukken gerelateerd aan ten minste &eactue;&eactue;n eindkwalificatie:
Behaald
• DE BEWIJSSTUKKEN ZIJN RELEVANT EN VOLDOENDE VOOR HET NIVEAU DAT NU WENSELIJK IS.
• DE ONDERBOUWING VAN WELKE BEHEERSINGSINDICATOREN EN EINDKWALIFICATIES HIERMEE WORDEN AANGETOOND IS ZOWEL IN LOPENDE TEKST ALS IN EEN TABEL GEDAAN.
Verantwoording van de relatie tussen de activiteiten, de bewijsstukken en de eindkwalificaties: Behaald
GOED GEDAAN, ZIE HIERBOVEN.
Vier ingevulde 360o-feedback vragenlijsten met analyse van uitkomsten: Behaald
DIE ZIJN HIERIN NIET OPGENOMEN MAAR ER WORDT WEL VERWEZEN NAAR DE ANALYSE DIE IN HET VORIGE PORTFOLIO IS GEDAAN. STAAT OOK NIET IN DE BEOORDELINGSCRITERIA VAN DEZE SPECIFIEKE OPDRACHT.
Minimaal &eactue;&eactue;n te ondernemen activiteit per ontwikkeldoelstelling: Behaald
• DE VIER TE ONDERNEMEN ACTIVITEITEN ZIJN RELEVANT VOOR ZOWEL DE WERKPLEK ALS DE PROFESSIONELE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING VAN STUDENTE. DE BEOOGDE BEWIJSSTUKKEN LIJKEN PRIMA.
Drie professionele situaties (STARR), waaruit blijkt dat student actief aan zijn ontwikkeldoelstellingen werkt: Behaald
• DIT IS GEDAAN EN GEEFT EEN HELDER BEELD VAN DE ONTWIKKELING DIE STUDENTE HEEFT DOORGEMAAKT EN WAAR ZIJ DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN HEEFT AANGEPAST DOOR DE (OA DOOR CORONA) ONTSTANE SITUATIE.
Minimaal twee SMART ontwikkeldoelstellingen voor fase 3: Behaald
ER ZIJN TWEE SMART ONTWIKKELDOELSTELLINGEN GEFORMULEERD. DEZE ZIJN GELINKT AAN DE BESCHREVEN REFLECTIE. PER DOELSTELLING ZIJN MEERDERE ACTIVITEITEN BENOEMD. DE STAPPEN LIJKEN REALISTISCH. BEOORDELAAR VRAAGT ZICH AF HOE DE TRAINING LUISTEREN, SAMENVATTEN, DOORVRAGEN BIJDRAAGT AAN HET GAAN DELEGEREN VAN TAKEN. HET LIJKT IN DE REFLECTIE OOK EEN KWESTIE VAN EEN KNOP OMZETTEN OM NIET MEER ALLES ZELF TE WILLEN DOEN. MAAR ZO’N TRAINING VOLGEN IS ALTIJD DE MOEITE WAARD. DE LINK NAAR HET DOEL IS WAT MINDER HELDER GELEGD.
Opdracht Kernkwaliteiten Ofman: Behaald
• STUDENTE GEEFT VIA EEN HELDER UITGEWERKTE STARR AAN HOE ZIJ AAN HAAR ONTWIKKELING HEEFT GEWERKT EN WAT HAAR DAT TOT NOCH TOE HEEFT OPGELEVERD. NETJES BESCHREVEN EN PRIMA AAN DE PROFESSIONELE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING GEWERKT.
Beoordeling propedeuseportfolio: Behaald
AANWEZIG.
Ondertekend contactmomentformulier portfoliobegeleider: Behaald
AANWEZIG.
Ondertekend feedbackformulier van de begeleider op de werkplek/stage (alleen van toepassing bij duale studenten): Behaald
AANWEZIG.
Indien van toepassing: literatuurlijst: Behaald
AANWEZIG.
Indien van toepassing: bij verleende vrijstelling(en) de bevestigingsmail. Bij vrijstellingen op basis van EVC tevens het ontvangen certificaat: Behaald N.V.T.
Eindbeoordeling Voldoende/onvoldoende inclusief onderbouwing: Behaald

DIT PORTFOLIO IS RUIM VOLDOENDE UITGEWERKT. STUDENTE KAN GOED REFLECTEREN EN DAAR CONCLUSIES AAN VERBINDEN DIE ZE VERTAALT IN LEERMOMENTEN EN VERVOLGSTAPPEN. OOK TOONT ZIJ AAN GOED TE WERKEN AAN HAAR PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING. SUCCES MET DE VERDERE STUDIE!

Preview document (4 van de 33 pagina's)

Unlock document

Download alle 33 pagina's voor € 12,99

Document in winkelwagen
Document rapporteren Document rapporteren

1 Reviews Rating 1 Rating 2 Rating 3 Rating 4 Rating 5

MvdPol | 14-08-2022 16:05 | rating = 1 rating = 2 rating = 3 rating = 4 rating = 5

prima handleiding voor de opdracht

Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen
  • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document