€ 4.99

Aantekeningen hoorcolleges Inleiding Communicatiewetenschap, deeltentamen 2

Volledige aantekeningen van alle hoorcolleges van het vak Inleiding Communicatiewetenschap aan de UvA. De stof heeft betrekking op het tweede deeltentamen.
Onderwerpen: Uses & Gratifications, Media Ecologie, Cultivatietheorie, Social Learning Theory, Elaboration Likelihood Model, Social Judgement Theory, Social Information Processing, Communication Accommodation Theory, Face-Negotiation Theory, Potter


Stel vragen over het document of bekijk de reacties (0)

Nieuw: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren, of help studenten op een andere manier. Bied studiehulp aan ›

Preview document (2 van de 30 pagina's)
Preview: Aantekeningen hoorcolleges Inleiding Communicatiewetenschap, deeltentamen 2 Preview: Aantekeningen hoorcolleges Inleiding Communicatiewetenschap, deeltentamen 2

Download alle 30 pagina's voor € 4,99

Document in winkelwagen

Hoorcolleges Inleiding Communicatiewetenschap Deel 2
Hoorcollege 2.1 Uses & Gratifications
Wat doen mensen met media


Klassieke bril: machtige media

Idee: media bereiken iedereen, iedereen gaat daarover hetzelfde denken. Dit kan ook
negatieve effecten met zich meebrengen.
Context 1 (ontwikkeling): ontstaan van media
Druk/kranten/boeken tv/radio/film
Hierdoor waren mensen onder de indruk en nieuwe media bereikten veel mensen.
Weinig programmas: iedereen zag hetzelfde, waardoor de media machtig leek.
Context 2: media werd ingezet om het publiek te benvloeden (propaganda, war of the
worlds radioshow).
Sterke reacties op media, opnieuw leken media ontzettend machtig
Massamedia: was voor het publiek de enige blik op de wereld benvloedbaar publiek.


Kenmerken klassieke bril

- Slechte, sterke effecten
- Uniforme effecten, voor iedereen hetzelfde
- Machtige media: ze bereiken iedereen
- Weerloze, passieve gebruikers
Mediagebruik effect op gebruiker
Nu wordt niet iedereen meer op dezelfde manier benvloed door massamedia, we weten meer.


Uses & Gratifications context

Behoefte van gebruiker + media-gebruik = effect op gebruiker
40: radio
70: ontwikkeling theorie
80-90: tv
Nu: sociale media


The soial & physical origins of needs

= Wat mensen tot mediagebruik leidt: behoeftes/uses, dit verschilt bij iedereen.
4 Behoeftes waarvoor mensen media gebruik(t)en:
1. Cognitieve needs: informatie en kennis ( nieuws)
2. Affectieve needs: behoefte aan bepaalde emoties (spanning horror)
3. Tension release/escape: manier zoeken om spanning te verminderen of om te ontsnappen
aan het echte leven.
4. Integretive needs: verbinding willen voelen/bij een groep willen horen
Deze verschillen per persoon:


Mensen verschillen in hun sociale omgeving (inkomen, opleiding, gezin, vrienden)Mensen hebben een andere psychologische oorsprong (karakter/persoonlijkheid)


Verwachtingen

Needs expectations media use
Welke (media-)activiteit vervult mijn behoefte Antwoord hoeft niet per se media te zijn.
Voorbeeld: behoefte om ergens bij te horen vriendengroep


Mood management

Mensen voelen zich het fijnst bij:


Gemiddeld niveau van arousalPositieve staat (media zoeken met positieve inhoud)

Als je je niet zo voelt, zoals je je wilt voelen op zoek naar media die jou wel zo laat
voelen
Mood management = verwachtingen over welke media-inhoud je stemming kan reguleren.
Te weinig arousal stimulerende media
Te veel arousal rustgevende media
Positieve inhoud nodig positieve staat creeren/behouden d.m.v. media


Different patterns of media exposure (or engagement in other activities)

Actief publiek, divers publiek, verschillende vormen van media (gebruik).
Niet iedereen kiest dezelfde media: verschillende behoeftes/needs.
Of dezelfde behoeftes/needs, maar andere verwachtingen/expectations.
Verschil met vroeger: mensen kiezen nu hun media erg actief i.p.v. passief.

Toon preview als tekst ▼
Reacties (0)

Plaats als eerste een vraag of opmerking over dit document.

Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!