€ 13.89

Essay - Organisatiepsychologie - Eindcijfer 8 incl beoordeling

NCOI Eindproduct Masterclass Organisatiepsychologie Cijfer 8,0 beoordeeld op 22 maart 2020. Omwille van de privacy zijn namen onzichtbaar gemaakt, evenals de naam van de organisatie.
********************* ***********************************************************

Exameninformatie Deze Masterclass wordt afgesloten met een essay. U maakt de opdracht individueel en zelfstandig. Achtergrond: het schrijven van een essay Wat is een essay? Een essay is een argumenterend, informerend en prikkelend betoog. Er bestaan meerdere vormen van essays, zoals een betogend, beschouwend en verhalend essay. Voor deze eindopdracht maakt u en betogend essay, waarin u uw persoonlijke visie met behulp van (wetenschappelijke) bronnen onderbouwt. Bij een betogend essay probeert u de lezer te overtuigen van een stelling over een bepaald onderwerp. U formuleert een stelling en onderbouwt deze stelling met verschillende feitelijke bewijzen, zoals statistieken en meningen van experts. Stap 1: Wat levert de student in? Deze Masterclass wordt afgesloten met een eindopdracht in de vorm van een betogend essay, dat u individueel maakt. Schrijf een essay over een onderwerp dat gerelateerd is aan uw praktijk en aan de inhoud van deze Masterclass. Het onderwerp dient aan te sluiten bij de algemene leerdoelen en de onderwerpen die zijn behandeld in deze Masterclass. Stap 2: Waar moet het essay aan voldoen? Omdat dit essay tevens een toetsopdracht is, bent u niet geheel vrij in de inhoudskeuze. Het thema moet te maken hebben met uw huidige praktijksituatie en wordt gekaderd door de onderwerpen die hieronder worden geformuleerd. In het essay beschouwt u een organisatieprobleem op het gebied van de motivatie, betrokkenheid of de prestatie van medewerkers. De onderwerpkeuze moet dus verbonden zijn aan minimaal 1 van deze drie centrale begrippen uit de MC. Het staat u natuurlijk vrij om bij de onderwerpkeuze een combinatie te maken van deze begrippen. Het organisatieprobleem mag u baseren op een praktijksituatie uit uw eigen organisatie, maar het mag ook een fictief probleem zijn of gebaseerd zijn op een situatie waarover u in de media heeft gelezen. In uw essay analyseert u de organisatiecontext waarin het probleem zich voordoet, bijvoorbeeld in termen van cultuur en leiderschap, de effecten van het organisatieprobleem op de groep medewerkers en de consequenties hiervan voor de motivatie, prestatie of betrokkenheid van individuele medewerkers. Op welke manier kunnen bijvoorbeeld meetinstrumenten helpen? Benader voorgaande punten vanuit verschillende invalshoeken uit de literatuur en zorg dat uw denkproces helder en navolgbaar is. Tip: kies een thema in de context van deze Masterclass waar u zich betrokken bij voelt en dat u bezighoudt. Als er een algemene kwestie achter schuilt en het ook andere mensen aangaat, is het thema geschikt voor het schrijven van een essay. Als u het antwoord al voor ogen heeft, is het thema niet geschikt voor het schrijven van een essay. In uw opdracht werkt u de volgende stappen/deelopdrachten uit die zijn afgeleid van de algemene leerdoelen, in de volgorde waarin ze worden genoemd: A) Inleiding In de inleiding introduceert u het onderwerp. De inleiding moet de lezer nieuwsgierig maken naar de inhoud van het essay. U kunt bijvoorbeeld een (persoonlijke) anekdote gebruiken, ingaan op een actueel nieuwsbericht, de lezer enkele vragen stellen of op een andere manier de nieuwsgierigheid van de lezer prikkelen. Verder beschrijft u in de inleiding de achtergrond en de aanleiding voor het onderwerp. Ten slotte benoemt u in de inleiding de stelling die u inneemt ten opzichte van het onderwerp. B) Centrale deel In het centrale deel van uw essay gaat u uw stelling beargumenteren. U geeft uw visie op het onderwerp. U kunt argumenten vóór uw stelling noemen. U kunt ook argumenten tegen uw