€ 3.49

Samenvatting artikelen bij Kwaliteitszorg en onderzoek

Een samenvatting van de drie artikelen die bij het vak Kwaliteitszorg en onderzoek horen.


Stel vragen over het document of bekijk de reacties (0)

Nieuw: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren, of help studenten op een andere manier. Bied studiehulp aan ›

Preview document (2 van de 13 pagina's)
Preview: Samenvatting artikelen bij Kwaliteitszorg en onderzoek Preview: Samenvatting artikelen bij Kwaliteitszorg en onderzoek

Download alle 13 pagina's voor € 3,49

Document in winkelwagen

Samenvatting Artikelen Kwaliteitszorg en
onderzoek
Artikel 1: Kwaliteit en kwaliteitszorg in vogelvlucht
interne factoren blijken bij non-profitorganisaties vaak bepalender dan omgevingsfactoren,
terwijl bij profitorganisaties zowel interne als omgevingsfactoren een rol spelen. De interne
factoren zijn dan o.a. de cultuur en de houding van de medewerker. De externe factoren zijn
de marktomstandigheden, de eisen van de klant en de mate van klanttevredenheid.
Kwaliteitszorg toepassen vereist deskundigheid en betrokkenheid. Is het vooral een kwestie
van cultuur en cultuurverandering. Uit studie blijkt dat hierbij de belangrijke conditie de
betrokkenheid van de medewerkers en managers is.
Kwaliteitszorg richtte zich vroeger meer o het product en nu meer op alle facetten van de
organisatie. De facetten:
- Vakmanschap (werken met mensen, teamwork).
- Het lerend vermogen
- Een dienend leiderschap
- Integrale management- of besturingssystemen
- Continu verbeteren als planmatig proces, waarbij men zich telkens afvraagt welke
tastbare resultaten men aflevert aan de volgende schakel in het productieproces.
Kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering betekenen: Oeroude wegen, eeuwige reis.
Kwaliteit is een begrip dat door de jaren heen anders wordt opgevat door mensen:
- Pre-industriele fase
Er was alleen industriele activiteit in kleine bedrijfjes. Er was direct contact tussen fabrikant
en opdrachtgever. Verschillende ambachtsgroepen ontwikkelden ene systeem van meesters
en knechten om de kwaliteit te waarborgen. Bij gilden werden eindproducten door de
gildemeesters genspecteerd en voorzien van een kwaliteitszegel. Kwaliteit was belangrijk.
- Industriele fase (1880-1940)
Er kwam een tijdperk van specialisatie. Er werd voor anonieme klanten geproduceerd. In het
begin werden alle producten genspecteerd, de 100%-inspectie. Zo wist men zeker dan alleen
goede producten verkocht werden. Dit zorgde echter voor teveel vertraging en kosten.
Duidelijk werd dat de inspectie door derden moest gebeuren. Begin jaren 20 begon men
inspecties te doen aan de hand van steekproeven. De kwaliteitscontroleur ontstond, de
hoofdtaak was het scheiden van de goede en foute producten.

- 1945-1960
Er was een stormachtige ontwikkeling in het streven naar kwaliteit. Kwaliteitszorg werd
gelijkgesteld met statistiek. Statistiek help bij:
Het doen van een uitspraak over de kwaliteit van een product op basis van een
steekproef.
Het zichtbaar maken van het verloop van een proces, op basis waarvan beslissingen
worden genomen.
Het begrip regelkring ontstaan: het proces dat het product voortbrengt, kan worden beheerst
door het proces te meten en de resultaten te koppelen.
Deming paste een bredere toepassing van het begrip regelkring toe in de kwaliteitszorg. Het
besef komt dan kwaliteitszorg niet altijd bij eindproducten/output belangrijk is, maar bij alle
fasen van het proces. Zo ontstaat het begrip Total Quality Management/Integrale
kwaliteitszorg.
Een model voor kwaliteitsverbetering:
1. Plan: een plan moet worden opgesteld
2. Do:
na goedkeuring van de directie, het plan uitvoeren
3. Check: voortgangscontrole
4. Act: corrigeren en maatregelen neme om het plan verder te verbeteren
Kwaliteitszorg is gebaseerd op terugkoppeling van geconstateerde fouten. Je spoort de
oorzaak van fouten op en elimineert die.
- 1960 heden: van productkwaliteit naar organisatiekwaliteit
In de jaren 80 en 90 wordt naast efficiency en kwaliteit ook flexibiliteit belangrijk. Deze drie
maatstaven worden integraal toegepast. Dit is de derde kwaliteitsgolf. Hoofdkenmerk: brede
vorm van dienstverlening, waarbij naast het product ook de dienst een rol speelt.
Organisaties gaan zich meer bezighouden met het schrijven van een kwaliteitsbeleid. Er moet
ook kwaliteit in de organisatorische kant zitten. het is belangrijk om gewoon goed je werk te
doen.
Kwaliteitszorg hoort een onderdeel van de bedrijfsvoering te zijn. Het is een
verantwoordelijkheid van managers en medewerkers.
Ontwikkeling van het klantdenken:
- Eerste helft 20e eeuw
We konden nog spreken van een aanbodeconomie. Producenten konden verkopen wat ze
produceerden. Er was weinig aandacht voor wensen van klanten.
- Jaren 60
De welvaart neemt toe. De concurrentie-economie ontstaat. De klant is de basis van het
voortbestaan van de aanbieder. Aanbiedermarkten worden vraagmarkten en klantdenken
wordt steeds belangrijker. De dominantie verschuift van producent naar consument. Er
ontstaat een buyersmarkt en klantgerichtheid wordt een sleutelwoord.
- Jaren 70
Afnemers krijgen steeds meer toegang tot marktgegevens, o.a. door internet.
Productkwaliteit wordt steeds opener. Door de toenemende welvaart wordt de afnemer
steeds kritischer. Er is een verschuiving van push-economie naar pull-economie. Er ontstaan
logistische concepten (=het ontwerp van de gewenste richting van de logistieke concepten

Toon preview als tekst ▼
Reacties (0)

Plaats als eerste een opmerking over dit document.

€ 3,49

Document in winkelwagen

1 student was jou voor!


  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
Specificaties
Verkoper
AmberHeskes
AmberHeskes

Aantal documenten: 13

Aanbevolen documenten
Aanbevolen studiehulp

Win een iPad: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren en maak tegelijk kans op een iPad.

Bekijk de studiehulp actie ›

Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!