€ 12.49

NCOI Eindopdracht Masterclass Organisatie en Cultuur - Eindcijfer 7 inclusief beoordeling.

NCOI Eindproduct Masterclass Organisatie en Cultuur (Cijfer 7) beoordeeld op 26 december 2019. Omwille van de privacy zijn namen onzichtbaar gemaakt, evenals de naam van de organisatie.
**********************************************************************************************************

Exameninformatie
1. Wat levert u in?
Deze Masterclass wordt afgesloten met een eindopdracht in de vorm van een praktijkplan. Het praktijkplan resulteert in een plan van aanpak voor het desbetreffende management op welke wijze de gewenste organisatiecultuur (verder) kan worden ontwikkeld. De toetsvorm sluit aan bij de huidige praktijk van interventies bij cultuurverandering.
2. Waar moet de opdracht aan voldoen?
Als basis voor deze opdracht geldt hoofdstuk 13 uit het boek van Schein (Deciphering organizational cultures). Aan de hand van dit hoofdstuk bouwt u het praktijkplan als volgt op:
Hoofdstuk 1. Inleiding
U schrijft een inleiding waarin u een objectieve beschrijving van de organisatie geeft op basis van interne bronnen. Besteed hierbij aandacht aan de grootte en leeftijd van de organisatie, de missie, visie, kerntaken, kernwaarden en generieke strategie. Vervolgens beschrijft u de aanleiding van het praktijkplan. Hieruit komt vervolgens een cultuur vraagstuk naar voren. In deze inleiding komen ieder geval de volgende onderwerpen aan bod.
Analyse van de missie en visie van uw organisatie in termen van kerntaken
Vertaling naar kernwaarden, gewenst gedrag en cultuur
Hoofdstuk 2. Theoretische beschouwing
U onderbouwt uw probleemdefinitie aan de hand van de in deze masterclass aangereikte theoretische benaderingen. U licht de relevantie van de gekozen theorieën toe.
Hoofdstuk 3. Analyse
U maakt een analyse van de huidige en de gewenste organisatiecultuur, waarbij u gebruik maakt van één of meer in de masterclass aangereikte diagnose modellen. De gewenste organisatiecultuur hoort, conform de managementschool, aan te sluiten bij de missie, visie en kernwaarden van de organisatie. Indien uw organisatie deze niet heeft, formuleert u deze zelf. U geeft het resultaat van uw analyse weer en u interpreteert de resultaten in het licht van de strategie van de organisatie. Besteed hierbij aandacht aan de gewenste ontwikkeling/verandering van de organisatie.
Hoofdstuk 4. Plan van aanpak
U stelt een plan van aanpak op voor de wijze waarop de gewenste organisatiecultuur kan worden ontwikkeld. In dit plan van aanpak formuleert u maximaal drie interventies. Dat betekent dat u per interventie, acties voor zowel management als medewerkers opneemt. Tevens neemt u evaluatie interventies op in uw plan. Hoe gaat u meten of de voorgestelde interventies effect sorteren in relatie tot de beoogde strategie?
Hoofdstuk 5. Reflectie
U reflecteert op de algemene leerdoelen van de Masterclass, de gemaakte praktijkopdrachten in les 3 en 6, de meerwaarde van de door u gevolgde Masterclass, uw ontwikkelpunten voor de volgende masterclasses en indien van toepassing betrekt u ook de voorgaande Masterclasses en de lessen van het Ontwikkelingsprogramma in uw reflectie.
3. Wat is de opbouw van het verslag?
Het praktijkplan bevat minimaal de volgende onderdelen:
Voorblad met de volgende informatie:
Voorletters en naam
Studentnummer
Datum
NCOI
Naam van de opleiding die u volgt
Naam Masterclass
De naam van de docent
Voorwoord
Inleiding
Hoofdtekst (de hoofdtekst is de kern van het praktijkplan)
Kritische reflectie (maximaal 1 A4’tje)
U reflecteert op de wijze waarop u de algemene leerdoelen heeft behaald en op de mogelijke toepassing van het geleerde in deze Masterclass in uw praktijk.
Tot slot geeft u ook aan wat het praktijkplan de organisatie heeft opgeleverd en hoe het ontvangen is door de leidinggevende of de directie.
Literatuurlijst
Ook kunt u eventueel bijlagen toevoegen aan uw praktijkplan.
Uw praktijkplan bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 pagina’s opgemaakte hoofdtekst (inclusief inleiding) en maximaal 7 pagina’s (A4-formaat) bijlagen, bij regelafstand 1 en lettertype en -grootte Arial 10/11. Het voorblad, voorwoord, de samenvatting, inhoudsopgave en literatuurlijst tellen niet mee in het maximumaantal pagina’s.

Indien u het aantal pagina’s overschrijdt, kan dit negatieve consequenties hebben voor uw beoordeling.

Preview document (5 van de 29 pagina's)

Unlock document

Download alle 29 pagina's voor € 12,49

Document in winkelwagen

€ 12,49

Document in winkelwagen
  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
  • check € 0,50 korting bij betalen met saldo

Specificaties

Verkoper

LPrins8

4 documenten geüpload

8 documenten verkocht

Verdienen aan je samenvattingen?

icon 2

Maak je zelf samenvattingen of heb je nog uitgewerkte opdrachten liggen? Upload je documenten dan op Knoowy en verdien geld.

Document uploaden
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen
  • Loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document