€ 11.99

Eindopdracht Verandermanagement - Eindcijfer 7 inclusief beoordeling

NCOI Eindproduct Masterclass Verandermanagement(Cijfer 7) beoordeeld op 12 december 2020. Omwille van de privacy zijn namen onzichtbaar gemaakt, evenals de naam van de organisatie.
***********************************************************************************
1. Wat lever je in?
Deze Masterclass wordt afgesloten met een eindopdracht in de vorm van een praktijkplan, dat je individueel maakt. Schrijf een praktijkplan over een onderwerp dat gerelateerd is aan je praktijk en aan de inhoud van deze Masterclass. Het onderwerp van je praktijkplan dient aan te sluiten bij de algemene leerdoelen en de onderwerpen die zijn behandeld in deze Masterclass. In het praktijkplan staan de 'evidence based', veranderkundige interventies centraal. Deze interventies dragen bij aan het oplossen van de, door jou beschreven, veranderopgave.

2. Waar moet de opdracht aan voldoen?
In je opdracht werk je de volgende stappen uit die zijn afgeleid van de algemene leerdoelen, in de volgorde waarin ze worden genoemd:
Hoofdstuk 1. Inleiding
In dit hoofdstuk introduceer je het veranderkundige vraagstuk in het licht van de specifieke context van je organisatie.
Je schrijft een inleiding waarin je een objectieve beschrijving geeft van de organisatie en eventueel het organisatieonderdeel waar je op focust. Gebruik hierbij feiten en cijfers en ondersteun de beschrijving met interne bronnen. Ook dien je te kijken naar externe factoren: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie of het organisatieonderdeel?
Vervolgens beschrijf je de aanleiding voor het schrijven van het praktijkplan. Dit doe je met behulp van de kernbegrippen verandernoodzaak, verandercapaciteit en veranderdynamiek. Ook beschrijf je in welke fase de (beoogde) verandering zich bevindt.
Je doet vervolgens een intake met de opdrachtgever voor je praktijkplan en vat dit gesprek kort samen.
Op basis van je beschrijving van het probleem en het gesprek met de opdrachtgever formuleer je een ‘veranderdoelstelling’ voor de organisatie (waar het praktijkplan aan gaat bijdragen). Dit doe je op basis van één van de volgende onderwerpen uit de Masterclass: 1) Verandercapaciteit of 2) Veranderbereidheid.
Tenslotte voeg je aan dit hoofdstuk een afbakening en een leeswijzer toe.
Hoofdstuk 2. Theoretische beschouwing
In dit hoofdstuk onderbouwt je het veranderkundige vraagstuk aan de hand van de in deze Masterclass aangereikte theoretische benaderingen. Daarnaast zoek je zelf minimaal 3 wetenschappelijke bronnen. Gebruik de APA bronvermelding voor deze bronnen. Je schrijft een kritische beschouwing op de theorie op basis van bronnen triangulatie, waarbij je perspectieven van verschillende auteurs combineert tot een samenhangend geheel. Een voorbeeld: A (jaartal) stelt X. In navolging hierop, onderzocht B (jaartal) Y. In tegenstelling tot het voorgaande, meent C (jaartal) Z. Zet geen opsommingen in de tekst of plaatjes van wetenschappelijke modellen. Gebruik alleen relevante theorie in relatie tot je veranderkundige vraagstuk.
Hoofdstuk 3. Analyse
In dit hoofdstuk beschrijf je de resultaten van de analyse van het verandervraagstuk dat je uitvoert in je organisatie. Op basis van 1 of meerdere veranderkundige modellen, analyseer je de praktijksituatie in relatie tot het veranderkundige vraagstuk. Gebruik hiervoor desk research (minimaal 3 relevante documenten uit de organisatie) en een quick scan met minimaal 5 respondenten. Indien je bij de doelstelling hebt gekozen voor ‘Verandercapaciteit’ gebruik je hiervoor de ‘Change Capacity Scan’. Indien je hebt gekozen voor ‘Veranderbereidheid’ kun je gebruik maken van de DINAMO-vragenlijst. Rapporteer op objectieve wijze de resultaten van je analyse.
Hoofdstuk 4. Interventieplan
Je stelt een interventieplan op voor de wijze waarop de organisatieverandering kan worden gerealiseerd inclusief theoretische onderbouwing. Je neemt hierbij op diagnose interventies (je hebt immers slechts een quick scan gedaan), gedragsverandering interventies en evaluatie interventies. Tevens benoem je het niveau van de interventies (organisatie, team en/of individueel). Iedere interventie werk je separaat uit, waarbij je per interventie benoemt wat het doel van de interventie is, op wie deze interventie is gericht en welke concrete activiteiten worden uitgevoerd. Voeg een tijdsplanning toe.
Hoofdstuk 5. Reflectie
Je laat je opdrachtgever het praktijkplan lezen en stelt hem/haar in elk geval de volgende vragen: Wat is de haalbaarheid van dit praktijkplan? Wat zijn de sterke punten en wat zijn de aandachtspunten? Je neemt een kort verslag van dit gesprek op in je reflectie.
Vervolgens reflecteer je op de feedback van de opdrachtgever, op de algemene leerdoelen van de Masterclass, de gemaakte praktijkopdrachten in les 4 en 6, de meerwaarde van de door jou gevolgde Masterclass, je ontwikkelpunten voor de volgende masterclasses.
Let op: onderdelen kunnen soms zo omvangrijk zijn dat het raadzaam is ze uit te werken in een bijlage. De kern (conclusie, aanbeveling enzovoort) hoort wel altijd in de opdracht zelf te staan. Zorg er altijd voor dat een bijlage betrekking heeft op de kern van de opdracht.

3. Wat is de opbouw van het verslag?
Een praktijkplan bevat minimaal de volgende onderdelen:
Voorblad met de volgende informatie:
Voorletters en naam
Studentnummer
Datum
NCOI
Naam van de opleiding die je volgt
Naam van de Masterclass
Naam van de docent
Voorwoord
Je stelt jezelf voor en beschrijft de persoonlijke aanleiding voor de keuze voor het onderwerp van je eindopdracht.
Samenvatting
Je maakt een samenvatting van maximaal 1 pagina van de integrale inhoud van je eindopdracht. Deze samenvatting moet compleet en begrijpelijk zijn voor iemand die de eindopdracht niet heeft gelezen.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 tot en met 5.
Literatuurlijst
Relevante bijlagen (eventueel)
Jouw praktijkplan bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 pagina’s opgemaakte hoofdtekst (inclusief inleiding) en maximaal 7 pagina’s (A4-formaat) bijlagen, bij regelafstand 1 en lettertype en -grootte Arial 10/11. Het voorblad, voorwoord, de samenvatting, inhoudsopgave en literatuurlijst tellen niet mee in het maximumaantal pagina’s. Indien je het aantal pagina’s overschrijdt, kan dit consequenties hebben voor je beoordeling.

Preview document (5 van de 24 pagina's)

Unlock document

Download alle 24 pagina's voor € 11,99

Document in winkelwagen
Document rapporteren Document rapporteren
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen
  • Loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document