€ 3.99

Aantekeningen colleges Ontwikkelingsproblemen 2017/2018

Uitgebreide aantekeningen van alle colleges van het vak Ontwikkelingsproblemen 2017/2018


Stel vragen over het document of bekijk de reacties (0)

Nieuw: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren, of help studenten op een andere manier. Bied studiehulp aan ›

Preview document (3 van de 70 pagina's)
Preview: Aantekeningen colleges Ontwikkelingsproblemen 2017/2018 Preview: Aantekeningen colleges Ontwikkelingsproblemen 2017/2018 Preview: Aantekeningen colleges Ontwikkelingsproblemen 2017/2018

Download alle 70 pagina's voor € 3,99

Document in winkelwagenOntwikkelingsproblemen
31/10/2017: HC01
Intro: ontwikkelingsproblemen, levensfases, ontwikkelingsdomeinen, ICF-CY, person-centred
Active support, het gemiddelde

Ontwikkelingsproblemen
- Verstandelijke beperking.

- Lichamelijke beperking.

- Auditieve beperking.

- Visuele beperking.

- Autisme.

Van der Ploeg

Context
- Speciaal Onderwijs (cluster 1,2,3)
Cluster 1: visuele beperking.
Cluster 2: auditieve beperking/communicatieve beperking (TOS).
Cluster 3: lichamelijke of verstandelijke beperking, langdurig zieke kinderen.

- Gehandicaptenzorg.

- Gezondheidszorg.

- Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

- Doelgroepen en aantal clienten intramuraal (1-7-2016):
Verstandelijke beperking 75.750
Lichamelijke beperking 9.500
Zintuiglijke beperking 2.400

- Specifieke doelgroepen.

- Ernstige meervoudige beperking (EMB).

- Niet-aangeboren hersenstelsel (NAH).

- Forensische zorg.

- Kinderrevalidatie.

- Gezondheidszorg; relaties met Gehandicaptenzorg en Speciaal Onderwijs.

- Specifieke diagnosegroepen, enkele voorbeelden:

- Cerebrale parese (CP).

- Niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

- Spina bifida.

- Neuromusculaire aandoeningen.

- Ongeveer 50% van totale populatie van kinderrevalidatie heeft cerebrale parese.

Het hebben van een lichamelijke beperking staat hier voorop: voor de leeftijd van 0-18 jaar.

Comorbiditeit
Wat cijfers over prevalentie (%):

In de algemene populatie

Verstandelijke beperking

Autisme


0.66


In populatie met autisme

Verstandelijke beperking


In populatie met verstandelijke beperking

Lichamelijke beperking

5-40

Visuele beperking


10-30

Auditieve beperking


Epilepsie


Psychosociale problemen


Levensfases: Carr H2

Kinderrevalidatie is een dynamisch proces, ontwikkelingsvragen veranderen samenhangend met
de levensfase van het kind.

Bij het ouder worden leert het kind nieuwe vaardigheden, maar hierbij kunnen ook nieuwe
problemen ontstaan.

In de loop van de tijd veranderen inzichten en behoeften van ouders en kind en vaak verandert de
hulpvraag onder invloed hiervan.

Dit speelt niet alleen een rol in de kinderrevalidatie, maar het speelt voor alle
ontwikkelingsproblemen een rol. We hebben niet de levensfases 0-4, 4-12, 12-25, maar ook de
levensfase van 25+.

Transities naar adolescentie, volwassenheid en latere leeftijd vragen vaak om extra aandacht bij
mensen met een verstandelijke beperking.

Ontwikkelingsdomeinen
- Motorische en perceptuele ontwikkeling.

- Cognitieve en taalontwikkeling.

- Sociale en emotionele ontwikkeling.

ICF-CY: Hadders-Algra H2, Carr H7 (case study of Michael blz 222-223)

De Health Condition is de stoornis (ontwikkelingsprobleem dat iemand heeft). Deze stoornis kan
gevolgen hebben voor hoe iemand functioneert (middelste rij), denk hierbij aan het letterlijke
functioneren, het uitvoeren van activiteiten of het participeren in de maatschappij.

Het doel van kinderrevalidatie is altijd participatie! Hoe kan het kind meedoen in de samenleving
Hoe kan hij zijn taken vervullen Hoe kan een kind sporten Hier draait het allemaal om!

Als het niet lukt om te participeren in de maatschappij noemt men dat de handicap, deze heeft
dus te maken met het feit mee te kunnen doen in de samenleving.


Person-centred active support: Carr H7

Doel

Betrokken zijn of meedoen in een brede range van betekenisvolle activiteiten en relaties

- Zelfstandigheid.

- Keuze en controle.

- Onderdeel van de buurt.

Hier gaat het over verstandelijke beperkingen, lichamelijke beperkingen en autisme.


Ontstaan

- Kwaliteit van het leven.

- Challenging behavior.

Definitie

Mansell and Beadle-Brown;

Betrokken zijn bij betekenisvolle activiteiten en relatie betekent

iets constructiefs doen met materialen.

met mensen omgaan.

meedoen aan groepsactiviteiten.

Op alle levensgebieder:

- Huishouding.

- Vrije tijd.

- Opleiding/werk.

- Sociaal.

Dossier > hulpverleningsdoelen.

Principes

Four key principles:

1. Every moment has potential. Iedere dag moeten er momenten worden gevonden, samen met
de client, om kansen te creeren om zelfstandiger te worden en nieuwe ervaringen op te doen.

2. Little and often. Het gaat soms maar om hele kleine stapjes, misschien lukt het eerst nog niet
om veel zelf te doen; dit kan langzaam, stapsgewijs worden uitgebouwd waardoor de client
later de regie zelf in handen heeft. De begeleiders zijn hier wel van cruciaal belang, deze
moeten de client namelijk helpen om succes te boeken, zonder de begeleider lukt het niet. Het
is belangrijk dat de client zelf controle kan uitoefenen op zijn/haar leven, dat hij zelf beslist en
dat de begeleider niet alles beslist.

3. Graded assistance to ensure succes.

4. Maximizing choice and control.

Dossier > hulpverleningsdoelen.

Voorbeeld

Engagement in meaningful activities and relationships is

doing something constructive with materials.

interacting with people or

joining in group activities.

Four key principles:

- Every moment has potential.

- Little and often.

- Graded assistance to ensure succes.

- Maximizing choice and control.


Toon preview als tekst ▼
Reacties (0)

Plaats als eerste een vraag of opmerking over dit document.

€ 3,99

Document in winkelwagen
  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
Specificaties
Verkoper
Puck van den Berk
Puck van den Berk

Aantal documenten: 3

Aanbevolen documenten
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!