€ 5.99

Collegedictaten Onderzoeks en Inverventiemethodologie A

Dictaten van alle colleges Onderzoeks en Inverventiemethodologie (OIM-A)

Radboud Universiteit 2017-2018


Stel vragen over het document of bekijk de reacties (0)

Nieuw: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren, of help studenten op een andere manier. Bied studiehulp aan ›

Preview document (2 van de 38 pagina's)
Preview: Collegedictaten Onderzoeks en Inverventiemethodologie A Preview: Collegedictaten Onderzoeks en Inverventiemethodologie A

Download alle 38 pagina's voor € 5,99

Document in winkelwagen

Hoorcollege 1
Wetenschappelijke kennis:
- Kennis verworven door methodisch onderzoek die systematisch en in doorzichtige
samenhang is geordend.
- Conceptueel --> veel algemene geldigheid
- Reflectief/kritisch --> altijd op een afstand toeschouwer zijn op je eigen werk
- Overal zichtbaar
Kenmerken:
- Toeval: met onbedoeld gevolg
- Systematiek
- Nieuwsgierigheid: basishouding van de wetenschap
- Sociaal verschijnsel
De wetenschappelijke methode:
- Rol van observatie en metingen (kwantificering): zorgen dat je data hebt om onderzoek mee
te doen
- Theoretische/hypothetische verklaringen voor geobserveerde verschijnselen
- Predicties over wat in de werkelijkheid het geval moet zijn o.b.v. de hypothese(s)
- Experimentele test van de predictie(s): kloppen de hypotheses
Aspecten:
- Methodologie: feiten achter de methode
- Methoden: gereedschapskist --> alle instrumenten die je tot je beschikking hebt om
onderzoek te doen
Leren:
- Instrumenteel: niet-analytisch denken
- Conceptueel: analytisch denken
Onderzoek kan je:
- Uitvoeren
- Aansturen
- Beoordelen
1. Wetenschapstheoretische begrippen
De theorie:
- Theorie & hypothese
- Hypothesen
De theorie achter de theorie:
- Deductie, inductie & abductie
- Logisch positivisme & kritisch rationalisme
- Verificatie versus falsificatie

2. Casus: groupthink (Janis, 1982)
Wat gaat er mis in besluitvormingsprocessen waardoor individueel competente personen als groep
vaak slechte besluiten nemen

3. Theorie van groupthink
Theorie:
Logisch en consistent geheel van uitspraken die dienen om een bepaald verschijnsel of fenomeen te
beschrijven en/of te verklaren.
Ook: waarom het op die manier verklaard kan worden.
Eisen:


Logische consistentie
Inhoudelijke coherentie
Empirische correspondentie: dit kan ik in de werkelijkheid nagaan
Spaarzaam

Hypothese:
Een voorlopige veronderstelling die uit de theorie is afgeleid en die men door wetenschappelijk
onderzoek tracht te toetsen.
Slecht besluitvormingsproces --> slecht besluit
Goed besluitvormingsproces --> goed besluit
Oorzaak groupthink: een hechte groep (cohesie)

Mate van
groepscohesie

Streven naar
unanimiteit

Aantal besproken
alternatieven

Kwaliteit
besluit

4. Theorie achter theorie
Drie strategieen van kennisverwerving:
- Deductie: van een algemeen idee naar een concrete situatie
- Inductie: veel specifieke individuele casussen met een algemeen patroon
- Abductie: een theorie maken dat het best past bij de observaties die er al zijn
Twee strategieen voor rechtvaardiging:
- Verificatie
- Falsificatie
Context of discovery:
Hoe komen we tot onze kennis
Empirische waarnemingen als wankel fundament voor onze kennis.
Context of justification:
Hoe rechtvaardigen we onze kennis (achteraf)
Verantwoording door toetsing van onze veronderstellingen
Belangrijke vragen:
- Wat is de juiste wijze van toetsing
(wetenschapsfilosofisch vraagstuk)
Objectieve algemeen geldige maatstaven
Intersubjectieve discipline afhankelijke maatstaven: we spreken met zijn allen af wat
wetenschappelijke kennis is en wat niet
- Hoe zet ik een goede toets op (methodologisch vraagstuk)

Toon preview als tekst ▼
Reacties (0)

Plaats als eerste een vraag of opmerking over dit document.

€ 5,99

Document in winkelwagen
  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
Specificaties
Verkoper
brittleussink
brittleussink

Aantal documenten: 12

Aanbevolen documenten
Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!