€ 3.99

Burgerlijk procesrecht hoorcollege 1 tm 8

Burgerlijk procesrecht hoorcollege 1 tot en met 8 uitgebreide aantekeningen van de colleges inclusief uitleg van de arresten en handige voorbeelden.
Wanneer tijdens het college is vermeld dat een onderwerp tentamenstof is staat dit uitdrukkelijk vermeld.


Stel vragen over het document of bekijk de reacties (0)

Nieuw: Verdien geld door bijles te geven, scripties na te kijken, vertaalwerk te leveren, of help studenten op een andere manier. Bied studiehulp aan ›

Preview document (2 van de 38 pagina's)
Preview: Burgerlijk procesrecht hoorcollege 1 tm 8 Preview: Burgerlijk procesrecht hoorcollege 1 tm 8

Download alle 38 pagina's voor € 3,99

Document in winkelwagen

Collegedictaat burgerlijk procesrecht 2017-2018
Hoorcollege 1
Burgerlijk procesrecht
Biedt middelen om bevoegdheden o.g.v. het materiele recht te verwezen. Als een ander niet
bereid is jouw recht te respecteren kun je recht gaan halen, die mogelijkheden biedt het
burgerlijk procesrecht. Een dienende functie, geldend maken van je vermogensrechten.
Dienende functie: dient er (dus) toe om vermogensrecht geldend te (kunnen) maken
Beoogt daarbij een evenwicht te vinden tussen de belangen van eiser en verweerder (fair
trail; EVRM)

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevat regeling voor:
a) procedure (leidend tot rechterlijke beslissing) (Boek 1);
b) tenuitvoerlegging (executie) van die beslissing (Boek 2).
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
- eerste boek: wijze van procederen (rechtbank, hof, HR)
- tweede boek: tenuitvoerlegging (van vonnis of beschikking)
- derde boek: rechtspleging van onderscheiden aard
- vierde boek: arbitrage
Burgerlijk wetboek
- Daarnaast uit BW van belang:
* titel 3.10 BW: verhaalsrecht op goederen (i.v.m. executie)
* titel 3.11 BW: rechtsvorderingen o.m.:
- reele executie
- verjaring
Artikel 6 EVRM (bij het fair trial beginsel)
- een ieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak...
- binnen een redelijke termijn
- door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie
- vonnis moet in openbaar worden uitgesproken
Artikel 6 EVRM
- Hoofdbeginselen:
Onafhankelijke en onpartijdige rechter
Hoor en wederhoor
Openbaarheid
Redelijke termijn
Motivering (van rechterlijke beslissingen)
Partij-autonomie
Wet RO
- Wet op de Rechterlijke Organisatie:
Rechtbank (eerste aanleg) (n.b.: ook kantonrechter)
Gerechtshof (hoger beroep)
Hoge Raad (cassatie)
Burgerlijk recht in beweging
a) Project(en) KEI: Kwaliteit en Innovatie

b) Ontwikkelingen vanuit Brussel (bijv. Europese Executoriale Titel, Europees Bankbeslag)
Doelstelling KEI-wetgeving
- Vereenvoudiging
- Versnelling en
- Digitalisering (van de rechtspraak) van de procedure
procederen via KEI: vier wetsvoorstellen:
- Wetsvoorstel betreffende de eerste aanleg (KEI-I), wetsvoorstel betreffende hoger beroep en
cassatie (KEI-II), wetsvoorstel Invoeringswet (KEI-III), wetsvoorstel 34 237 Invoeringsrijkswet
(KEI-IV)
- Aangenomen in Eerste Kamer 12 juli 2016; Staatsblad 2016, 288-291 (nb. Boek SKM: Rv =
oud /Rv-Kei = nieuwe)
- Gefaseerde inwerkingtreding > per 1 sept. jl. voor zaken met verplichte
procesvertegenwoordiging bij Rb Gelderland en RB Midden-Nederland (belang boven de
25.000,-) Lastige fase omdat het bij de andere rechtbanken nog niet hoeft.
- KEI-procesrecht is uitgangspunt bij het BPR-onderwijs en de Rota Carolina. De arresten zijn
wel van voor de inwerkingtreding van KEI.
Procederen volgens KEI; de vijf meest wezenlijke veranderingen (volgens de toelichting):
- Invoering van een uniforme procesinleiding (pr-KEI: dagvaarding vorderingsrechten en
verzoekschrift verzocht kan worden die twee routes volgen uit de wetgeving). Voortaan
noemen we het de procesinleiding een soort document om de procedure te beginnen. Als
je de procesinleiding heb aangebracht ontstaan er wel weer verschillen, maar daarover later
meer.
- Mogelijkheid om in vorderingsprocedures (pr-KEI: dagvaardingsprocedures) van
inschakeling van een deurwaarder af te zien (voorheen deurwaarder de dagvaarding laten
betekenen, maar ook dan is het niet zeker dat die partij kennis neemt van de stukken). Het is
niet meer noodzakelijk om een deurwaarder in te schakelen, mag wel (in de KEI).
- Meer wettelijke termijnen en aanscherping bestaande termijnen, meer sancties op de
naleving van de termijnen.
- Versterking van de regierol van de rechter, rechter krijgt meer touwtjes in handen om de
procedure te sturen. Vroeger was de rechter afwachtend.
- Digitalisering van de procedure
Procederen volgens KEI; de eerste aanleg
- De dagvaarding en het verzoekschrift verdwijnt
- Alle procedures vangen aan met een procesinleiding (art. 30a lid 1 Rv)
- dagvaardingsprocedure wordt vorderingsprocedure
- verzoekschriftprocedure wordt verzoekprocedure
- Na de poort blijven er verschillen tussen deze procedurevormen bestaan
- Met het oog op de Rota: gedaagde in vorderingsprocedure wordt verweerder, die een
verweerschrift kan indienen
Procederen volgens KEI; de eerste aanleg
Zowel de vorderingsprocedure als de verzoekprocedure worden beheerst door:
- Algemene voorschriften (art. 30a e.v.)
- Bijzondere bepalingen:
- voor vorderingsprocedures art. 78 e.v.
- voor verzoekprocedures art. 261 e.v.
Procesvertegenwoordiging

Toon preview als tekst ▼
Reacties (0)

Plaats als eerste een vraag of opmerking over dit document.

€ 3,99

Document in winkelwagen
  • check Niet tevreden? Geld terug
  • check Document direct te downloaden
Specificaties
Verkoper
Rechtenstudentje1994
Rechtenstudentje1994

Aantal documenten: 12

Aanbevolen documenten

Meer vakken van Nederlands Recht

Burgerlijk procesrecht Ondernemingsrecht

Inloggen via e-mail
Nieuw wachtwoord aanvragen
Registreren via e-mail
Aanmelden via Facebook
Winkelwagen

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!

Actie: ontvang 10% korting bij aankoop van 3 of meer documenten!