€ 13.89

Reflectieverslag Persoonlijk Leiderschap - Eindcijfer 7,5 incl beoordeling

NCOI Eindproduct Masterclass Persoonlijk leiderschap Cijfer 7,5 beoordeeld op 30 juli 2020. Omwille van de privacy zijn namen onzichtbaar gemaakt, evenals de naam van de organisatie. ***********************************************************************************
Exameninformatie Stap 1: Wat levert de student in? Deze Masterclass wordt afgesloten met een eindopdracht in de vorm van een reflectieverslag en een video-opname, die u individueel maakt. Bij het maken van uw eindopdracht staan uw persoonlijke leerdoelen op het gebied van persoonlijk leiderschap centraal. U levert de volgende onderdelen in: Een reflectieverslag over de ontwikkeling van uw persoonlijk leiderschap op basis van twee persoonlijke leerdoelen. Een video-opname waarin u een pitch van maximaal 3 minuten laat zien wat uw leerdoelen zijn, waarom u deze hebt gekozen, hoe u het leerproces in de module hebt ervaren, welke inzichten het u heeft opgeleverd en welke concrete aanbevelingen u aan uzelf doet ten behoeve van het bereiken van uw leerdoelen. Stap 2: Waar moet de opdracht aan voldoen? Het reflectieverslag bevat de volgende hoofdstukken: Twee persoonlijke leerdoelen op het gebied van Persoonlijk Leiderschap. De persoonlijke leerdoelen moeten binnen de algemene leerdoelen van deze module vallen. Leid uw persoonlijke leerdoelen in met een korte levensloop, inclusief uw professionele ontwikkeling en argumentatie waarom juist deze leerdoelen relevant zijn voor uw persoonlijk leiderschap ontwikkeling. Een reflectie op de ontwikkeling van uw professioneel profiel op basis van het model van authentiek leiderschap gerelateerd aan uw persoonlijke leerdoelen. U positioneert uw leerdoelen in &eactue;&eactue;n van de schillen en u laat de doorwerking ervan zien in de andere schillen. U maakt hierbij minstens gebruik van de verplichte wetenschappelijke theorie uit deze module, zijnde de boeken en bijgevoegde artikelen en minimaal twee wetenschappelijke artikelen over uw persoonlijke leerdoelen (wetenschappelijke praktijkopdrachten les 4 en 6). U maakt minstens gebruik van de verplichte testen uit deze module. U kunt deze aanvullen met eigen testen. U maakt minstens gebruik van de inzichten uit het coachingsgesprek met uw docent, zelfreflectie, reflectie met uw supportgroep en reflectie op uw ervaringen met de humble inquiry methode. Een uitwerking van een moreel dilemma op de werkvloer op basis van het BOB-model uit het boek Professionele Ethiek. In het morele dilemma zijn uw waarden in het geding. U bent in dit morele dilemma de primaire actor, dus niet iemand anders. Gebruik hiervoor uw persoonlijke leerdoelen en het werkboek achterin het boek. Bij de fase Beeldvorming werkt u ten minste uit: Objectieve situatieschets, primaire en secundaire stakeholders, de conflicten in de waardenruit, de vraag: 'Is het moreel aanvaardbaar dat ik, uw naam, in de rol van abc, xyz doe of nalaat?' In de fase Oordeelsvorming werkt u ten minste twee scenario's uit (Bijvoorbeeld: Ik doe het wel of ik doe het niet) met behulp van Deugden, Beginselen en Gevolgen. In de fase Besluitvorming werkt u ten minste uit: De drie verantwoordelijkheden: Toenaderingsverantwoordelijkheid, Handelingsverantwoordelijkheid en Ontwikkelingsverantwoordelijkheid, het besluit dat u neemt en de relatie tussen uw besluit en uw persoonlijke leerdoelen. Conclusies en concrete aanbevelingen. In de conclusies maakt u een synthese van de verschillende perspectieven op uw persoonlijke leerdoelen, zijnde uw zelfbeeld en het vreemdbeeld van uw supportgroep. In de concrete aanbevelingen benoemt u wat u gaat doen om uw leerdoelen te bereiken en wat u gaat doen om regelmatig zelf en met uw supportgroep te blijven reflecteren. De video-opname bevat de volgende onderdelen: Uw persoonlijke pitch van maximaal 3 minuten die laat zien wat uw twee leerdoelen zijn, waarom u deze heeft gekozen, hoe u het leerproces tijdens de module hebt ervaren, welke inzichten het u heeft opgeleverd en welke concrete aanbevelingen u aan uzelf doet om uw ontwikkeling in persoonlijk leiderschap verder vorm te geven. Maak er een echte pitch van die impact heeft, doordat u het op spontane en overtuigende wijze presenteert en niet voorleest. Let bij het schrijven van het reflectieverslag (naast de beoordelingscriteria) op de volgende punten: Relevantie: de uitgewerkte opdracht levert een bijdrage aan uw persoonlijk leiderschapontwikkeling op basis van uw twee persoonlijke leerdoelen. Samenhang: de verplichte onderdelen zijn tot een consistent geheel verbonden, gebaseerd op uw twee persoonlijke leerdoelen. Diepgang: de zelfanalyse leidt tot synthese, transitie en concrete aanbevelingen ten behoeve van het bereiken van uw persoonlijke leerdoelen. Evenwicht: er is voldoende balans tussen de verschillende onderdelen in vorm en inhoud. Stap 3: Wat is de vereiste opbouw en structuur van de opdracht? Het reflectieverslag bevat minimaal de volgende onderdelen: Voorblad met de volgende onderdelen: - Voorletters en naam - Studentnummer - Datum - NCOI - Naam van de opleiding die u volgt - Naam van de Masterclass Voorwoord U stelt zich voor, u beschrijft de aanleiding voor het volgen van deze module en richt een woord van dank tot uw supportgroep. Inhoudsopgave inclusief pagina nummering Hoofdstuk 1: Inleiding, een korte weergave van uw levensloop en huidige werk context. Twee persoonlijke leerdoelen tbv uw persoonlijk leiderschap gevat in de huidige context, voorzien van casuïstiek waaruit blijkt dat de gekozen leerdoelen relevant zijn voor uw persoonlijk leiderschap ontwikkeling (richtlijn 2 A-viertjes). Hoofdstuk 2: De uitwerking van het schillenmodel van Bas Blekkingh van uw persoonlijk leiderschap met een reflectie op uw leerproces met betrekking tot uw leerdoelen op basis van de testen in deze model, de literatuur, extra wetenschappelijke literatuur, reflectie met uw supportgroep, zelfreflectie en het coachingsgesprek met uw docent (richtlijn 7 A-viertjes) Hoofdstuk 3: Een uitwerking van een dilemma op de werkvloer op basis van het BOB-model uit het boek Professionele Ethiek. Gebruik hiervoor uw leerdoelen en het werkboek achterin het boek. Na uw uitwerking reflecteert u op hetgeen u geleerd heeft van deze oefening in relatie tot uw persoonlijke leerdoelen (richtlijn 3 A-viertjes) Hoofdstuk 4: Uitwerking van de conclusies en concrete aanbevelingen (richtlijn 2 A-viertjes) Literatuurlijst volgens APA Relevante bijlagen (eventueel) Uw reflectieverslag bestaat uit bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 pagina's hoofdtekst (Hoofdstuk 1 t/m 4) en maximaal 7 pagina’s (A4-formaat) bijlagen, bij regelafstand 1 en lettertype en -grootte Arial 10/11. Voorblad, voorwoord, inhoudsopgave en literatuurlijst tellen niet mee in het maximumaantal pagina’s. Zet geen plaatjes van theoretische modellen in de tekst. Zet de resultaten van uw testen in de bijlagen en uw analyse ervan in de hoofdtekst. Uw reflectieverslag gaat over u persoonlijk, dus hier hoeft geen neutraal perspectief (zie bijlage 'Tips bij het schrijven van verslagen HO') gebruikt te worden. Indien u het aantal pagina’s overschrijdt, dan kan dit consequenties hebben voor uw beoordeling.

