€ 2.99

Aantekeningen 1e jaar staatsrecht

Aantekeningen van het vak staatsrecht, eerste jaar periode twee. Naar aanleiding van het boek: Constitutioneel recht.


Stel vragen over het document of bekijk de reacties (0)

Nieuw: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren, of help studenten op een andere manier. Bied studiehulp aan ›

Preview document (2 van de 8 pagina's)
Preview: Aantekeningen 1e jaar staatsrecht Preview: Aantekeningen 1e jaar staatsrecht

Download alle 8 pagina's voor € 2,99

Document in winkelwagen

Inleiding staatsrecht
Vijf typeringen van de Nederlandse staat:
1. Constitutionele monarchie
(staatshoofd komt via erfopvolging op zijn plaats, het volk heeft hier geen keuze in).
Constitutioneel grondwettelijk/staatsrechtelijk (art 24 t/m 41 GW)
2. Parlementaire democratie.
Democratie het volk beslist uiteindelijk, Nederland heeft een indirecte democratie.
Parlement Staten-Generaal, volksvertegenwoordiging. (art 50 GW). Wordt ook wel een
vertegenwoordigende democratie genoemd.
3. Gedecentraliseerde eenheidsstaat
3 bestuurslagen: 1. Het Rijk, 2. Provincies, 3. Gemeenten.
4. Sociale verzorgingsstaat
Meer taken voor de overheid, de samenleving reguleren. Bevoegdheden om de samenleving
netjes te laten verlopen, de overheid moet dit uitvoeren. Denk aan de sociale grondrechten.
5. Democratische rechtsstaat
Cumulatieve beginselen:
- Democratie systeem waarbij het volk het uiteindelijk te zeggen heeft
- Legaliteit alles wat de overheid doet moet berusten op de wet
- Machtenscheiding trias politica (Montesquieu); wetgeving, uitvoering, rechtspraak.
- Onafhankelijke rechter 117 lid 1 GW, rechters worden voor het leven benoemd. 117 lid
4 GW, de wet regelt de rechtspositie van rechters. Onafhankelijk ten opzichte van de
uitvoerende macht, en onpartijdig.
- Grondrechten een beschaafde natie respecteert de grondrechten voor de burgers.
- Constitutie/Grondwet een democratische rechtsstaat heeft een Grondwet. De
Grondwet is een deel van de constitutie, daarnaast heb je bijvoorbeeld de jurisprudentie
en het gewoonterecht.
Een bewindspersoon is een persoon die regeert, dit is een minister of staatssecretaris.
Een fractie zijn alle Kamerleden die op dezelfde lijst (zelfde partij) in de Tweede Kamer zijn gekomen.
Incompatibiliteiten houdt in dat twee functies niet tegelijkertijd uit mogen worden gevoerd.
Een federale staat geeft veel bevoegdheden weg aan de deelstaten.
Begrippen die je moet onderscheiden
1. Regering
42 lid 1 GW: De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers (en
staatssecretarissen als ze zijn benoemd)
2. Kabinet
Alle ministers en alle staatssecretarissen
3. Ministerraad
45 GW & Regelement van orde van ministerraad (RvOMR): alle ministers, onder leiding
van de minister-president
De staatssecretaris kan er soms bij zitten, want hij is deskundig/verantwoordelijk. Maar hij
mag niet mee stemmen wanneer er wordt gestemd. De staatssecretaris is geen lid.
De Koning
De koning is ons staatshoofd, en is het staatshoofd van onze monarchie (constitutioneel monarchie).
Alles wat de Koning betreft staat in de Grondwet.
De artikelen staan in hoofdstuk 2, paragraaf 1, Grondwet (art 24 t/m 41 GW).
De koning heeft twee functies:
1. Staatshoofd Art 41 GW
2. Lid van de regering Art 42 lid 1 GW
De Koning komt op zijn plek via erfopvolging (bloedlijn). Het oudste kind is de volgende in de lijn van
troonopvolging.


Willem 1: tot 1840 door overlijden. Er was nog geen sprake van machtenscheiding
Willem 2: 1848: soort revolutie in Nederland, er was een beweging in Nederland van de
liberalen. Onder sturing van Thorbecke is de grondwet van 1848 ingevoerd: art 42 lid 2,
politieke ministeriele verantwoordelijkheid. Tot 1848 was de Koning almachtig, na 1848
moest de koning de macht opgeven; de ministers werden verantwoordelijk voor de koning
en moesten verantwoording afleggen aan de Staten-Generaal. De burgers kregen hier
dus meer macht. 1849 overleed Willem 2.
Willem 3: tot 1890 door overlijden.
Wilhelmina: Op het moment dat Willem 3 overleed was Wilhelmina pas 10. Zij mocht dus
nog niet de Koninklijke functies uitvoeren, hiervoor moet je 18 jaar zijn. Hiervoor is Art 37
lid 2 GW gekomen, er werd een regent benoemd (haar moeder), totdat Wilhelmina 18 jaar
heeft bereikt. Moeder kreeg dus de Koninklijke functies. Wilhelmina was tot 1949 Koning,
toen deed zij afstand van de troon (abdicatie).
Juliana: tot 1980 door abdicatie.
Beatrix: tot 2013 door abdicatie.

Twee manieren waarop een nieuwe Koning kan komen:
1. Overlijden
Uitblazen van de laatste adem
2. Abdicatie (Afstand van de troon)
Dit moet in Amsterdam
Akte van abdicatie wordt voorgelegd aan de huidige Koning.
Met het afronden van de abdicatie (de ondertekening) is de troonopvolger Koning.
De nieuwe koning legt de eed af: zo ware helpe mij god almachtig
Samenvattend:
Erfopvolging is de wijze van het krijgen van een nieuwe Koning in een monarchie, dit is in de
Grondwet geregeld. Dit kan op twee manieren; overlijden en abdicatie. Bij overlijden gaat het over het
uitblazen van de laatste adem, bij abdicatie gaat het over de ondertekening van de akte.
Bevoegdheden van de Koning:


Voor alles wat de Koning doet bestaat ministeriele verantwoordelijkheid (Art 42 lid 2 GW).
Hij heeft juridisch geen invloed.
Ondertekenen van documenten (wetten)

Ministers
Art 43 GW: De minister-president en de overige ministers worden bij koninklijk besluit benoemd en
ontslagen.
Sinds 1848 werden de ministers verantwoordelijk jegens de Staten-Generaal.


Een minister kan ter verantwoording worden geroepen.

Er kunnen ministers worden benoemd die geen leiding hebben over een ministerie. Dit wordt een
minister zonder portefeuille genoemd.
Staatssecretarissen
Art 46 lid 1 GW: Bij koninklijk besluit kunnen staatssecretarissen worden benoemd en ontslagen.


Een staatssecretaris is een soort onderminister.

Als een minister wordt weggestuurd moet een staatssecretaris ook weg, als een staatssecretaris weg
moet hoeft een minister niet weg.
Een staatssecretaris is geen lid van de ministerraad.
Vraag: in boek staat dat Willem 1 afstand deed van zijn troon, in de les door overlijden
Staten-Generaal
De S-G bestaan uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Toon preview als tekst ▼
Reacties (0)

Plaats als eerste een vraag of opmerking over dit document.

€ 2,99

Document in winkelwagen
  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
Specificaties
Verkoper
Thara Rutgers
Thara Rutgers

Aantal documenten: 4

Aanbevolen documenten
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!