€ 3.99

Samenvatting materieel strafrecht

Samenvatting materieel strafrecht 2e jaar HBO-Rechten. Bij het maken van deze samenvatting heb ik naast mijn college aantekeningen ook verschillende leerboeken gebruikt, zoals Hullu, Elementair materieel strafrecht en Praktisch Strafrecht.


Stel vragen over het document of bekijk de reacties (0)

Nieuw: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren, of help studenten op een andere manier. Bied studiehulp aan ›

Preview document (2 van de 27 pagina's)
Preview: Samenvatting materieel strafrecht Preview: Samenvatting materieel strafrecht

Download alle 27 pagina's voor € 3,99

Document in winkelwagen

Algemene inleiding en wederrechtelijkheid
1. Onderverdeling van strafbare feiten
1. Misdrijven en overtredingen
Ernstiger strafbare feiten worden aangemerkt als misdrijven en minder ernstige feiten als
overtredingen. Bij misdrijven zijn opzet of schuld als bestanddeel vereist; bij overtredingen komen
meestal geen subjectieve bestanddelen in de delictsomschrijving voor. Verschillende
deelnemingsvormen, zoals medeplichtigheid en poging, zijn bij overtredingen niet strafbaar.
2. Krenkings- en gevaarzettingsdelicten
In het geval wordt daadwerkelijke krenking van een rechtsgoed strafbaar gesteld (bv. bij mishandeling of
diefstal). In het geval van een gevaarzettingsdelict wordt het veroorzaken van gevaar voor een in een
bepaalde delictsomschrijving beschermd goed strafbaar gesteld (bv. rijden onder invloed).
3. Formeel en materieel omschreven delicten
Bij formeel omschreven delicten is voor strafbaarheid een bepaalde handeling voldoende. Bij materieel
omschreven delicten staat het gevolg centraal (bv. doodslag).
4. Commissie- en omissiedelicten
Een commissiedelict is een misdrijf waarbij de strafbare daad bestaat uit een bij wet verboden
handeling. Daartegen een ommissiedelict is een misdrijf waarbij het constitutief element bestaat uit het
niet verrichten van een handeling (bv. het niet-helpen van een persoon in levensgevaar).
5. Kwaliteitsdelicten
Kwaliteitsdelicten zijn gericht op een normadressaat (een bepaalde groep). Voorbeeld: een ambtenaar
die een ambtsmisdrijf pleegt.
6. Doleuze en culpoze delicten
Bij doleuze delicten is een opzetvereiste in de delictsomschrijving te vinden en bij culpoze delicten is er
een vorm van schuld in de delictsomschrijving te vinden.
7. Gekwalificeerde en geprivilegieerde delicten (ten opzichte van een `grondvorm` of `gronddelict`)
Gekwalificeerde delicten zijn met zwaardere straffen bedreigd dan de grondvorm van die delicten,
omdat het strafbare feit is gepleegd onder bijzondere begeleidende omstandigheden, zoals met
voorbedachte raad, roekeloos of omdat ernstige gevolgen zijn ingetreden. Geprivilegieerde delicten
hebben ten opzichte van het gronddelict een lager srafmaximum (er is sprake van strafverzachtende
omstandigheden).
2. Strafdoeleinden

absolute theorie: vergelding is de rechtsgrond voor bestraffing, de straf niet alleen beoogd maar vooral
verdiend leed is en het wezen van de straf bestaat uit vergelding
relatieve theorie: bestraffing wordt uitsluitend door het doel bepaald (vooral preventie)

3. Geschreven en ongeschreven voorwaarden van de strafrechtelijke aansprakelijkheid
De geschreven voorwaarden bestaan uit bestanddelen (in de delictomschrijving). De
ongeschreven voorwaarden bestaan uit elementen. Het verschil is dat bestanddelen in de
delictomschrijving voorkomen, terwijl elementen worden veronderstelt aanwezig te zijn en
hoeven niet bewezen worden.
De bestanddelen kunnen worden opgeheven door rechtvaardigingsgronden. Daarmee vervalt
de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Hier kijken wij naar het gedrag. Dat leidt in beginsel tot
OVAR.
De elementen bestaan uit wederrechtelijkheid in de zin van verwijtbaarheid en schuld. De
elementen kunnen worden opgeheven door schulduitsluitingsgronden. Hier kijken wij naar de
dader zelf. Dat leidt in beginsel tot OVAR.
4. Wederrechtelijkheid
1. Wederrechtelijkheid als bestanddeel
Betekenis (uitzonderingen):
- zonder toestemming (bv. 310 Sr, 350 Sr)
- zonder geldige titel (art. 282 Sr)
facetwederrechtelijkheid: men gaat het begrip wederrechtelijkheid uitleggen in het licht van het doel
van de wetgever. De rechter gaat kijken wat heeft de wetgever bedoeld met het woord
`wederrechtelijk`. Het begrip wederrechtelijkheid verschilt naar omstandigheden. Dit zijn
uitzonderingen. Maar de heersende leer is dat wederrechtelijkheid betekent in strijd met het recht.
5. Wederrechtelijkheid als element
Het woord `wederrechtelijkheid` staat niet in de delictomschrijving en het wordt veronderstelt aanwezig
te zijn. Wederrechtelijkheid als element betekent `handelen in strijd met het recht`.
Voorwaarden van het strafbaar feit:
- menselijke gedraging
- delictomschrijving

Toon preview als tekst ▼
Reacties (0)

Plaats als eerste een opmerking over dit document.

€ 3,99

Document in winkelwagen
  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
Specificaties
Verkoper
timeakitti
timeakitti

Aantal documenten: 2

Aanbevolen documenten
Aanbevolen studiehulp

Win een iPad: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren en maak tegelijk kans op een iPad.

Bekijk de studiehulp actie ›

Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!