Preview document (6 van de 27 pagina's)

Unlock document

Download alle 27 pagina's voor € 13,89

Document in winkelwagen
Document rapporteren Document rapporteren

Al meer dan 126.000 tevreden studenten

 • Irismaria
  Irismaria

  Fijne overzichtelijke website met documenten en tutoren! Scheelt mij veel werk :)

 • Shanti M
  Shanti M

  Het platform werkt gemakkelijk en snel.

 • Amber
  Amber

  Staan goede samenvattingen op. Je kunt er ook makkelijk geld mee verdienen.

 • Suzanne Kruyswijk
  Suzanne Kruyswijk

  Knoowy is een prettig platform voor het kopen en verkopen van aantekeningen en samenvattingen.

 • Dassenburcht
  Dassenburcht

  Prima site, fijn dat er opdrachten voor meer- en hoogbegaafden staan.

 • ThijsKA
  ThijsKA

  Knoowy is fijn. Goede samenvattingen en volledig. Ik heb er veel aan.

 • RomanoB
  RomanoB

  Positief en overzichtelijke website met ruime keuze aan samenvattingen die je kunnen helpen met je studie.

 • dollyvanderpoel
  dollyvanderpoel

  Ik ben altijd erg blij met de samenvattingen van Knoowy.

Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen
 • loader

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items! Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer items!

loader

Ontvang gratis €2,50 bij je eerste upload

Help andere studenten door je eigen samenvattingen te uploaden op Knoowy. Upload ten minste één document en krijg gratis € 2,50 tegoed.

Upload je eerst document