stelling noemen en deze weerleggen. Uw argumentatie moet betrouwbaar zijn om de lezer te kunnen overtuigen, gebruik daarom minstens vijf bronnen in het centrale deel van uw essay. Voor deze bronnen kunt u denken aan: wetenschappelijke artikelen, statistische gegevens, artikelen met meningen van experts enzovoort. Ga er niet van uit dat de feiten uit een bron voor zich spreken, maar leg de lezer uit waarom deze bron uw stelling ondersteunt. Het is verplicht om minimaal twee wetenschappelijke bronnen te gebruiken. C) Conclusie De conclusie is meer dan een samenvatting van het voorgaande. De hoofdpunten van uw essay komen in uw conclusie bij elkaar en worden aan elkaar verbonden. Dat laatste is heel belangrijk: het moet duidelijk zijn hoe de verschillende alinea’s van uw betoog met elkaar samenhangen. De conclusie moet logisch volgen uit het voorafgaande deel van uw essay. Blik nog een keer terug op de inleiding: waarvan wilde u de lezer overtuigen? Eindig de conclusie pakkend, bijvoorbeeld met een krachtige oneliner, een voorspelling, een vraag aan de lezers, een aanbeveling of een citaat. Zorg dat de conclusie blijft hangen bij de lezer. D) Reflectie U reflecteert op de algemene leerdoelen van de Masterclass en op de mogelijke toepassing van het geleerde in uw praktijk. Naar aanleiding van deze reflectie noteert u drie ontwikkelpunten voor uzelf voor de toekomst. Te denken valt aan ontwikkelpunten voor volgende Masterclasses of voor de praktijk. U loopt uw verhaal kritisch door op inhoud, opbouw en stijl. Zijn uw stappen in het denken en de vorming van ideeën te volgen vanuit informatie en argumenten? Is de conclusie die u trekt logisch? Welk debat dient er met wie op welk niveau gevoerd te worden? Stap 3: Wat is de vereiste opbouw en structuur van het essay? Een essay bevat minimaal de volgende onderdelen: Voorblad met de volgende informatie: Voorletters en naam Studentnummer Datum NCOI Naam van de opleiding die u volgt Naam van de Masterclass Voorwoord U stelt zich voor en beschrijft de persoonlijke aanleiding voor uw keuze voor het onderwerp van uw eindopdracht. Samenvatting U maakt een samenvatting van maximaal 1 pagina van de inhoud van uw eindopdracht. Deze samenvatting moet compleet en begrijpelijk zijn voor iemand die de eindopdracht niet heeft gelezen. Inhoudsopgave Inleiding In deze pakkende introductie presenteert u uw standpunt en geeft u aan hoe u hiertoe bent gekomen. Centrale deel In het middenstuk werkt u het standpunt uit. U formuleert een zorgvuldige afweging van argumenten die een directe relatie hebben met uw standpunt en rechtstreeks gedestilleerd zijn uit uw bronnenonderzoek. U geeft u het verloop van uw denkproces navolgbaar weer Conclusie Reflectie (maximaal 1 A4'tje). Literatuurlijst Bijlagen (eventueel) Uw essay bestaat uit minimaal 7 en maximaal 10 pagina’s opgemaakte hoofdtekst (inclusief inleiding) en maximaal 7 pagina’s (A4-formaat) bijlagen, bij regelafstand 1 en lettertype en -grootte Arial 10/11. Voorblad, voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave en literatuurlijst tellen niet mee in het maximumaantal pagina’s. Ook de reflectie telt niet mee voor het aantal pagina's. Dit houdt in dat de inleiding, het centrale deel en de conclusie minimaal 7 en maximaal 10 pagina's moet beslaan.

Preview document (6 van de 17 pagina's)

Unlock document

Download alle 17 pagina's voor € 13,89

Document in winkelwagen

€ 13,89

Document in winkelwagen
  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
  • check € 0,50 korting bij betalen met saldo

Specificaties

Verkoper

LPrins8

2 documenten geüpload

Verdienen aan je samenvattingen?

icon 2

Maak je zelf samenvattingen of heb je nog uitgewerkte opdrachten liggen? Upload je documenten dan op Knoowy en verdien geld.

Document uploaden
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen
  • Loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document